www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Design Thinking: แนวคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรม

Design Thinking: แนวคิดเชิงออกแบบและการสร้างนวัตกรรม
September 08
11:07 2017

“เรียนรู้กระบวนการของ Design Thinking หรือที่เรียกว่า Human-Centered Designคือ การออกแบบโดยการยึดเอา คนที่เราต้องการจะแก้ปัญหาให้เป็นศูนย์กลางนั้น ถือว่ากระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศได้อย่างน่าสนใจ”

1เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมพิเศษ เรื่อง “Design Thinking Innovation Boot Camp” ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมให้กับอาจารย์ อันจะนำไปสู่การปรับใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีอาจารย์จาก 3 คณะเข้าร่วมได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

HPE1 662x190

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง คือ เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO Co-Founder Asian Leadership Academy LUKKID Co., Ltdซึ่งเธอจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกา และเป็นนักเรียนนำสอนกระบวนการ Design Thinking ที่ Stanford D.Schoolที่ผ่านมาเมษ์ได้รับการอบรมทางด้าน Executive จาก Berkeley, Executive Coaching Institute สำหรับD.Schoolเป็นโรงเรียนแนวคิดเชิงออกแบบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ไม่ได้ให้ปริญญาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน ส่วนคำว่า D ก็มาจากคำว่า Design นั่นเอง

Embrace Infant Warmerเนื่องด้วยปัจจุบัน รัฐบาลไทยกำลังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น Startup เป็นต้น หรือนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งความหมายก็คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อยกระดับรายได้ของประชากรในประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง กระบวนการของ Design Thinking หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Human-Centered Design”คือ การออกแบบโดยการยึดเอา “คน”ที่เราต้องการจะแก้ปัญหาให้เป็นศูนย์กลางนั้น ถือว่าเป็นการตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

เมษ์ อธิบายว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)มีสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่ 3 อย่าง คือ (1). คน (People) ให้มองคนเป็นศูนย์กลาง ยึดเอาคนเป็นหลักในการออกแบบและให้คนได้รับประโยชน์ (2). ปัญหา (Problem) ให้คิดว่า คนมีปัญหาอะไร ทำอย่างไรจะเข้าใจปัญหาของผู้คนเหล่านั้นได้ และ (3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึงต้องมีการออกแบบด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

ในลำดับต่อมาอีกองค์ประกอบที่สำคัญ คือ (1). ต้องทำความเข้าใจปัญหา (2). การตีโจทย์ให้แตก (3). การระดมสมอง และ (4). การสร้างต้นแบบ ซึ่งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจอยู่หลายกรณี คือ

กรณีศึกษาที่ 1 ตู้อบเพื่อทารกแรกคลอด กรณีศึกษานี้เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และการแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ ในประเทศศรีลังกา มีผู้หญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งคลอดบุตรก่อนระยะเวลากำหนด และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบททุรกันดารห่างไกลจากโรงพยาบาล ต้องรีบนำทารกให้ถึงมือแพทย์อย่างรีบด่วน เพราะถ้าหากล่าช้าทารกอาจเสียชีวิตในระหว่างทางได้

มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.creativemove.com รายงานว่า ในแต่ละปีมีทารกแรกคลอดที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ หรือคลอดก่อนกำหนดประมาณ 20 ล้านคน และจำนวนนี้มีจำนวนถึง 4 ล้านคนต้องเสียชีวิตไป คำนวณได้ว่า เสียชีวิตกัน 450 คนในทุก 1 ชั่วโมง และวิทยาการการแพทย์ก้าวหน้า รู้ว่าปัจจัยที่ช่วยให้เด็กทารกเหล่านี้รอดชีวิตคือ การให้ความอบอุ่นอย่างต่อเนื่อง จึงมีคนคิดและออกแบบตู้อบขึ้นมา แต่ตู้อบสำหรับทารกนี้มีราคาแพงมาก คือ ประมาณ 10,000-20,000 ดอลลาร์ สำหรับประชาชนที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ในชนบทยากจน ไม่อาจมีกำลังซื้อตู้อบนี้ได้จึงมีผู้ที่คิดค้นหาทางออกนี้ คือกลุ่มนักกิจกรรมที่ทำงานเพื่อเด็กและสตรี

ผู้ใกล้ชิดกับปัญหาจึงไม่อาจดูดาย ช่วยกันหาทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ทดแทนตู้อบที่มีราคาถูกกว่าใช้งานได้ง่ายกว่า โดยผสมผสานความเป็นถุงนอน+กระเป๋าน้ำร้อนกลายเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารก (Embrace Infant Warmer)ในราคาประหยัดราคา 200ดอลลาร์เครื่องให้ความอบอุ่นนี้ มีหน้าตาเหมือถุงนอนสำหรับเด็กอ่อน มีถุงร้อนสอดอยู่ภายใน แถมถุงร้อนนี้ยังถอดออกมาทำความร้อนได้ด้วยเครื่องที่ออกแบบมาใช้คู่กัน เมื่ออุ่นถุงร้อนจนได้อุณหภูมิแล้ว ก็นำไปสอดเข้ากับถุงนอน ให้เด็กทารกถูกห่อหุ้มไว้ด้วยถุงนอนอุ่นๆ แนบกาย

Hello Happynessกรณีศึกษาที่ 2 ซื้อฝาโคคา-โคล่าหยอดตู้โทรศัพท์ ในประเทศแถวแอฟริกาโดยเฉพาะประชาชนมีความยากจนมาก เมื่อก่อนมีโทรศัพท์ใช้เพียงระบบ 2G เท่านั้น ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ บางคนไม่มีเงินที่จะหยอดเหรียญเพื่อโทรศัพท์ บริษัทโคค่า-โคล่า หรือโค้ก จึงเกิดแนวคิดสร้างกิจกรรมขึ้นมาที่เรียกว่า Hello Happiness ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย คือ“คนงานกรรมาชีพ”ที่เป็นทีมงานก่อสร้างในดูไบ ทางทีมงานรู้สึกว่า พวกเขาหลายคนมาจากหลายประเทศในเอเชีย และแอฟริกา

ดังนั้น เมื่อค่าแรงต่ำ การที่จะโทรศัพท์ทางไกลกลับบ้านจึงเป็นเรื่องไม่ใช่ง่าย จึงเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถซื้อน้ำอัดลมโคคา-โคล่าแล้วนำฝาขวดมาหยอดเหรียญแทนเงินสดเพื่อใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรทางไกลได้ฟรีครั้งละ 3 นาที

กรณีศึกษาที่ 3 ตั๋ววันเกิดของดิสนีย์ (Disney Land)แนวคิดประสบการณ์ร่วมของดิสนีย์ คือ เด็กชอบถ่ายรูปกับ Mickey Mouse เขาจึงให้เด็กทำการลงทะเบียน พร้อมลงวันเดือนปีเกิดเอาไว้ เมื่อจะถึงครบรอบวันเกิดของเด็กคนไหน เขาก็จะส่งตั๋วพิเศษไปให้เด็ก และให้เด็กคนนั้นนำตั๋วมาถ่ายรูปได้ฟรีกับ Mickey Mouse ความจริงตั๋วของดิสนีย์มีหลายแบบ คือตั๋วผู้ใหญ่ ที่มีอายุ 18ปีขึ้นไป เด็ก 12-17ปี เด็กเล็ก 4-11ปี และมีของขวัญให้เด็กในวันเกิดอีกด้วย

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างที่อาศัยหลักการ กระบวนการของ Design Thinking หรือ Human-Centered Designคือ การออกแบบโดยการยึดเอา คนที่เราต้องการจะแก้ปัญหาให้เป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

A1

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com