www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ดีแทค ไม่หยุดมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เปิดตัว Platinum Blue Member ดีแทคยกระดับความสุขให้กับสิทธิพิเศษใหม่ครั้งแรกในไทยด้วยบริการล้างรถฟรี ที่มาพร้อมที่จอดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำผู้นำความพิเศษให้กิน-ดื่มมากที่สุดทั่วไทย กับแคมเปญ “ตามใจปากทุกวันศุกร์” ตลอดทั้งปี 2563...
  • สามารถประกาศกลยุทธ์ปี 63 เป้ารายได้ 2 หมื่นล้าน กลุ่มสามารถ เดินหน้ากลยุทธ์ ปี 63 Unlimited Solutions เสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีหลากหลาย ตั้งเป้ารายได้ 2 หมื่นล้านบาท...
  • อีซี่มันนี่เลือกยูไอเอชทรานส์ฟอร์มระบบไอที อีซี่มันนี่ เลือกยูไอเอช ทรานส์ฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีทั้งหมดเข้าสู่ระบบคลาวด์เต็มตัว พร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูง 50 สาขาทั่วประเทศ รองรับการให้บริการลูกค้าที่สาขาและออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยรับยุคดิจิทัล...
  • NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา “SOS API Premium Service” NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชั่นด้าน IoT โดยบริษัท โกลบเทค จำกัดร่วมกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง...
  • เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner “เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner และยังได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก United VARs พันธมิตรของ SAP เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจากเอเชีย พร้อมเดินหน้าโซลูชั่น ERP เต็มที่”...

Smart Health คนไทยสุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้

Smart Health คนไทยสุขภาพดี เทคโนโลยีช่วยได้
May 12
15:12 2017

เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทยที่วงการแพทย์และบริการด้านสุขภาพของเราเป็นที่ยอมรับ และได้รับการยกย่องจากทั่วโลก ในเรื่องของความรู้ความสามารถของแพทย์ มีเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึงการบริการที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส สามารถสร้างรายได้มากกว่าปีละแสนล้านบาท

3แต่เมื่อมองในภาพรวมของความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีของประชาชนยังจำกัดอยู่เพียงบางกลุ่มเท่านั้นถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐองค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์ต้องร่วมมือแก้ไขและพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

จากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศและได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี โดยมองไปถึงเรื่องของการรองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมืองสังคมผู้สูงอายุที่คาดการณ์ว่าปีพ.ศ.2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

ก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆ

แม้เราจะเห็นโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในปัจจุบันได้พัฒนาคุณภาพบริการโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านต่างๆ ทั้งระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลการรักษา การให้ยา ฯลฯ ได้แบบเรียลไทม์เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังถูกจำกัดการเชื่อมโยงใช้งานเพียงในเฉพาะสาขาหรือในโรงพยาบาลนั้นๆ เท่านั้น ซึ่งหากมีการบูรณาการข้อมูลผู้ป่วยเข้าด้วยกันและเชื่อมโยงข้อมูลได้กับทุกโรงพยาบาลในประเทศ จะช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินได้เป็นอย่างมาก

อนาล็อกสู่ดิจิทัล: สาธารณสุขยุคเปลี่ยนผ่าน

ชมรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อเทคโนโลยีดิจิทัลไทย (สธร.) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาร์ท เฮลท์ของประเทศไทยว่า ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล การรับข้อมูลข่าวสารจะทำได้รวดเร็วมากขึ้น เช่น โรคที่เกิดขึ้นใหม่ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญ ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยมีสุขภาพที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพหรืออีเฮลท์ รองรับรัฐบาลดิจิทัลทั้งด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสร้างมาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพและการผลักดันการใช้กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและมาตรฐานที่เหมาะสม

ซึ่งทั้งหมดมีเป้าหมายสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถบันทึกและส่งต่อข้อมูลการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลมากยิ่งขึ้น ทำให้การรักษามีความเหมาะสม

ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลรักษาจากระยะไกล สามารถได้รับคำปรึกษาผ่านวิดีโอ และติดตามอาการใน 24 ชั่วโมง ถ่ายทอดข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย กรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบหรือโทรติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือจากบริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล ที่สำคัญคือประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตัวเองด้วยข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือและเข้าถึงคำแนะนำได้

อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล สถานพยาบาลชุมชน และรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นับเป็นส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการจัดทำ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องกฏหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย (Privacy Law)

โครงการนำร่อง: แสนสุขสมาร์ทซิตี้ โฟกัสสุขภาพผู้สูงวัย

ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบางแสนด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สมาร์ท ซิตี้” (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพลเมืองให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากขณะนี้มีผู้สูงอายุค่อนข้างมากคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรในเขตเทศบาล หรือราว 6,000 คนการดูแลผู้สูงอายุจึงกลายเป็นทั้งหน้าที่และโอกาสไปในเวลาเดียวกัน

shutterstockโดยการดำเนินโครงการดังกล่าวทางเทศบาลได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยซากุ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางพยาบาลศาสตร์และผู้สูงอายุ ให้ไปศึกษารูปแบบการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุจากเมืองซากุ จังหวัดนากาโน โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นำไปสู่การวางระบบพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขให้เป็นเดย์แคร์ (Day Care)

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียงพอกับประชากรในท้องถิ่นและมีแผนต่อยอดสำหรับรองรับผู้สูงวัยชาวต่างชาติที่จะมาพำนักที่นี่ในระยะยาว เช่นเดียวกับสแกนดิเนเวียน วิลเลจอีกด้วย

กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ ชี้แนวทางเพื่อความพร้อมรับมือสู่ยุคสมาร์ทเฮลท์

มนต์วลี พัธโนทัย กรรมการผู้จัดการบริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเครือ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของสมาร์ทเฮลท์ในประเทศว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล การผลักดัน สนับสนุน Digital Health จะสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ภาครัฐบาลและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ (Network Infrastructure)

มีการนำข้อมูลดิจิทัลที่ได้มาวิเคราะห์วิจัย เปรียบเทียบ และพัฒนาการรักษาที่เป็นมาตราฐานสากล เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ข้อผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Errors) รวมถึงยังสามารถเชื่อมโยงประวัติการรักษาของคนไข้ระหว่างหน่วยงานและโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษารวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยได้ (Improve Patient Safety)

“ขอเสนอให้ภาครัฐเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในส่วนมาตรฐานข้อมูลดิจิทัล การใช้ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR: Electronic Medical Records) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อผลในการรักษาดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ถือได้ว่าเป็น 2 ส่วนสำคัญที่ต้องดำเนินการให้แผนการขับเคลื่อนสมาร์ทเฮลท์ของประเทศสำเร็จตามเป้าหมาย” มนต์วลี กล่าว

นอกจากนี้ด้านข้อกฎหมาย มีความเห็นว่า รัฐบาลควรกำหนดแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการออกกฎเกณฑ์สำหรับเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อาทิการเชื่อมโยงข้อมูลของคนไข้ และการรักษาข้อมูลความลับคนไข้ในยุคดิจิทัล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล โดยยึดแนวการบริหารจัดการข้อมูลของคนไข้ให้เป็นตามมาตรฐานสากล

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com