www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ความสำเร็จของ UIH ในการสร้างเครือข่ายยุค 4.0

ความสำเร็จของ UIH ในการสร้างเครือข่ายยุค 4.0
October 31
13:18 2017

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ UIH สามารถให้บริการเครือข่ายการสื่อสารสำหรับองค์กรได้อย่างมีเสถียรภาพ ก้าวสู่เครือข่ายในยุค 4.0 คือ การเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง ความยืดหยุ่นของบริการจากผู้ให้บริการไอทีชั้นนำอย่างหัวเว่ยนั่นเอง

UIH ผู้ให้บริการไอซีที ครบวงจร

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ ยูไอเอช (UIH) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบวงจรสำหรับองค์กร เป็นผู้วางโครงข่าย การสื่อสารหลักที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจ ทั่วประเทศไทยถึงระดับตำบล มีการบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีบริการด้านไอทีที่หลากหลายที่มาพร้อมโซลูชั่นให้เลือกมากมายตามความต้องการ ของแต่ละประเภทธุรกิจ และดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มประเทศ AEC

1อาทิ ลาว พม่ากัมพูชามาเลเซีย เวียดนาม หรือไปยังประเทศอื่นๆ กว่า 120 ประเทศ ทั่วโลก ผ่านบริการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ประเทศ (International Gateway) ด้วยระบบโครงข่ายที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของทุกประเภทธุรกิจโดยยูไอเอชได้วางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายบรอดแบนด์ไว้ 7 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารไปยังประเทศต่างๆ ในแถบอาเซียนและ PoP (Point of Presence) ที่ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายสื่อสารไปทั่วโลก

ความท้าทายที่เกิดขึ้น

ยูไอเอชดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นเรื่อง การพัฒนาบริการมาตลอด โดยเฉพาะการ ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารระดับองค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นอยู่เสมอ คือ ความมีเสถียรภาพของเครือข่าย การให้บริการที่ดี และความสามารถในการแข่งขันที่เป็นความท้าทายของยูไอเอชในการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่มีความเสถียรสูง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาและปรับแต่งได้ตามความต้องการของธุรกิจ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ ยูไอเอช เปิดเผยว่า “การที่ยูไอเอชจะสามารถแข่งขันและให้บริการลูกค้าได้อย่างมีเสถียรภาพนั้น อุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ต้องสามารถรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย พร้อมส่งมอบบริการให้กับลูกค้าแบบ Non-Stop ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด จึงจำเป็นต้องเลือกเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ ผนวกกับความชำนาญของเจ้าของเทคโนโลยีหรือ เวนเดอร์ มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับธุรกิจที่สุด”

มั่นใจในเทคโนโลยีของหัวเว่ย

พันเอกเรืองทรัพย์ อธิบายว่า ยูไอเอชมีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้งานเทคโนโลยี และอุปกรณ์เครือข่ายของหัวเว่ยมานานกว่า 10 ปี ซึ่งยอมรับว่าหัวเว่ยเองโดดเด่นในเรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมที่สอดรับ กับภารกิจของยูไอเอช หัวเว่ยมีการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสาร เทคโนโลยีไร้สาย เทคโนโลยีไอทีระดับองค์กร อย่างคลาวด์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีสื่อสารบรอดแบนด์

หลังการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ในปี 2014 ยูไอเอชตัดสินใจลงทุนอุปกรณ์สำคัญใน ระบบการสื่อสารคือ ระบบอุปกรณ์สื่อสาร ใยแก้วนำแสง (DWDM Transmission) ซึ่ง พบว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของหัวเว่ยมีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีจากผู้ให้บริการรายอื่นๆ

ประกอบกับความยืดหยุ่นในการให้บริการ ทั้งตัวอุปกรณ์และการบริการ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจบูไอเอชได้ นอกจากนั้นยังมีการร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาในโครงการต่างๆ นั่นคือ ประเด็นสำคัญที่มองเห็นและการตัดสินเลือกลงทุนกับหัวเว่ย

หลังจากนั้น ยูไอเอชจึงได้ลงทุนเพิ่มกับ หัวเว่ย ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในทางฝั่งผู้ใช้บริการ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณไปให้ทางผู้ให้บริการ (CPE: Customer Premises Equipment) อาทิ Access Switch-Router ซึ่งผ่านการทดสอบแล้วว่า มีประสิทธิภาพในระดับสากล และเมื่อผ่านการพัฒนาต่อยอดโดยทีมวิศวกรของยูไอเอชจนได้เป็นโซลูชั่นที่สามารถเชื่อมต่อภายในสภาพแวดล้อมของลูกค้าได้อย่างสะดวก ในลักษณะ Plug and Play ระบบก็สามารถทำงานได้จากศูนย์กลาง สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างสะดวก

2

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ กรรมการผู้จัดการ UIH

องค์ประกอบสำคัญของความ สำเร็จของ UIH

สิ่งที่ยูไอเอชลงทุนไปนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานในเครือข่ายหลัก ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมาก สำหรับลักษณะธุรกิจของยูไอเอชเกิดความคุ้มค่าอย่างเห็นได้อย่างชัดในระยะ 10 ปี เครือข่ายก็มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโต

“การตัดสินใจเลือกหัวเว่ยในวันนั้น เพราะความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์กร ทุกวันนี้ความอยู่รอดของบริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยี เครือข่ายหลายๆ แบรนด์ก็มีปัญหาแต่ในทางกลับกัน หัวเว่ยเองมีการเติบโตอย่างมาก ถือว่าเป็นการซื้อเทคโนโลยีเพื่ออนาคต บนการตัดสินใจที่ถูกต้องที่ส่งผลโดยตรงในเชิงธุรกิจอย่างมาก”

“ประสบการณ์ที่ประทับใจในประสิทธิภาพของหัวเว่ยคือ การเปรียบเทียบการใช้งานในเชิงคุณภาพกับแบรนด์อื่นๆ หัวเว่ยก็สามารถให้ประสิทธิภาพได้ไม่ต่างกัน ตั้งแต่ LAN Switch, router สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและความคงทน ซึ่งหัวเว่ยสามารถตอบโจทย์ ผ่านการทดสอบคุณภาพ เกิดความมั่นใจ บางอย่างคุณภาพดีกว่าด้วยซ้ำ ราคาสมเหตุผลจนทำให้ เราสามารถแข่งขันในตลาดได้”

ทุกวันนี้ ด้วยเทคโนโลยีของหัวเว่ยทำให้ยูไอเอชสามารถพัฒนาบริการต่างๆ บนเครือข่าย ที่มีความเสถียร ยืดหยุ่น และพร้อมพัฒนาเคียงคู่ไปกับนโยบายการเติบโตของประเทศ ในยุคดิจิทัล หรือยุค Thailand 4.0 ด้วย ความพร้อมของการให้บริการเครือข่ายยุคใหม่ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเครือข่ายในยุค 4.0 ทั้งนี้ก็เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้าง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้านั่นเอง

อ่านไฟล์ PDF.

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com