www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Education 4.0

Education 4.0
July 06
16:15 2017

“หยิบเอาเนื้อหาสำคัญจากวงสัมมนาEducation ICT Forum 2017 and Innovative School 2017ที่เปิดประเด็นมองภาพการศึกษาในยุคอนาคตของประเทศไทย ว่าอะไรจำเป็น อะไรคือสิ่งที่ทั้งซัพพลายเชนทางการศึกษาจะต้องปฏิรูป ให้ตามโลกยุคนี้ได้ทัน”

1เมื่อวันเมษายน ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “Education ICT Forum 2017 and Innovative School 2017” ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Digital Economy Thailand 4.0: How to Transform Education and eHealthCare Paradigms?”พอสรุปใจความได้ ดังต่อไปนี้

บทปาฐกถาของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ พอประมวลใจความได้ว่า ในยุค Thailand 4.0 เป็นลักษณะของการมาบรรจบกัน (Convergence) ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับดิจิทัล นั่นก็คือในภาคอุตสาหกรรมจะมีการบูรณาการใช้ดิจิทัลให้เป็นประโยชน์มากขึ้นที่เรียกว่า อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เช่น รถยนต์ก็จะเป็นลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Vehicle: EV) และไร้คนขับ

แม้ในค่ายของ Google ก็ลงมาเล่นกับเรื่องนี้ รถยนต์ในอนาคตจะเป็น Computer on Vehicle ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ก็จะมีเกิดขึ้นมากมาย รวมถึงระบบ Cloud Computing แม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขก็มี Cloud ต่อไปก็จะเป็น Human Cloud ภาระนอกจากจะดูแลเรื่องเงินเดือนของพนักงานแล้ว ยังดูแลเรื่องของสุขภาพอีกด้วย

ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ e-Commerceต้องมาคิดกันว่า ทำอย่างไรชาวบ้านจะมีรายได้จาก e-Commerce ต้องทำให้ e-Commerce ในระดับหมู่บ้านเกิดขึ้นได้เร็ว เรามีไปรษณีย์อยู่ทั่วประเทศประมาณ 5,000 สาขา สามารถดำเนินการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านก็เกิดมาจากโครงการเดิม คือ Net ประชารัฐ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่ง Smart City เกิดมา 2-3 ปีแล้ว เราใช้จังหวัดภูเก็ต นำร่อง ให้เป็น Smart City เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักดีที่สุด เช่น ระบบจราจร ระบบความปลอดภัย ตำรวจก็จะใช้ Wristband ผนวกกับ Wi-Fi ใช้แจกรัดข้อมือนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางมาถึงภูเก็ต นักท่องเที่ยวชอบมาก เพราะว่าหากพลัดหลงทางหรือมีอันตรายอะไรขึ้นก็สามารถติดตามช่วยเหลือได้ง่ายและสะดวก ต่อไปจะมี Wi-Fi ทั่วประเทศ

ลำดับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Innovative School 2017 โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเรื่องปาฐกถาที่หนึ่ง คือ Imagining the future of Educationใจความว่า โลกนับแต่นี้ต่อไป คือ โลกที่มีลักษณะหลอมรวมกันมากขึ้น ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ความท้าทายก็คือ แล้วเราจะสร้างเด็กยุคใหม่อย่างไรให้เข้าใจเรื่องนี้ และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะสร้างเด็กที่มีจิตสำนึกระดับโลกมากขึ้น

การศึกษาปัจจุบันเดินเร็วมาก ตำราเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ลอยไปอยู่บน Cloud หมดแล้ว นักศึกษาเราที่เข้าไปในห้องสมุดเข้าไปหลบพักร้อน ไม่ได้เข้าไปอ่านหนังสือ เพราะบนโทรศัพท์มือถือทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่าง เทคโนโลยีทำให้เกิดรูปแบบการศึกษาใหม่ที่เป็นแฟลตฟอร์มแบบใหม่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาจารย์และสถาบันการศึกษาต้องปรับตัว ความโหดร้ายของโลกนับวันมีมากขึ้น

การศึกษาตั้งแต่นี้ไปมีแรงกดดันหลายอย่างเกิดขึ้น อุตสาหกรรมเปลี่ยนวิธีการผลิต การทำงานถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร อยู่กับหุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่สมาร์ท การเงินการธนาคารเปลี่ยนสู่ Fintechองค์กรขนาดกลางหายไป เหลือขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งกับขนาดเล็กจำนวนมาก ระบบอัตโนมัติเป็นแบบ AI Machine, Learning Machine, ระบบบริการออนไลน์ ทำให้คนทำงานอยู่ที่บ้านกันมากขึ้น มีธุรกิจแบบใหม่ ปฏิบัติงานแบบใหม่ ที่มี Speed รวดเร็วขึ้น, สารสนเทศใหญ่มาก การเรียนรู้เปลี่ยนไป, โลกมีการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียว ออนไลน์มีมากขึ้น, Every Thing connect (IoT), Intelligence, and Real Time, Personalize

