www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Smarter Technology Trends for 2015

Smarter Technology Trends for 2015
February 06
14:50 2015

“หยิบแนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น ในปี ค.ศ.2015 ตามการพยากรณ์ของการ์ตเนอร์ เป็นข้อมูลที่ผู้เขียนเรียบเรียงจากโครงการสัมมนาเรื่อง SMARTER TECHNOLOGY TRENDS FOR 2015 ที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ซึ่งชี้ให้เห็นอนาคตเทคโนโลยีที่น่าติดตามจริงๆ”

Banner_CIO_big one_version2

เมื่อวันปลายปีที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัท ไอบีเอ็ม (IBM) ประเทศไทย จำกัด ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “SMARTER TECHNOLOGY TRENDS FOR 2015″ โดยมีอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ณ Exhibition Hall ชั้น 1 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปริญญา หอมเอนก กูรูชั้นนำด้าน IT Security ของประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Cloud Security Assessment and Big Data Analytic: the trends and the challenges” และหลังจากนั้น ยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงอีก 6 คนร่วมกันบรรยายในหัวข้อเรื่อง “SMARTER TECHNOLOGY TRENDS FOR 2015″

ผู้เขียนขอหยิบบางส่วนของงานสัมมนามารายงานต่อผู้อ่าน ในช่วงแรกนั้น อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center และเลขานุการสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ TISA ได้ให้ข้อมูลถึงโปรแกรมโจรที่แฝงตัวเข้ามาในอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันว่า โปรแกรมลักษณะนี้กำลังย้ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กมาสู่สมาร์ทโฟน เพราะวันนี้เป็นยุคที่เรียกว่า SMCI (Social / Mobile/ Cloud / Information) ยกตัวอย่างวันนี้ Facebook มีจำนวนผู้ใช้ทะลุ 1,000 ล้านแล้ว เฉพาะที่ไทย 30 ล้านราย รวมถึงแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟน ที่ปัจจุบันมี 2 แพลตฟอร์มใหญ่ๆ คือ iOS จำนวนคนใช้ 800 ล้าน กับ Android ที่มีจำนวนกว่า 1,000 ล้าน

“สมมติผมเป็นคนเขียนไวรัส ผมจะเลือกเขียนกับ Android เพราะคนใช้มากกว่า และถ้าเทียบแล้ว Android กับ Windows Mobile มีลักษณะเหมือนกันคือเป็น Platform เปิด ขณะที่ iOS เป็น Architecture ปิด มี App Store แต่ Google สามารถโหลดโปรแกรมข้างนอก App Store ได้ การเปิดให้โหลดโปรแกรมนอก Store ได้ จึงเป็นที่มาของ Malware”

ส่วน iPhone หากไม่เจลเบรก เพื่อทำให้อุปกรณ์สามารถลง App ได้โดยที่ไม่เสียเงิน เครื่องที่ไม่เจลถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่ก็มองว่ามีจุดด้อยจุดแข็งคนละแบบ เช่นกรณีที่มี iCloud เพื่อเก็บข้อมูลสำรองไว้ในบางสถานการณ์นั้นไม่ปลอดภัย เพราะมันคือการนำข้อมูลของเราไปเก็บไว้ทั้งหมด ซึ่ง Android ของ Google ไม่มีแบบนี้ (เรียบเรียงจาก www.acisonline.net)

ในช่วงที่สอง เนื้อหาการบรรยาย ส่วนใหญ่จะอภิปรายกันถึงเรื่องคำพยากรณ์ของการ์ตเนอร์ (Gartner) ซึ่งจะมีออกมาเกือบทุกปีเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อนจะขึ้นปีศักราชใหม่ ซึ่งเป็นที่จับตารอคอยกันของผู้บริหารและองค์กรทางด้านไอทีทั่วโลก สำหรับในปี ค.ศ.2015 นั้น การ์ตเนอร์ได้พยากรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มาแรงสุด 10 อย่าง ได้แก่:

1. Computing Everywhere หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถประมวลผลได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์โมบายกันมากขึ้น สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมของการประมวลผล ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Consumer Electronics และ Connection Screen ทั้งในสถานทีทำงาน และสาธารณะทั่วไป

2. The Internet of Things หมายถึง มีการนำเอา Data Stream ไปผสมผสานกับบริการต่างๆ ให้เป็นทุกสิ่งอย่างในรูปแบบดิจิตอล ซึ่งก่อให้เกิดการใช้งาน 4 รูปแบบคือ Manage, Monetize, Operate, Extend องค์กรสามารถนำเอาไปประยุกต์การใช้งานในรูปของอินเทอร์เน็ตได้อย่างมากมาย

