www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

เอสซีจี ปรับโมเดลธุรกิจ ตั้งเป้าดัน “เซอร์วิสโซลูชั่น” โต2เท่า

เอสซีจี ปรับโมเดลธุรกิจ ตั้งเป้าดัน “เซอร์วิสโซลูชั่น” โต2เท่า
November 21
18:05 2019

เอสซีจี เผยกลยุทธ์ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปี 2020 ยกระดับประสบการณ์ด้าน / วงการ… การก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ด้วยสินค้าพร้อมบริการและโซลูชั่นครบวงจรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย SCG HOME – Active OMNI-Channel และสร้าง Co-Working Space ศูนย์กลางสำหรับช่างและผู้รับเหมา ภายใต้ชื่อ “CPAC Solution Center” ให้คำปรึกษา และบริการเทคโนโลยีโซลูชั่นงานก่อสร้าง

2_นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

นิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

นิธิ  ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีกล่าวถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจปี 2020 ว่า “เอสซีจีได้พัฒนา “Service Solution” ครอบคลุมทั้งงานสร้างใหม่ไปจนถึงงานรีโนเวท ภายใต้ 2 โซลูชั่นหลักได้แก่ “Construction Solution” และ “Living Solution” ให้กับกลุ่มช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน ขณะเดียวกันได้พัฒนาช่องทางค้าปลีกแบบ Active OMNI-Channel เชื่อมต่อประสบการณ์ทั้งร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ เลือกซื้อสินค้าและบริการจากเอสซีจีได้ทุกที่ทุกเวลา และยังมีศูนย์ “CPAC Solution Center”ซึ่งเป็น Co-Working Space ศูนย์กลางเทคโนโลยีโซลูชั่นสำหรับกลุ่มช่างและผู้รับเหมาอีกด้วย เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือเจ้าของโครงการในปัจจุบันไม่ได้ต้องการแค่สินค้าคุณภาพเท่านั้น แต่ต้องการงานก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน สามารถควบคุมงบประมาณได้ อีกทั้งลูกค้ายังขาดความรู้ด้านงานก่อสร้าง จึงต้องการคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตลอดจนต้องการเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากปัญหาและความต้องการเหล่านี้ ธุรกิจจึงต้องพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้”

ชนะ  ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีกล่าวว่า “ปัจจุบันช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าด้านต้นทุน ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง ตลอดจนต้องการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคนิคต่างๆเอสซีจีจึงได้คิดค้นพัฒนา Construction Solution ซึ่งถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ ในรูปแบบ Solution for Life ที่จะช่วยยกระดับวงการก่อสร้างทั้งอีโคซิสเท็มช่วยให้ช่างและผู้รับเหมาทำงานได้ดีขึ้น แก้ปัญหาต้นทุนสูง งานล่าช้า งานไม่ได้มาตรฐาน หรือที่เรียกว่า Waste ให้น้อยลง เพื่อให้เกิด Wealth เพิ่มขึ้น ด้วย1)เทคโนโลยีการก่อสร้าง2) โซลูชั่นที่พัฒนาแบบ Personalize คือ พัฒนาจากปัญหาและความต้องการของช่างแต่ละบุคคล (Customer-Centric) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ “CPAC Solution Center” Co-Working Space สำหรับคนในวงการก่อสร้างแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษา และให้บริการโซลูชั่นงานก่อสร้าง โดยซีแพค(CPAC)จะเป็นผู้เข้าไปช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านข้อมูลและเชื่อมโยงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ จากพันธมิตรในวงการก่อสร้าง ในรูปแบบของ Open Innovationเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมนำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในออกแบบให้ได้งานที่มีคุณภาพและช่วยลดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับวงการก่อสร้างได้อย่างครบวงจร”ชนะ กล่าว

