www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

นวัตกรรมเพื่อบริการกับการเร่งพัฒนา 5G

นวัตกรรมเพื่อบริการกับการเร่งพัฒนา 5G
July 25
12:21 2019

“การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G คือ การเปลี่ยนโฉมรูปแบบการทำธุรกิจในรูปแบบเดิมๆ สู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ ธุรกิจจำเป็นต้องเรียนรู้ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มองหาโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น เพื่อมิให้ธุรกิจจากไปพร้อมกับเทคโนโลยี 4G”

การพัฒนา 5G ทำให้เกิดการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม หรืออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติฉลาดขึ้นหรือมีศักยภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพมากขึ้นแม่นยำมากขึ้น โดยใช้ต้นทุนลดลง เมื่อเทียบกับ 4G การพัฒนา 5G ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย คาดว่า 5G จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อโลก 12.3 ล้านล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 4.6 ของผลผลิตทั้งหมดทั่วโลกในปีค.ศ.2035

นอกจากนี้ 5G ยังมีโอกาสส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย การใช้เทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ จะสร้างเม็ดเงินให้แก่เศรษฐกิจไทย 2,600 ล้านดอลลาร์ในปีค.ศ.2026 ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD)ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยี 5G จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในหลายๆ ประเด็นอาทิ

2เทคโนโลยี 5G จะเปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจไปสู่ธุรกิจเสมือนจริงมากขึ้น เนื่องจากการส่งข้อมูลจำนวนมากทำได้สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่ำ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น การดำเนินธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้ามพรมแดนมากขึ้น การผลิตจะมีลักษณะเป็นเครือข่ายการผลิต การจัดการ และการกระจายสินค้าข้ามพรมแดน ขอบเขตการดำเนินธุรกิจจะขยายจากระดับประเทศ เป็นระดับภูมิภาคและระดับโลก

การทำงานทางไกล สั่งการและควบคุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้การขายสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดว่ายอดขายสินค้าออนไลน์ทั่วโลกในปีค.ศ.2015 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 8.7 ของยอดขายปลีกทั้งหมด จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 14.6 ในปีค.ศ.2020

โปรย 1เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะทำให้เกิดการกระจายอำนาจในกิจกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้นเพราะทำให้เกิดการกระจายพลังทางเศรษฐกิจ จากศูนย์กลาง สู่ประชาชน และผู้เล่นรายอื่นๆในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการผลิตและแพร่กระจายข้อมูลและความรู้ใหม่ในการร่วมกันสร้างสรรค์และผลิตสินค้าและบริการ

ตัวอย่างของการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี 5G สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายๆ กรณี เช่น การแตกออกของกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานจากเดิมที่ผูกขาดหรือดำเนินการโดยผู้เล่นรายเดียว เกิดผู้เล่นใหม่ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือเจาะกลุ่มลูกค้าที่เจาะจงหรือการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้จัดหาเทคโนโลยี ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม หันมาทำธุรกิจธนาคารผู้เล่นใหม่เหล่านี้จะดึงงานบางส่วนไปจากผู้เล่นรายเดิม หรือสร้างกิจกรรมใหม่หรือคุณค่าใหม่ในห่วงโซ่อุปทาน

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2 3 4

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com