และหัวเรื่องปาฐกถาที่สอง คือDisruptive thinking in educationใจความว่า ต้อง re-evaluate ระบบการศึกษาของเราใหม่ต้อง re-think การเรียนการสอนของเราใหม่ต้องเติมพลัง re-invigorate ให้แรงใจต่อการทำงานใหม่, ไม่ re-form แต่เป็น new-form ตัวอย่างของ Disruption คือ Uberเข้ามาแทน Taxi, Netflix เข้ามาแทนการเช่าภาพยนตร์, Google car เข้ามาแทนคนขับรถ มีกรณีศึกษาของบริษัทโกดัก (Kodak) ที่ปรับตัวสู่ดิจิทัลไม่ทัน ทำให้ต้องปิดตัวไป

1นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา บารัก โอบามา “ขอเรียกร้องให้ผู้นำด้านการศึกษาของประเทศช่วยกันพัฒนามาตรฐานและวิธีการประเมินที่ไม่ได้วัดแค่นักเรียนจะสามารถกากบาทข้อสอบได้ แต่วัดว่าพวกเขามีทักษะศตวรรษใหม่หรือเปล่า” เราจะเดินตามคำกล่าวนี้ได้อย่างไร เพราะระบบการศึกษาใหม่นั้น ต่อไป คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจะหายไป การใช้งานเป็นอุปกรณ์แบบพกพาพวกโมบาย หรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนมือถือ การใช้งานการเรียกค้นข้อมูลทำได้ทุกที่ทุกเวลา, การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยจะถูกแทนที่ด้วย Digital Portfolios

สำหรับ Digital Technology นั้นมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรียนรู้มาก การศึกษาต้อง Blended Learning (บูรณาการ Formal, Informal) ใช้ TPACK Model การเรียนการสอนต้องใช้เทคโนโลยี ต้องเป็น Education Digital Service Platform, ใช้เทคโนโลยีตาม TPACK, ใช้ออนไลน์ เข้าถึงได้ง่าย, Learning บน Connectivism learning theory, Open education model, นำสู่ Blended learning Flipped classroom เทคโนโลยีช่วยทำให้การศึกษาเปิด (Open) การศึกษาแบบเปิดที่อยู่บน Digital Service Platform สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ มีแอพพลิเคชั่นและสื่อ พัฒนาขึ้นเป็นจำนวนมาก ทุกการประยุกต์มีให้เลือกใช้มาก รวมถึงการเรียนการสอนในห้องเรียน

ต้องมี Disruptive thinking เพื่อก้าวสู่การสร้างคนเพื่ออนาคต การพัฒนาโรงเรียนบนบริบทเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตการศึกษารูปแบบเดิมคือ วัตถุประสงค์เดิม เน้นการสอน การสอบ, วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี, บริการทางวิชาการส่วน การศึกษารูปแบบใหม่ คือ สำคัญที่ทักษะประสบการณ์ Creativity, สร้างนวัตกรรม ใช้ไอซีที, เน้นการเป็นผู้ประกอบการและอาชีพ, การร่วมมือกับเอกชน เป็นต้น

การศึกษาต้องปรับยุทธศาสตร์ใหม่ การเรียนการสอนต้องใช้และเป็นแหล่ง Deep Knowledge Centre บนแพลตฟอร์ม Open education, สถานที่วิจัย ต้องมีความรู้ใหม่ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้, ต้องมีการพัฒนาทักษะ มีสถานีฝึกงานชีวิตนักเรียนนักศึกษา ยังคงมีการเรียนการสอนอยู่ แต่กระบวนการเรียนรู้เปลี่ยนไป มีเป้าหมายสร้างสรรค์, ไม่หวังเพียงกระดาษแผ่นเดียว เน้นการใช้ประโยชน์, หน่วยบริการวิชาการ ต้องรับรองงานทางด้านวิชาการได้, อาจารย์ต้องเป็นที่ปรึกษาวิชาการได้, โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต้องสร้างคนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา และครูอาจารย์จะต้องช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรจะทำให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้

ท้ายสุด เป็นเรื่องความท้าทายสู่การจัดการศึกษา New Form จากของเดิม กลายเป็น Education 4.0 คือ การศึกษาที่จัดขึ้นต้องเน้นเป็นเฉพาะบุคคลมากขึ้น, ต้องนำจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมาให้ได้, ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว, ความรู้จะไม่เป็นประโยชน์ ถ้านำเอามาใช้ไม่เป็น, ต้องเข้ากันได้กับระบบเดิม, ต้องต้นทุนต่ำ, และต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ เช่น เรื่องการเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา และสาธารณสุข

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.