www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • AIS ได้รับใบอนุญาต 700 เมกะเฮิรตซ์ รองรับบริการ 5G AIS โดย แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค ได้สิทธิในการได้รับอนุญาต ให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ สร้างความพร้อมสำหรับการให้บริการ 5G ที่จะเกิดขึ้นภายใน 2-3 ปีข้างหน้า...
  • คณะ ICT มหิดล ฯ เปิดอบรม เสริมแกร่งมืออาชีพด้านไอซีที “คณะ ICT ม.มหิดล เปิดโปรแกรมอบรม Retraining & Coaching ICT Professionals พัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้าน ICT ให้แข็งแกร่งในยุค Thailand 4.0 โดยคณาจารย์ผู้สอนมากประสบการณ์บวกวิชาการ หลักสูตร ICT Project Management และ Data Science for Business เปิดคลาส กรกฎาคมนี้”...
  • Ricoh กับการแข่งขันในยุค Digital Workplace “บทสัมภาษณ์ พรชัย วรอังกูร ผู้บริหาร Ricoh ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีไอที กับการแข่งขันที่บริบทเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลและการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น Dynamic Workplace Intelligence SI”...
  • KTC ปรับบริการสินเชื่อบุคคล เบิกเงินสดออนไลน์ โอนเข้าบัญชีเรียลไทม์ KTC เดินหน้าขับเคลื่อนสินเชื่อบุคคล เปิดตัวสินเชื่อมีวัตถุประสงค์ สร้างเครือข่ายพันธมิตร คัดกรองและรักษาพอร์ตคุณภาพลูกหนี้เติบโตยั่งยืน สรา้งบริการดิจิทัล เบิกถอนเงินสดออนไลน์ รับเงินโอนเข้าบัญชีแบบเรียลไทม์...
  • เอสซีจีโลจิสติกส์จับมือสตาร์ทอัพ MyCloud เสริมตลาด Fulfillment เอสซีจีโลจิสติกส์ ร่วมมือกับสตาร์ทอัพ MyCloud Fulfillment เดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เสริมบริการ Fulfillment by SCG Logistics ช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รองรับ E-Commerce ที่เติบโตสูงขึ้นกว่าร้อยละ 12 จากปีที่แล้ว พร้อมขยายบริการสู่ตลาดอาเซียนและจีน...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้า

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี www.sut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับการสร้างเสถียรภาพระบบไฟฟ้า
March 26
12:10 2019

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ด้วยระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูง เพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 จากนโยบายของรัฐบาลในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้มากยิ่งขึ้น และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นทางด้านการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Banner_CIO_big one_version2

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มทส. ได้ประสบความสำเร็จและก้าวมายืนในแถวหน้าในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ โดยติด 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ World University Ranking ซึ่งการจัดอันดับในครั้งล่าสุดได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ความท้าทายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มทส. ได้ตั้งปณิธานสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” โดยได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในด้านต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญก็คือ การสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High-performance Computer) รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งนี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว ซึ่งเป็นนักวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (สทส.)มาร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานในส่วนของการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่จะมาช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวโน้มการศึกษาของประเทศไทยในอนาคต

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว

ดร.อิทธิพล ฟองแก้ว นักวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.อิทธิพล กล่าวว่า “มทส. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นเฉพาะทาง การเรียนการสอนจะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการจัดการ สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มทส. ได้มุ่งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยใหม่ๆ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในระดับนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในสาขานั้นๆ ได้ในอนาคต”

“ในส่วนของงานที่ดูแลรับผิดชอบนั้นจะอยู่ในส่วนของนักฟิสิกส์ทฤษฎี ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มีการจัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High-performance Computer) ขึ้นภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ที่จะเริ่มต้นการพัฒนานวัตกรรม เช่นเดียวกับการใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาศูนย์ฯ แห่งนี้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการช่วยทำงานที่จำเป็นต้องใช้การคำนวณสมรรถนะสูง เพื่อจำลองคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์”

“คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนี้ได้รับการออกแบบสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ เช่น การจำลองในระดับอะตอม และการคาดการณ์คุณสมบัติของวัสดุต่างๆนักวิจัยยังสามารถใช้ประโยชน์จากการคำนวณสมรรถนะสูงของศูนย์ฯ แห่งนี้ เพื่อทำการทดลองในงานของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ เพื่อลดความซับซ้อนและช่วยให้ประหยัดต้นทุนจากการทดลองจริงไปได้มาก”

“ในตอนนี้ เรากำลังมุ่งไปสู่การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (Machine Learning) ซึ่งเราได้วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเข้ามาอีกมาก เพื่อรองรับความต้องการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นภายในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมด” ดร.อิทธิพล กล่าวเสริม

ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า ปัญหาสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แม้ว่าปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคในประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาไปมาก โดยเฉพาะระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่า ความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้าก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ความถี่ของปัญหานี้จะเกิดขึ้นมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับในเมืองหลวง

2ดร.อิทธิพล อธิบายว่า “ระบบไฟฟ้านับเป็นปัญหาหลักในการทำงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ โดยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือ ไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะกินระยะเวลาไม่นาน แต่เป็นไปในลักษณะที่เกิดขึ้นถี่ๆ และเป็นเหตุทำให้ไม่เพียงแต่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลสูญหายเท่านั้น แต่ยังอาจจะสร้างความเสียหายโดยตรงต่อตัวคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าว เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จึงเป็นสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึง”

เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสามารถทำงานได้อย่างไม่สะดุด ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ติดตั้งระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าของ EATON เพื่อให้มั่นใจถึงความมีเสถียรภาพของศูนย์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว โดยมีหลักการพิจารณาเหตุผลของความเหมาะสมหลายประการ อาทิ

ประการแรก ความยืดหยุ่นต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้กับระบบแรงดันไฟฟ้าได้ทั้งแบบ 1 เฟสและ 3 เฟส ตามข้อกำหนดจำเพาะที่เราต้องการ

ประการที่ 2 นโยบายการให้บริการ ต้องมั่นใจได้ว่า เมื่อเกิดปัญหา ทางมหาวิทยาลัยสามารถทำนัดหมายเพื่อขอรับบริการหลังการขายได้อย่างสะดวก

ประการที่ 3 ความคุ้มค่าในการลงทุนสูงเมื่อเทียบประสิทธิภาพและราคากับระบบเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้ออื่นๆ

และ ประการที่ 4 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีและมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบันมีการใช้งานเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่สามารถรองรับการทำการของเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจำนวน 15 เครื่อง ด้วยขนาดที่ใช้อยู่นี้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันยังมีความสามารถปรับขนาดเพื่อรองรับการขยายระบบเมื่อมีจำนวนคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในอนาคต”

“เพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตขึ้นในอนาคตของมหาวิทยาลัยสำหรับระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้าควรจะมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากความคุ้มค่าของราคา (ราคาต่อวัตต์) กล่าวคือ ควรมีขนาดเล็กลง และสามารถเก็บไฟได้นานขึ้น”

4F39FF60-E4BD-48D1-B96F-4EC67D202F1C

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com