www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

เคล็ดลับการระดมทุนร้อยล้าน Series A

เคล็ดลับการระดมทุนร้อยล้าน Series A
May 22
13:47 2019

“เผยเคล็ดลับการระดมทุนร้อยล้าน เพื่อสร้างธุรกิจ จากประสบการณ์จริง นำสู่งานวิจัย สู้ Funding Series A จากแนวคิดของ ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเสวนาพิเศษ Tech Talk Season 2 #8 เผยเคล็ดลับการระดมทุนร้อยล้าน เพื่อสร้างธุรกิจ Startup Claim Di จากประสบการณ์จริง นำสู่งานวิจัย สู้ Funding Series A โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษคือ ดร.ชูพรรณ โกวานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พอสรุปประมวลความได้ดังต่อไปนี้

ดร.ชูพรรณ ได้เล่าว่า ไอเดียดีกว่าเงิน ถ้าหากมีไอเดีย หรือความคิดดีนั้น สามารถนำไปจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรได้ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์เช่นเดียวกัน คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เพราะหากไม่ไปจดลิขสิทธิ์ เวลาโด่งดังขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาภายหลัง ความจริงเรื่องของซอฟต์แวร์นั้น คนที่เป็นคนต้นคิดจะเป็นเจ้าของ IP (สิทธิบัตร) ส่วนผู้พัฒนาจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ต้องมีกระบวนการที่ชัดเจน การจดทะเบียน IP นั้น สามารถจดได้ทั่วโลก

ผศ.สุพลกล่าวถึงเรื่อง Startup หากเรามีไอเดียที่ดีสามารถสร้างเป็น Startup ได้ ในขณะเดียวกันเราก็มีโอกาสเกิด และโอกาสตายได้พร้อมๆ กัน “เพราะการทำธุรกิจ Startup นั้น ใน 100 คน จะมีโอกาสรอดมา 1 คน” ปกติแล้วเวลาเราไปขอระดมทุน เขาจะไม่ถามเราว่า ยอดขายเป็นอย่างไร ในการะดมทุนนั้นต้องวางขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน Startup คือ การทำให้โตเร็วใน 1 ปี ทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาทได้ไหม? Startup จะโตเร็วกว่า SME หลายเท่า

ตัวอย่างเช่น Claim Di (เคลมดิ) เข้าประกวด ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับประกันภัย จัดเป็น Startup ประเภทหนึ่ง และได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ Dtac Accelerate Batch2 เป็นแอพพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีความแตกต่างไม่เหมือนใคร และสามารถแก้ไขปัญหาที่ธุรกิจประกันภัยที่ประสบกับปัญหากันมานานที่เรียกกันว่า Pain Point นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า หากไอเดียดี ความคิดดี เดี๋ยวเงินก็เข้ามาเอง ดังนั้น Claim Di จึงเป็นแอพพลิเคชั่นของคนไทยที่สามารถก้าวขึ้นมาถึง Series A ได้

สำหรับขั้นตอนของ Series A ประกอบด้วย (1) ทำไมคุณถึงต้องการเงินทุนเพิ่มเติม? และเพื่ออะไร? (2)พยายามโน้มน้าวให้นักลงทุนให้เป็น “ผู้นำ” ด้านการเงิน ซึ่งเขาจะมีบทบาทในการตรวจสอบข้อเท็จจริง (3)กรอกข้อมูลทางด้านการเงิน การพยากรณ์การขายงบประมาณในการดำเนินการการวางแผนด้านการตลาด เป็นต้น (4) การเจรจาต่อรองเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่จะมอบให้แก่ผู้ถือหุ้น (5)แผ่นงาน/ตารางทุน (6)มูลค่าของบริษัทที่จะก้าวขึ้นไปถึงระดับ 300 ล้านบาท

ปัจจุบันการเขียน Business Model Canvas ได้ ก็สามารถนำไปขอเงินได้ มีหลายเวที ที่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปนำเสนอไอเดีย ในมหาวิทยาลัยก็มีหลายแห่ง บริษัทเมืองไทยประกันภัยได้เข้าไปร่วมด้วยหลายแห่ง ภาครัฐบาลก็ได้ส่งเสริมมาก ต้องดูว่าผลงานของเราจะเหมาะสมกับกลุ่มไหน