3. 3D printing หมายถึงงานพิมพ์ ด้วย 3D Printing จะมีการใช้งานกันอย่างมากมาย เพราะมีการสั่งซื้อกันมากเติบโตเร็วและราคาถูก คาดกันว่า ในปี ค.ศ.2015 จะเติบโตถึง 98% และในปี 2016 คาดว่าจะมีการส่งมอบเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัว (ELEADER, November 2014)

4. Context-Rich Systems หมายถึง หลักการของประมวลผลแบบทุกหนทุกแห่งด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ที่อยู่ในความนิยมของกระแส ซึ่งหมายถึง ความแพร่หลาย หรือ Ubiquitous นั่นเอง การ์ตเนอร์ยังระบุว่า ด้วยระบบฝังตัวอัจฉริยะกับเครื่องมือ Analytics ที่กระจายอยู่ไปทั่วจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่จะมีความพร้อมตลอดเวลาและสามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขหรือสภาวการณ์แวดล้อมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. Advanced Pervasive and Invisible Analytics หมายถึง Analytics จะมีคุณภาพที่สูงขึ้น และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเอาปริมาณข้อมูลที่เกิดจากระบบฝังตัวที่เพิ่มขึ้นมากมาย และกวาดเอาข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งมาจากภายในและภายนอกองค์กรแล้วทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์ออกมา App ทุกตัวที่มีอยู่ในปัจจุบันจำเป็นต้องอยู่ในรูปของ Analytics App

6. Smart Machines คือ รูปแบบของเครื่องจักรอัจฉริยภาพที่สามารถสั่งการได้ด้วยตัวเองหรือผ่านทางมนุษย์ที่สามารถป้อนคำสั่งผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆ ได้ โดย Smart Machines สามารถเข้าใจคำสั่งและทำตาม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ อีกทั้งบางชนิดยังสามารถทำงานได้ที่แม้แต่มนุษย์ยังไม่สามารถทำได้ (กนกฉัตร สิงหอุบล: 2556)

7. Cloud/Client Computing คือ การผสมผสาน Content และการประยุกต์แบบไขว้และข้ามไปมาระหว่างอุปกรณ์หลายตัว และการเปลี่ยนผ่านแอพพลิเคชั่นระหว่างอุปกรณ์ใช้งานต่างๆ เหล่านั้น เพราะว่า การหลวมรวมระหว่าง Cloud และ Mobile จะยังคงช่วยส่งเสริมการเติบโตของแอพพลิเคชั่นส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันจะสามารถเข้าถึงใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์

8. Software-Defined Application and infrastructure หมายถึง โปรแกรมที่มีความยืดหยุ่น (Agile Programming) สำหรับทุกๆอย่างตั้งแต่การพัฒนา Application ไป จนถึงการทำ Infrastructure ที่จะมีเรื่องของ Software-defined networking, storage, data centers และ security โดยจะมีการใช้ Application Programming Interface (APIs) ที่จะเข้าถึงข้อมูลและระบบเหล่านี้ผ่านบริการที่อยู่บน Cloud (เรียบเรียงจาก thanachart.org)

9. Web-Scale IT เป็นการนำเอาการพัฒนา (Development) และ การดำเนินงาน (Operation) เข้ามาไว้ด้วยกัน ในแนวทางทางการประสานสัมพันธ์กันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและการบริการอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการต่อยอดขึ้นไปเป็นส่วนๆ

10. Risk-Based Security and Self-Protection เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยง การใช้กระบวนการเครื่องมือในการลดความเสี่ยง และการป้องกันรักษาความปลอดภัยด้วยตัวเอง เพราะว่าเรื่องระบบความปลอดภัยนั้น คงไม่มีองค์กรใดสามารถป้องกันได้ 100% ในมุมทางเทคนิคการออกแบบ Application ที่มีการป้องกันความปลอดภัยอยู่ในตัวจะมีความสำคัญยิ่งขึ้น

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ แนวโน้มของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น ในปี ค.ศ.2015 ตามการพยากรณ์ของการ์ตเนอร์ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คล้อยตามการพยากรณ์นี้ เพราะว่า เป็นแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด จากสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

สุพล พรหมมาพันธุ์

ผู้เขียน

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com