3_นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

ชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี

สำหรับ “Living Solution” เอสซีจีพบว่า นอกจากปัญหาเรื่องการก่อสร้างแล้ว ปัจจุบันลูกค้ายังมีปัญหาเรื่องการอยู่อาศัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นบ้านร้อน ฝุ่นละออง ความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุเอสซีจีจึงได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการอยู่อาศัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภายนอก จนเกิดโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการอยู่อาศัยหลักๆ ได้แก่1) โซลูชั่นด้านความสบายในการอยู่อาศัย (Comfort) แก้ปัญหาบ้านร้อน สร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยภายในบ้าน 2) โซลูชั่นด้านพลังงาน (Energy)โดยพัฒนา SCG SOLAR ROOF SOLUTIONS เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้พลังงานสะอาด ประหยัดค่าไฟ และช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3) โซลูชั่นด้านความปลอดภัยภายในบ้าน (Safety)เช่น โซลูชั่นปรับพี้นที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ เป็นต้นซึ่งในอนาคตจะมีโซลูชั่นด้านที่อยู่อาศัยทยอยออกสู่ตลาดมามากขึ้น

นอกจากนี้ ภายใต้ Living Solution ยังมี โซลูชั่นสำหรับงานรีโนเวทหรืองานซ่อมแซมโดยได้พัฒนาบริการด้านหลังคาภายใต้ชื่อ SCG Roof Renovation ซึ่งให้บริการตั้งแต่งานซ่อมปรับปรุงหลังคาบ้านเก่า บริการซ่อมหลังคารั่ว ไปจนถึงบริการทาสีหลังคา และได้นำเทคโนโลยีโดรนมาใช้สำรวจหน้างาน ช่วยให้ทำงานสะดวกรวดเร็วปลอดภัย อีกทั้งยังได้พัฒนา Smart Application มาใช้ในการถอดแบบ ประมาณการราคาจากภาพถ่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับใบเสนอราคาได้รวดเร็วขึ้น

6_รีเทลเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย

รีเทลเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย

นิธิ กล่าวเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์ที่สำคัญอีกด้าน คือ การรุกธุรกิจค้าปลีกด้วยรูปแบบ Active OMNI-Channel ว่า “รูปแบบการดำเนินการร้านค้าของเอสซีจีในรูปแบบเดิมคือ เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่บริษัทผลิตเท่านั้นซึ่งแม้ว่าจะมีร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าวครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ แต่ลูกค้าก็ยังมีปัญหาว่าไม่รู้จะซื้อสินค้าและบริการที่ใดอีกทั้ง ปัจจุบันลูกค้าที่จะทำบ้านหรือก่อสร้างเกือบ 100%เริ่มต้นหาข้อมูลจากช่องทางออนไลน์ โดยพบว่าลูกค้ามีการหาข้อมูลทางออนไลน์สลับกับไปที่ร้านนานถึง 6 เดือนกว่าจะตัดสินใจซื้อได้ จากปัญหาดังกล่าว เอสซีจีจึงได้พัฒนาช่องทางการขายที่เป็นธุรกิจค้าปลีกแบบ Active OMNI-Channel ภายใต้ชื่อ SCG HOME ที่มีร้านค้าแบบออฟไลน์และออนไลน์ที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยสร้างประสบการณ์การทำบ้านให้สะดวกสบาย มั่นใจ ไร้กังวล และสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเริ่มต้นหาข้อมูลหรือคุยกับร้านใหม่ เพราะเราจะมีการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้อย่างต่อเนื่อง และได้นำรีเทลเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ที่ช่วยแสดงแบบจำลองห้องต่างๆ จากการออกแบบกับทางเอสซีจี และหากลูกค้าต้องการมาดูของจริง ก็สามารถมาดูได้ที่ร้าน SCG HOME สาขาใกล้บ้านได้

7_เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Active OMNI-Channel

เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Active OMNI-Channel

นอกจากนี้ เอสซีจีได้พัฒนาเครือข่ายช่างที่ผ่านการอบรมจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ จึงมั่นใจได้ในมาตรฐานการติดตั้ง รวมทั้งเรื่องการขนส่งสินค้า ที่มีเครือข่ายการจัดส่งสินค้าวัสดุก่อสร้างกว่า 840 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการรุกธุรกิจรีเทลในครั้งนี้ ทำให้เอสซีจีมีความพร้อมทั้งด้านสินค้า บริการ เทคโนโลยี และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและไว้วางใจการให้บริการของเอสซีจีได้อย่างแน่นอน” นิธิ กล่าว

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ SCG HOME Contact Center โทร. 02-586-2222 หรือคลิกเว็บไซต์ www.scgbuildingmaterials.com 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com