www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(กมธ.ดีอีเอส) สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคไทย และนิตยสาร CIO World&Business...
  • 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud “ฟอร์ติเน็ตสรุป 3 เสาหลักพื้นฐานสร้างความปลอดภัยไซเบอร์บน Multi Cloud  ศักยภาพด้านความปลอดภัยที่หลอมรวมปกป้องได้ครอบคลุม ทำงานแบบอัตโนมัติ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • อนาคตของประะเทศไทย หลังเปิดเสรีกิจการดาวเทียม ทำไมไทยควรเปิดเสรีดาวเทียมสื่อสาร เปิดเสรีแล้วดีอย่างไร ส่งผลกระทบอะไรกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจและความมั่นคงของประเทศ ...

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับความพร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัลด้วยเสถียรภาพของศูนย์ข้อมูลระดับโลก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับความพร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัลด้วยเสถียรภาพของศูนย์ข้อมูลระดับโลก
August 09
14:14 2016

สถียรภาพของระบบไอทีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับการลงทุน และด้วยประสิทธิภาพระดับโลกของศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเป็นตัวแปรสำคัญสำหรับรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อก้าวทันความต้องการด้านการลงทุนและสร้างบริการที่มีประสิทธิภาพที่สุด

4ความท้าทายของ SET
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SETหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทำหน้าที่เป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์และให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานและระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างความมีเสถียรภาพของระบบไอทีและธุรกิจ เกิดความมั่นใจให้นักลงทุน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมามีการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบการจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่เคาะกระดานแบบแมนนวล จนเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

ถิรพันธุ์ สรรพกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อธิบายว่า “ความท้าทายของระบบไอทีสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ ความมีเสถียรภาพของระบบ (Stability) เพราะเสถียรภาพคือตัวแปรสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ทั้งนักลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นระบบไอทีต้องมีเสถียรภาพ และสามารถสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น แม้จะเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงในอนาคต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบไอที ตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องสามารถให้บริการได้โดยต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก เพราะนี่คือเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจประเทศ”

“ประเด็นที่สองคือ ความสามารถในการขยายระบบ (Scalability) เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลถึงกลไกการทำงานของระบบจับคู่การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องขยายตัวตาม ประกอบกับเทคโนโลยีในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ก้าวไปสู่ออนไลน์ นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งต้องรองรับนักลงทุนจำนวนนับล้านราย ทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองต้องมีระบบที่พร้อมรองรับการขยายตัวทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว”

3 ประสานเพื่อจัดการความท้าทาย
สำหรับการจัดการกับความท้าทายของระบบไอทีให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุ่นในการขยายระบบนั้น ผู้บริหารอธิบายว่า ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วน นั่นคือ บุคลากร(People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี(Technology) โดยทั้งสามส่วนต้องทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัว

1“เรื่องเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับใช้ให้ทันสมัยอยู่ตลอด ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ในหลายๆ เรื่อง อาทิ ความสามารถในการขยายบริการ ก็อาศัยเทคโนโลยีคลาวด์รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“เรื่องบุคลากร เป็นอีกปัจจัยหลัก ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความตระหนักในการปรับใช้เทคโนโลยี ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างนวัตกรรมมาตอบโจทย์พันธะกิจขององค์กร ส่วนเรื่องกระบวนการนั้นเนื่องจากเสถียรภาพของการดำเนินกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความสำคัญมาก ดังนั้นกระบวนการจัดการภายในจึงต้องมีความแม่นยำสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และไม่กระทบกับกระบวนการอื่นๆ ขององค์กร โดยเฉพาะการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ จำเป็นต้องมีกระบวนการที่ดีในการทำงาน”

สร้างศูนย์ข้อมูลใหม่
รองรับเสถียรภาพในอนาคต
ถิรพันธุ์ เปรียบเทียบว่า การใช้งานศูนย์ข้อมูล(Data Center) เปรียบเสมือนการใช้รถที่มีอายุการใช้งานจำกัด เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ใช้งานมาระยะเวลานานไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้สมบูรณ์ ทั้งแง่ของประสิทธิภาพ มีต้นทุนในการบำรุงรักษาสูงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในนั้นก็ล้าสมัย จึงต้องถึงเวลาพิจารณาสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ขึ้น

“ศูนย์ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านการใช้งานมานาน และไม่สามารถตอบโจทย์ทิศทางการเติบโตในอนาคตได้ประกอบกับอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้คือที่มาของโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าการสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ จะสามารถมั่นใจได้ถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่ในนั้นว่ามันจะทันสมัยที่สุดเกิดการบริหารจัดการพลังงานและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของตลาดหลักทรัพย์ฯ”

“แม้ระบบไอทีจะออกแบบมาดีอย่างไรก็ตามหากรากฐานหรือหัวใจสำคัญอย่างศูนย์ข้อมูลไม่มีเสถียรภาพ ทั้งการออกแบบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า หรือระบบทำความเย็น ไม่ได้มาตรฐาน คงไม่สามารถตอบความต้องการทางธุรกิจ หรือไม่สามารถมั่นใจในบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯในอนาคตได้” ถิรพันธุ์กล่าว

อ่านบทความแบบ PDF

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2 3

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com