สำหรับ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือที่ Alex Osterwalder และ Yves Pigneur คิดขึ้น สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เพื่อประโยชน์ได้แก่ (1) ทำให้เข้าใจภาพรวมและรู้รายละเอียดของธุรกิจได้มากขึ้น (2)ทำให้ปิดช่องว่างรูปแบบการทำธุรกิจช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวม (Visualizing) (3)การมองเห็นได้ครบทุกมิติมากขึ้นช่วยให้ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนสามารถตอบโจทย์สำคัญของการทำธุรกิจนั่นคือทำอย่างไรให้มี “กำไร”

และ Business Model Canvas ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ (1). ทำอย่างไร (HOW) (2).ทำอะไร (What) (3). ทำให้ใคร (Who) และ (4). เงินที่เกี่ยวข้อง (Money) นอกจากนี้ ยังมี หลักการ 4 ประการเพื่อเตรียมข้อมูล Business Canvas คือ (1). ทำอะไร (2).ขายให้ใคร (3).ทำอย่างไร (4).คุ้มค่าแค่ไหน

openหลักการของ The Business Model Canvas มี 9 ประการ คือ (1) คุณค่าสินค้าหรือบริการ ควรยึดหลัก การเข้าใจปัญหา ที่เป็นปัญหาสังคมหรือปัญหาที่มีแนวโน้มกระทบต่อคน หรือสังคม, การมอบคุณค่า (Value) อะไรให้แก่ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหานั้นต้องสามารถนำเสนอคุณค่าให้ลูกค้าได้รับรู้อย่างชัดเจน (2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราคือใคร? เช่น เป็นการขายแบบ B2C คือ เป็นลูกค้ารายย่อย มีกลุ่มเดียว หรือหลากหลายกลุ่ม การดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร? ควรรู้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับ-เพศ อายุ การเรียน การทำงาน ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ฯลฯ

(3) ช่องทางการขาย เช่น การขายผ่านหน้าร้าน ขายผ่าน Online แบบ e-Commerce ปัจจุบันมีการขายผ่าน Social Media ด้วย คือ การสร้าง Facebook Page เพื่อใช้เป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้าและ มี Chatbot เพื่อตอบคำถามในการสั่งซื้อของลูกค้า และเชื่อมโยงการชำระเงินกับธนาคาร นอกจากนี้เป็นช่องทางในการรับคำติชมจากลูกค้า

(4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น เมื่อมีการขายสินค้า หรือ ให้บริการแก่ลูกค้า สิ่งสำคัญคือ ต้องรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทเพื่อสามารถกลับมาใช้บริการต่อเนื่องและต่อยอดได้ และควรมี Call Center เพื่อตอบปัญหาหรือติดตามดูแลลูกค้าได้ (5)รายได้หลัก ได้แก่ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แก่ลูกค้ารายได้จากการเป็นสมาชิกรายได้จากการบริการหลังการขายรายได้จากการให้บริการโฆษณาผ่านเว็บไซต์

(6) พันธมิตร คือ การทำความเข้าใจว่าธุรกิจอยู่จุดไหนของห่วงโซ่คุณค่า การให้งานที่ไม่ถนัดหรือบริหารต้นทุนได้ไม่ดีแก่พันธมิตรจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นการช่วยบริหารความเสี่ยง, พยายามพัฒนากิจกรรมที่ถนัดให้สามารถบริหารจัดการได้ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด (7) กิจกรรมหลัก คือ ต้องรู้กิจกรรมหลักว่าคืออะไร เป็นการผลิต หรือ บริการเข้าใจกิจกรรมหลักๆ ที่ธุรกิจจะต้องทำ

(8) ทรัพยากรหลัก ในการดำเนินธุรกิจต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับทรัพยากรที่เป็นปัจจัยหลัก อาทิ เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรบุคคล ความรู้ความชำนาญ ทักษะความสามารถของบุคคลากร และ (9) ต้นทุนของกิจการ คือ 1) ต้นทุนในการดำเนินงาน จะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น ค่าแรงพนักงาน, ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์, ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบต่างๆ

และ 2) ต้นทุนเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจ คือค่าใช้จ่ายในการขยายงานต่อยอด เช่น ค่าอบรมพนักงาน, ค่าโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าหรือบริการ, ค่าพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อหรือ การขายให้กับบริษัทนั่นเอง ตัวอย่างของที่ใช้ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือและประสบความสำเร็จมาก ได้แก่ Uber, Alibaba, Air BNB เป็นต้น

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.