www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

เทรนด์ DEV AI กับยุคดิจิทัล

เทรนด์ DEV AI กับยุคดิจิทัล
June 18
14:53 2019

“เรียนรู้วิธีการของการพัฒนาระบบสมัยใหม่ ที่เรียกว่า DevOps จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยอย่าง MFEC ที่ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการส่งมอบแอพพลิเคชั่นและบริการอย่างรวดเร็ว โดยปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เร็วกว่าการใช้งานการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม”

เมื่อต้นมีนาคมที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยในเครือ ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ได้ไปศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม Tech Walk 2#3 เด็กสาย DEV AI กับยุค DIGITAL AGE ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) มีประเด็นที่น่าสนใจ พอสรุปประมวลความได้ดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด หรือ MFEC เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทโมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.สุพลในปีแรกของการดำเนินธุรกิจบริษัทต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งสำคัญทางด้านการเงินในเอเชีย หรือเรียกทั่วไปในประเทศไทยว่า วิกฤตต้มยำกุ้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและการดำเนินธุรกิจขององค์กร แต่ทว่าเพียง 6 ปี หลังจากการก่อตั้ง ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้นำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้นำแนวคิดวางนโยบายเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทนับตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทจนบริษัทเติบโตและถูกจัดเป็นหุ้นเด่นจ่ายเงินปันผลตลอด 10 ปี เฉลี่ย 7.81% สูงสุดในหุ้นหมวดสื่อสารฯ

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านไอทีชั้นนำของประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์และการบริการหลายส่วนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร ที่ต้องการจะปฏิรูปไปสู่ธุรกิจดิจิทัล ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน แอพพลิเคชั่น การให้คำปรึกษา การวิเคราะห์เชิงลึกและวางแผนเพิ่มมูลค่าธุรกิจ หรือกระทั่งวางแผนด้านการสร้างความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูลขององค์กร

รวมถึงแนวคิดในการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำ Startup โดยมี Funding ให้ ส่วนพนักงานที่เข้าทำงานในบริษัท MFEC นั้น ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และมีพนักงานเก่งๆ บางคนส่วนหนึ่งได้แตกตัวออกไปเปิดบริษัทของตนเองจนได้เป็น MD (Managing Director) ก็มีให้เห็นอย่างมากมายออฟฟิศของบริษัท MFEC เป็นออฟฟิศเปิดโล่ง มีที่นั่งพักผ่อนสบาย มีร้านกาแฟ มีโต๊ะสนุ้กเอาไว้ให้เล่น มีมุมสำหรับการนวดผ่อนคลาย บรรยากาศต่างๆ มีการตบแต่งให้เป็นออฟฟิศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

บริษัท MFEC มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาจัดงานได้ พนักงานที่ทำงานที่นี่เป็น Community มีการเช็คอินเข้าทำงานผ่านสมาร์ทโฟน พนักงานที่นี่มีการติดดาว 1 ดวงให้กับพนักงาน เมื่อพัฒนามีความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นก็มีการติดดาวเพิ่มให้ ส่วนนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงาน ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ มีตั้งแต่ 4 เดือน 7 เดือน และ 10 เดือน มีตำแหน่งงานที่รองรับหลายตำแหน่ง

ในส่วนของการพัฒนาระบบ (Introduction DevOps) ผู้บริหารได้เล่าให้ฟังว่า กระบวนการในการพัฒนาระบบปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ตัวอย่างเช่น การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการเลือกตั้ง ปี 2562 ที่ผ่านมา ถ้าเราเป็นนักเขียนโปรแกรมเราจะทำอย่างไร เมื่อมีคนกด F5 เพื่อเข้ามาดูผลการการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลา เราจะใช้เซิร์ฟเวอร์อย่างไร ถ้าหากคิดไม่ดี ออกแบบไม่ดี เว็บไซต์อาจล่มได้ โลกของไอทีเปลี่ยนหน้าตาไปอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ซอฟต์แวร์กลายเป็นชีวิตของเรา เมื่อก่อนต้องลางาน เพื่อไปทำธุรกรรมที่ธนาคาร ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีที่ธนาคาร

ประกอบ1แต่ทุกวันนี้ธนาคารอยู่ในโทรศัพท์มือถือ หรือบางครั้งอาจเรียกว่า Digital Disruption ธนาคารเปลี่ยนหน้าไปอย่างมาก โทรศัพท์หยอดเหรียญแทบไม่มีใช้แล้ว บริษัท CISCO เคยบอกว่า ในการเปิด Apps แต่ละครั้งใช้เวลา 8 วินาที แต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลาเพียง 5 วินาที ธนาคารในประเทศไทยลดลง 230 สาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีสาขามากที่สุดถึง 7,000 สาขา แต่ปัจจุบันแนวโน้มลดลงตามลำดับ

ในการพัฒนาระบบนั้น มีแรงกดดันอยู่ 3 อย่าง คือ (1). รายได้ (Revenue) (2).ธุรกิจ (Business) และ (3). เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology (IT) นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันอย่างอื่นอีกที่เรียกว่า Digital Disruption วันนี้มี Lazada พฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนไป มี Kiosk Lineman

ถ้าถามว่า What is DevOps? DevOps (Development Operations) เกิดมาเพื่อแก้ปัญหา เหมือนเว็บไซต์ Agoda สิ่งที่เขานำมาใช้ก็คือ DevOps ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มาแรงในยุคดิจิทัลนี้ ส่วนความหมายของ DevOps คือการผสมผสานปรัชญาวัฒนธรรม การปฏิบัติ และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการส่งมอบแอพพลิเคชั่นและบริการอย่างรวดเร็ว โดยปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เร็วกว่าการใช้งานการพัฒนาซอฟต์แวร์และกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม

ความรวดเร็วนี้ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบบริการแก่ลูกค้าของตนได้และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในตลาด DevOps ประกอบด้วย (1). อัตโนมัติ (Automation) (2). การเช็คตรวจติดตาม (Monitoring) ต้องเอา 2 คำนี้ให้มาอยู่ใน Mindset ส่วนคำที่มาคู่กับ DevOps คือ Continues Delivery Process

องค์ความอีกส่วนหนึ่ง ที่ได้จากการดูงานครั้งนี้ คือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ผู้บริหารที่ที่ดูแลเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้เล่าว่า อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอทีมีหลายตำแหน่งด้วยกัน เช่น Testing, DBA, Network Admin, Implementer, System Operator, IT Manger เป็นต้น บริษัท MFEC ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ ระบบ Cloud, Cyber Security และทำ UX/UI ทำการ Design ในการจัดทำแอพพลิเคชั่นภาษาที่ใช้ในการเขียน คือ Swift, Java Script, และภาษา K ของ Google ใช้ใน App ของ Alibaba, React Native ของ Facebook เป็นต้น

ส่วนวงจรของการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle) ได้แก่ (1).วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Requirement Analysis) (2). การวางแผน (Planning) (3). การออกแบบ (Design) อันเป็นการออกแบบ DBA, UX/UI, SA, Infrastructure (4). Implement ทำเกี่ยวกับ Front End, Back End, Argitech, SA และ (5). ทดสอบ ทำเกี่ยวกับ SA, Tester, Security, and Audit. ซึ่งตัวอย่างที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นของธนาคารกสิกรไทยขึ้นมาได้แก่ K-Mobile ที่เราเคยได้ยินกันมาแล้วนั่นเอง

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.