www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

การปฏิวัติองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป

การปฏิวัติองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป
January 09
18:04 2019

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่กำลังส่งผลต่อความเป็นผู้นำขององค์กร จนทำให้การปฏิวัติองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 • 1888 Kodak เริ่มตั้งบริษัท
 • 1975 Kodak คิดกล้องดิจิทัลรายแรกของโลก
 • 1990 Internet, email และ WWW เริ่มแพร่หลาย
 • 1994 Amazon เริ่มให้บริการ
 • 1998 Google เริ่มให้บริการ
 • 1999 NTT Docomo ผลิต smartphone ครั้งแรก
 • 2001 3G เกิดขึ้นครั้งแรกในญี่ปุ่น
 • 2005 Facebook เริ่มบริการครั้งแรก
 • 2008 มีคนใช้มือถือกว่า 2.3 พันล้านคน
 • 2009 4G เกิดขึ้นครั้งแรกในนอร์เวและสวีเดน
 • 2009 พิมพ์ดีดหยุดขายใน mass market
 • 2010 Smartphone ทุกเครื่องติดกล้องดิจิทัล
 • 2011 Facebook เป็น photo host ใหญ่สุดในโลก
 • 2012 มีคนใช้โทรศัพท์มือถือกว่า 3.8 พันล้านคน
 • 2012 Kodak ประกาศกิจการล้มละลาย
 • 2014 Kodak ปิดโรงงาน
 • 2014 หนังสือพิมพ์ตกต่ำทั่วโลก
 • 2015 เม็ดเงินเคลื่อนสู่ social media อย่างฉับพลัน
 • 2016 ผู้คนทั่วโลกเริ่มนิยม Live broadcast
 • 2017 มี cryptocurrency กว่า 1,300 สกุล
 • 2018 เริ่มวางระบบ 5G ในหลายประเทศ
 • 2019 มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 5.5 พันล้านคน จำนวนผู้ใช้ Facebook กว่า 2 พันล้านคน ผู้คนใช้ Live streaming ทั่วโลก

ปรากฎการณ์ Kodak เกิดขึ้นหลังจากมีการเริ่มต้นของ Facebook และ YouTube ในปี 2005 หลังจากนั้นในปี 2007 สมาร์ทโฟนที่เริ่มถ่ายรูปอย่างมีประสิทธิภาพก็เริ่มเกิดขึ้น และมีการขยายโครงข่าย 4G ทั่วโลกนับตั้งแต่ปี 2010 ซึ่ง Kodak เคยยิ่งใหญ่และถึงจุดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2008 – 2009 และหลังจากนั้นเพียง 4 ปี Kodak ถึงจุดจบล้มละลายในปี 2013 และปิดโรงงานไปในปี 2014 โดยสิ้นเชิง และในวันนี้อุตสาหกรรมเพลง ภาพยนตร์ และบันเทิง ได้เปลี่ยนจากการเก็บคอนเทนท์ในกายภาพมาสู่รูปแบบดิจิทัลและสตรีมมิ่ง (streaming) เกือบทั้งหมดแล้ว

Ericsson คาดการณ์ว่าภายในปี 2024 จะมีการเชื่อมต่อ 5G มากถึง 1,500 ล้านการเชื่อมต่อ หรือประมาณ 17% ของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายทั้งหมด อีกทั้ง GSMA คาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ทั่วโลกจะมีเครือข่าย 5G ครอบคลุม 1 ใน 3 ของประชากรโลก โดยจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มากถึง 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 และสามารถสร้างตำแหน่งงานได้มากกว่า 17.3 ล้านตำแหน่งงาน และยังคาดว่าประเทศไทย จะมีจำนวนการลงทะเบียนใช้งาน LTE / 5G เพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงปี 2017 – 2023 โดยมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 60% ในปี 2023 ซึ่งประมาณการว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น 22% ดังนั้นผู้ประกอบการในประเทศไทยและรัฐบาลควรมีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับ 5G เพื่อผลประโยชน์ของประเทศในทุกมิติ

จำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนกลายเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรม TV แบบดั้งเดิม จนทำให้ TV แห่งอนาคตจะเป็น TV ที่มีรูปแบบ “Anytime, Anywhere, Any Device” และวิดิโอจะเป็นคอนเท็นท์ที่วิ่งอยู่บนอินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งของคอนเท็นท์ทั้งหมด และ eSports จะเป็นหนึ่งใน traffic ที่ทำให้ตลาดวิดิโอสตรีมมิ่งโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และ Futuretimeline ได้พยากรณ์ว่า โทรทัศน์ทั้งหมดจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตภายในปี 2025 หรือเรียกว่า “Internet TV”

สำนักวิจัย International Data Corporation (IDC) คาดว่ามีข้อมูลเกิดขึ้นถึง 44 ล้านล้านกิกะไบท์ในปี 2020 ซึ่งการเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ได้พลิกโฉมธุรกิจต่างๆในหลายๆ ด้านเช่น สื่อ ค้าปลีก สิ่งพิมพ์ และโฆษณา อีกทั้งยังทำให้รูปแบบธุรกิจบางอย่างล้าสมัย อย่างไรก็ตาม ได้มีการแพร่กระจายไปยังภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น รถยนต์ การเงิน ประกัน และการดูแลสุขภาพอีกด้วย

S__7676182การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation) ของอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารทำให้แรงงานรูปแบบดั้งเดิมได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งจะมีการลดตำแหน่งงานแบบดั้งเดิมในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารอย่างมาก แต่กลับต้องการแรงงานในสาขาวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data scientists) ซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน จึงถึงเวลาที่อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารต้องปฏิวัติองค์กร และจะต้องเตรียมการด้านทักษะแรงงานใหม่ ด้วยการพัฒนาแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแสวงหาแรงงานใหม่เพื่ออนาคต

เทคโนโลยี 5G และ VR/AR จะเป็นเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนธุรกิจสื่ออย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งทำให้ VR/AR ที่มีความต้องการแบนด์วิดท์สูงมากเกิดขึ้นได้เพื่อการส่งสื่อในรูปแบบวิดีโอเรียลไทม์จนสามารถทำลายข้อจำกัดในการเชื่อมต่อข้อมูลปริมาณมหาศาลด้วยความเร็วสูง และเนื่องจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจึงทำให้อุปสรรคที่เครื่องมือสื่อสาร VR/AR headsets ที่ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่มากนั้นหมดปัญหาและอุปสรรคไปได้

จากผลการศึกษาวิจัยของ Johnson Controls ในหัวข้อ Smart Workplace 2040: The Rise of the Workspace Consumer พบว่าภายในปี 2040 บ้านหรือที่พักอาศัยจะกลายเป็นสถานที่ในการเรียนและการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมจะทำให้ระยะทางและเวลาไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป จึงทำให้เกิดการจ้างงานแบบทำงานที่ใดก็ได้ ด้วยเวลาที่ยืดหยุ่น และกำลังจะทำให้การจ้างงานเปลี่ยนแปลงไป

วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูงในยุคต่อไปจะถูกพลิกผัน (disruption) และจะทำให้นิยามของคำว่า “ความเป็นผู้นำ” หรือ “leadership” เปลี่ยนแปลงไป โดยคุณลักษณะของความเป็นผู้นำสำหรับโลกอนาคตคือความสามารถในการเชื่อมโยงผู้คน ทำให้พวกเขาได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคม และสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันโดยไม่ยึดติดกับสถานที่และเวลา อย่างไรก็ตาม หากผู้นำและผู้บริหารยังยึดติดอยู่กับการสื่อสารแบบ face-to-face และการร่วมมือกันที่จะต้องขึ้นอยู่กับสถานที่และเวลา ก็จะทำให้องค์กรไม่สามารถยืนอยู่ได้ในโลกแห่งการแข่งขันที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการปฏิวัติองค์กรในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.