www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Digitalized Economy คาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 “ไอดีซีประเทศไทยเปิดเผยการคาดการณ์ไอทีสำหรับองค์กรในปี 2562 และปีต่อไปเศรษฐกิจดิจิทัลจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทวีความรุนแรง เกิดการปรับตัวใช้งานเทคโนโลยีไอทีและดิจิทัลกับองค์กรระดับกลางในประทศมากขึ้น ผู้นำต้องเร่งพิจารณาเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่”...
  • dtac ร่วมสนับสนุนความก้าวหน้าวงการ E-Sports dtac ตอบรับกระแสเกม ร่วมสนับสนุนวงการ E-Sports จับมือ การีนา เปิดตัวงานแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2019 Presented by dtac...
  • กสทช.รณรงค์เลือกใช้แบตเตอรี่มีมาตรฐาน กสทช. ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา-ประชาชนทั่วไปเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” หวังสร้างความตระหนักและลดการสูญเสียพร้อมผนึกความร่วมมือกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า สวทช. กับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์...
  • ธุรกิจของไทยต้องเร่งนำ AI มาใช้งาน สร้างนวัตกรรมและเสริมประสิทธิภาพ งานวิจัยของไมโครซอฟท์และไอดีซี แนะนำธุรกิจของไทยควรเร่งนำ AI มาใช้งาน ยกระดับศักยภาพในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ...
  • Security Transformation หลักการสำคัญขององค์กรในยุคดิจิทัล “แนวคิดของการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ Security Transformation เป็นทั้งโอกาสความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเปลี่ยนเป็นดิจิทัล CIO ต้องวางแผนอย่างไรเพื่อปรับให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดและตอบโจทย์ธุรกิจได้”...

“เศรษฐพงค์” ฟันธงปี 2019 เป็นปีแห่งการทำโพลจากประชาชน

“เศรษฐพงค์” ฟันธงปี 2019 เป็นปีแห่งการทำโพลจากประชาชน
January 01
12:36 2019

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้คาดการณ์ไว้ว่า“ในปี 2019 ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี Social Media จะทำให้สถาบันและบริษัททำโพลรูปแบบดั้งเดิมจะได้รับความน่าเชื่อถือลดลงอย่างมาก เพราะประชาชนจะเริ่มทำโพลกันเองบน Social Media และมีความแม่นยำกว่า”และยังให้ข้อมูลต่อไปว่า

2-3 ปีที่ผ่านการเติบโตของจำนวนผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น 20% ทุกๆ ปี และมาผู้ใช้ social media ได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านรายทุกๆ วันนับมาเป็นเวลาสองปีแล้ว โดยมีจำนวนผู้ที่เพิ่งใช้ social media เป็นครั้งแรกภายในปี 2017 ปีเดียวถึง 250 ล้านราย ซึ่งมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ใช้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากผู้ใช้ในทวีปแอฟริกา

HPE1 662x190

ประชากรทั่วโลกมีประมาณเกือบ 8 พันล้านคน และมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถึง 5.5 พันล้านคน โดยผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีการซื้อขายสินค้าและทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Mobile-first shoppers) เกือบทั้งหมดภายในทศวรรษที่จะถึงนี้ จนทำให้บริษัท social media มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปสู่การทำกิจกรรมทุกกิจกรรมของมวลมนุษยชาติ

สถิติการใช้ Facebook ของคนทั่วโลกที่ใช้งานอยู่มีถึงกว่า 2 พันล้านคน, YouTube มีผู้ลงทะเบียนถึง 1.8 พันล้านคน, Instagram มีผู้ใช้ 1 พันล้านคน และ Line มีผู้ลงทะเบียนถึง 600 ล้านคน

สำหรับประเทศไทย ที่มีผู้ใช้ social media ถึง 51 ล้านคน (74% ของประชากร) และผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 55.56 ล้านคน (80% ของประชากร) และผู้ใช้ Social Media ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 46 ล้านคน (67% ของประชากร) และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ คนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตมีค่าเฉลี่ยอยู่กับอินเทอร์เน็ตถึง 9 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นจึงชัดเจนว่า Social Media จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

