www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

Social media จะทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในทศวรรษนี้

Social media จะทรงอิทธิพลอย่างยิ่งในทศวรรษนี้
December 29
22:41 2018

2-3 ปีที่ผ่านมาผู้ใช้ social media ได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านรายทุกๆ วันนับมาเป็นเวลาสองปีแล้ว โดยมีจำนวนผู้ที่เพิ่งใช้ social media เป็นครั้งแรกภายในปี 2017 ปีเดียวถึง 250 ล้านราย ซึ่งมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ใช้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากผู้ใช้ในทวีปแอฟริกา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเติบโตของจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 20% ทุกๆ ปี

แนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ใช้ Instagram เป็นที่นิยมในหมู่คนที่มีอายุมากมากกว่าคนที่มีอายุน้อย และ Instagram จะส่งอิทธิพลในด้านการสร้างแบรนด์สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยการทำวิจัยของ GlobalWebindex พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกมากกว่าครึ่งติดตามแบรนด์ของสินค้าที่พวกเขาชื่นชอบด้วยวิธีการดูผ่าน social media เป็นหลัก และมีแนวโน้มว่า social media จะเป็นเครื่องมือในการค้นหาสินค้าที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต้องใช้มากกว่าการใช้ search engine เช่น Google และ Bing เป็นต้น

ผลการวิจัยของ socialreport รายงานว่า สื่อบนอินเทอร์เน็ตจะแซงหน้าโทรทัศน์ในปี 2019 เพราะผู้ชมจะอยู่กับสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานกว่าอยู่กับโทรทัศน์ต่อวัน และองค์กรต่างๆ จะจ่ายเงินค่าโฆษณาให้แก่โทรทัศน์น้อยกว่าที่จ่ายให้แก่ web video, social media และ web ads อย่างชัดเจนและทิ้งห่างมากขึ้น

ดร.เศรษฐพงษ์

         พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

แนวโน้มพบด้วยว่า บริษัท social media เช่นFacebook  และ YouTube จะเปิดการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทที่ให้บริการอื่นๆ (third-party services) มากขึ้น จนทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดเป็นมูลค่าของบริษัทที่สำคัญยิ่ง และยังคงมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจอื่นๆ ต่อไป

Baidu คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2020 การ search หาสิ่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการ search ด้วยภาพและเสียง และในขณะนี้ Pinterest ก็ได้ใช้ machine learning ในการช่วยหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้คนทั่วโลกแล้ว โดย CEO ของ Pinterest ก็ได้ออกมาย้ำว่า การ search หาสิ่งต่างๆ จะเปลี่ยนจากใช้ keywords เป็นการใช้ภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

Scott Galloway ศาสตราจารย์แห่ง Stern School of Business มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ได้คาดการณ์ไว้ว่าบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่สามารถเก็บรวบรวมเสียงของมนุษย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นบริษัทที่ทรงพลังมากเท่านั้น ทั้งนี้เพราะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะทำให้บริษัทดังกล่าว สามารถนำเสียงของพวกเราแยกแยะความเป็นตัวตนของเราได้ และสามารถทำธุรกิจขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างมากมาย ซึ่ง Amazon Echo อาจจะกลายเป็นอุปกรณ์ search engine และเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำธุรกิจรูปแบบใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต จนอาจจะ disrupt ธุรกิจดั้งเดิมออกจากตลาดได้อย่างง่ายดาย

ทฤษฎีดั้งเดิมในการบริหารธุรกิจที่ผู้คนในอดีตได้ร่ำเรียนมาอาจจะไม่สามารถนำมาใช้กับธุรกิจที่ชาญฉลาดในทศวรรษต่อจากนี้ไป เพราะเนื่องจากการรับรู้และเข้าถึงการให้บริการและการเลือกซื้อสินค้าของผู้คนทั่วโลก กำลังจะเกิดขึ้นในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการใช้ เสียงและภาพ ในการ search หาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความชาญฉลาดของ AI จึงจะเกิดปรากฏการณ์ธุรกิจรูปแบบดั้งเดิมหายไปอย่างมากมายและรวดเร็ว

Mark Zuckerberg ได้ชี้ชัดว่า การทำธุรกิจและการตลาดนับจากนี้ไปตลอดทั้ง 2-3 ปี จะใช้การสื่อสารในรูปแบบวิดีโอบน social media หรือ social video เป็นส่วนใหญ่และจะเห็นการเติบโตของการตลาดด้วยวิดีโอ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการวิจัยของ GlobalWebindex โดย 56% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะดูวิดีโอบน Facebook, Twitter, Snapchat และ Instagram และกว่า 81% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอายุระหว่าง 55 ถึง 64 ปีจะดูวิดีโอออนไลน์ ซึ่งการทำการตลาดแบบวิดีโอยังจะทำให้ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านน้อย สามารถเข้าถึงการให้บริการและสินค้าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อีกด้วย

บทความโดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประวัติ

ประชากรทั่วโลกมีประมาณเกือบ 8 พันล้านคน และมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 5.5 พันล้านคน โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีการซื้อขายสินค้าและทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเกือบทั้งหมดภายในทศวรรษที่จะถึงนี้ ประกอบกับการผลิตสื่อมากกว่า 80% เป็นรูปแบบวิดีโอ ซึ่งมีแนวโน้มเนื้อหาจะต้องมีความ “สนุก” และเป็นรูปแบบ “วิดีโอสั้น” โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงของวิดีโอสั้นดังกล่าวสู่การตัดสินใจซื้อได้โดยทันทีโดยไม่ต้องออกจาก social platform จนทำให้บริษัท social media มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปสู่การซื้อขายสินค้าและการทำธุรกรรมทางการเงินในที่เดียวกัน ซึ่งเรียกว่าการทำธุรกิจ “social commerce”

ดังนั้น นักการตลาดในวันนี้จะต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก เพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้วิดีโอของผู้บริโภค ซึ่งหมายความว่า social video จะทำให้นักการตลาดจะต้องเปลี่ยนวิธีคิด แทนที่จะเพียงสร้างคอนเทนท์เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าเท่านั้น แต่กลับต้องสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าและบริการบน social video ได้ทันทีอีกด้วย

Reference

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com