www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...

Startups ล้มบ้างก็ได้

Startups ล้มบ้างก็ได้
October 12
17:53 2018

“หยิบเอาองค์ความรู้จากการ เสวนาพิเศษ หัวข้อ Startups ล้มบ้างก็ได้จาก ดร.กวินทร์อัศวานันท์ถอดเป็นบทเรียนสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนกระโดดเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพ”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกันจัดเสวนาพิเศษ Teck Talk #13 เพื่อจุดประกายให้ความรู้กับนักศึกษา หัวข้อ Startups ล้มบ้างก็ได้บทเรียนสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนกระโดดเข้าสู่วงการสตาร์ทอัพโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ ดร.กวินทร์อัศวานันท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Homestyle.comณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พอสรุปประมวลความได้ดังต่อไปนี้

ผศ.สุพลดร.กวินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา และเรียนจบปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ร่วมรับผิดชอบวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (Entrepreneurship) วิชาการออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยยึดหลัก Object-Oriented Program (OOP) อบรมและบรรยายเนื้อหาวิชา การจัดการและการบริหารองค์กร (Management and Organization) เผยแพร่องค์ความรู้และศาสตร์ของการเป็นนักบริหาร

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อสร้างระบบ Telemedicine ในประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ จากแพทย์ผู้เชียวชาญ รวมถึง ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพด้านสังคมออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจที่คล้ายกันให้รู้จักกันได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน AIS Startupปี 2013

เคยได้รับการคัดเลือกจากองค์กร e27 ให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจที่สุดในเอเชีย ปี 2013 (คัดเลือกจากกว่า 100 บริษัททั่วภูมิภาค) โดยบริษัทได้รับการติดต่อและซื้อกิจการโดยบริษัทมหาชนจากประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2556 – 2559 ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารด้านเทคโนโลยี บริษัท NoonswoonInc,

จากประสบการณ์ของดร.กวินทร์ในการก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพมากมาย ทำให้มีมุมมองที่น่าสนใจ ดร.กวินทร์ได้ให้ความเห็นว่า “ในการที่จะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนั้น ต้องเห็นปัญหาก่อน ตอนเขียนโปรแกรมไม่ได้คิดถึงเรื่องรายได้ เพราะถ้าเขียนโปรแกรมเป็น และตรงกับความต้องการของผู้ใช้รายได้ก็จะตามมาเอง เช่น ตัวอย่างของแอพพลิเคชั่น Line ซึ่งทำรายได้มหาศาล”

3“การที่จะทำสตาร์ทอัพต้อง Inside out คือ ต้องยกเครื่องออกมาดู เมื่อสมัยก่อนไม่มีคำนี้ แต่ต่อมาเราเคยได้ยินคำว่า Thailand 4.0 โดยนายกรัฐมนตรี คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนพูด ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น”

อย่างเรื่องฟินเทคสตาร์ทอัพก็มีผู้เข้ามาสนับเงินทุนจำนวนมาก เป็นเงินร่วม 3 หมื่นล้านบาท เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์เพราะธนาคารกลัวเงินจะไหลเข้าบริษัทอื่น เงินจะไม่ไหลเข้าธนาคารแล้ว ดังนั้น ธนาคารจึงต้องหันมาสนใจเรื่องสตาร์ทอัพทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็มีนักศึกษาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศทางด้านสตาร์ทอัพเช่นกัน

ในส่วนของประเทศจีน บริษัทเทนเซ็นต์ เจ้าของ WeChatมีฟีเจอร์หลายอย่าง เช่น การ Live โชว์คลิปถึงในอนาคตว่า ต่อไปโลกจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โรงเรียนในประเทศจีน สามารถสั่งซื้ออาหาร โดยให้คอมพิวเตอร์จดจำใบหน้าของผู้ซื้อ และทำการสั่งซื้ออาหาร เมื่อคอมพิวเตอร์จดจำหน้าของผู้ซื้อได้ และลิงค์ไปยังฐานข้อมูลด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถสั่งซื้ออาหารที่เรียกว่า Face Recognition ได้

ความจริงเรื่องของสตาร์ทอัพล้มบ้างก็ได้ลองมาดูกันว่า สตาร์ทอัพคืออะไร คนส่วนใหญ่ที่เป็น สตาร์ทอัพจะเป็นคนรุ่นเดียวกับเรา จะมากหรือน้อยกว่าก็ไม่เกิน 10 ปี ทำไมต้องเป็นคนรุ่นเรา ทำไมไม่เป็นคนรุ่นธนินทร์ เจียวนนท์ หรือเจริญศิริวัฒนภักดี ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เกิดมาในยุคนี้ เกิดมาในยุดดิจิทัล ไม่เด็กเกินไป หรือไม่อายุมากจนเกินไป คนเกิดในยุคนี้มีโอกาสเป็นสตาร์ทอัพและยังมีสตาร์ทอัพอีกหลายแห่ง ที่ยังต้องการคนเข้ามาเสริมทัพของพวกเขา

การเริ่มต้นของสตาร์ทอัพนั้นต้องมาวิเคราะห์ถึงว่า ปัญหาคืออะไร? (What) ตัวอย่างที่ 1 เช่น Grab Taxi เดิมเขาก็มีรถยนต์อยู่แล้ว ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ปัญหาของรถแท็กซี่คือ แท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร ปัญหาการโกงมิเตอร์เป็นต้น จึงทำให้เกิดมี แอพพลิเคชั่น Grab Taxi ขึ้นมา

ต่อมาอีกตัวอย่างที่ 2 คือ Golfdiggก็เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับคนรักการตีกอล์ฟ ซึ่งจะบอกถึงวิธีการตีกอล์ฟว่าจะตีอย่างไร ทีม Golfdiggมีอยู่ด้วยกัน 15 คน และแต่ละคนเขามี Know How อยู่แล้ว และตัวอย่างที่ 3 คือ คิว คิว (Que Q) ก็เป็นอีกแอพพลิเคชั่นหนึ่ง ซึ่งทำให้คนไม่ต้องเสียเวลารอคิวนาน สามารถนำไปเชื่อมโยงกับบาบีคิวพลาซ่าได้ และลิงค์กับโออิชิได้ เป็นลักษณะการทำธุรกิจแบบ B-to-B

1การทำธุรกิจสตาร์ทอัพมี 2 รูปแบบ คือ (1). แบบเข็นครกขึ้นภูเขา คือทำได้ยากลำบากมาก เช่น ธุรกิจเกม, ธุรกิจแอลกอฮอล์, ธุรกิจเกี่ยวกับความรัก เพราะบริษัท และมหาวิทยาลัยไม่ค่อยสนับสนุน เพราะอ้างว่า ผิดศีลธรรม (2). ธุรกิจแบบ Commerce (แบบมีลมช่วยพัด) ธุรกิจประเภทนี้ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ การท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้มีคนอยากเข้ามาศึกษาหาความรู้ และมีธุรกิจด้านการศึกษา, Social Goodsเป็นธุรกิจที่ทำช่วยเหลือสังคม เช่น มูลนิธิที่ช่วยให้เด็กมีความปลอดภัยในชีวิต เป็นต้น

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com