จากที่ Social Media ที่มีคนทั่วโลกนับร้อยล้านพันล้านคนมาเกาะอยู่บนเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line, Instagram และอื่นๆ ได้กลายเป็นแหล่งวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยตรงจากประชาชนจำนวนมหาศาลแบบ Realtime แล้ว ยกตัวอย่างเช่น Facebook มีการให้บริการตั้งคำถามเพื่อขอความคิดเห็นในรูปแบบการโหวต, การแสดงความเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบบน YouTube

กระบวนการด้าน Data analytics และ AI ที่สามารถทำการเชื่อมโยง (cross platform) ความเห็นในเรื่องเดียวกันระหว่าง Facebook และ YouTube ด้วยการโยงความเห็นในมิติของข้อความกับ Video ได้อย่างแนบเนียน จนทำให้การทำโพลบน Social Media เริ่มจะมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือกว่าการทำโพลจากสถาบันและบริษัทรูปแบบดั้งเดิม ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ การลงทุนในการทำโพลของสถาบันและบริษัททำโพลรูปแบบดั้งเดิมนั้นสูงกว่าการทำโพลบน Social Media เป็นอย่างมาก และยังใช้เวลาในการวิเคราะห์ที่ช้ากว่า Social Media มากอีกด้วย

2ปรากฏการณ์ที่เราเริ่มเห็นการโหวตกันเองง่ายๆ ของประชาชน เช่น การเปรียบเทียบความนิยมนักการเมือง ก็เริ่มมีให้เห็นใน Facebook ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำโพลของสถาบันวิจัยใดๆ แต่เกิดจากการร่วมมือกันเองจากประชาชนจำนวนมากบน Social Media ซึ่งเราจะเริ่มเห็นระบบเศรษฐกิจที่เกิดจากความร่วมมือ (Collaborative economy) จากประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ

อีกปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือ บริษัทที่ทำ Cryptocurrency และเทคโนโลยี Blockchain ก็เริ่มนำเสนอระบบการโหวตด้วยการใช้ App บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Blockchain Voting System) แล้ว ซึ่งในปัจจุบัน มีหลายประเทศเริ่มทดลองใช้แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, เซียร์ราลีโอน, สวิสแลนด์ และอีกหลายประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการยอมรับแพร่หลายในภาคเอกชนและสังคมเครือข่าย social media จนจะทำให้สถาบันและบริษัททำโพลรูปแบบดั้งเดิมจะเริ่มหมดสภาพและไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเหมือนที่ผ่านมาในอดีต

จากการทำโพลจากภาคประชาชนที่จะเริ่มเกิดขึ้นในคนรุ่น Gen Y และ Gen Alpha โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ก็จะทำให้สถาบันและบริษัททำโพลรูปแบบดั้งเดิมกำลังจะหมดสภาพและไม่ได้รับความน่าเชื่อถือในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งจะทำให้การสื่อสารระหว่างประชาชนคนไทยกับผู้บริหารประเทศเกิดขึ้นโดยตรงมากขึ้นด้วย Social Media โดยมีการเชื่อมโยงกันอย่างหนาแน่นและ Realtime ซึ่งจะมีความลึกซึ้งกว่าที่เห็นกันในวันนี้อย่างมากจนทำให้แนวคิด “Future Government” ที่อำนาจรัฐจะลดลงและอำนาจประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะเกิดขึ้นจริงในทศวรรษจากนี้ไป

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ ได้สรุปว่า “ตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป เราจะได้เห็น Social Media ทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้การทำโพลของประชาชนนับแสนนับล้านคนบน Facebook หรือ YouTube มีความแม่นยำอย่างยิ่ง จนทำให้สถาบันโพลที่มีชื่อเสียงค่อยๆ เสื่อมถอยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

A1

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
communication

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com