www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

เอสซีจี ประกาศยอดขายไตรมาสแรก 1.12 แสนล้านบาท

เอสซีจี ประกาศยอดขายไตรมาสแรก 1.12 แสนล้านบาท
April 29
20:20 2019

“เอสซีจีแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เดินหน้ากลยุทธ์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เน้นธุรกิจแพคเกจจิ้งครบวงจร และการค้าปลีกของธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัล Blockchain สร้างความโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง และลดต้นทุน”

เอสซีจีแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2562 พร้อมประกาศเดินหน้ากลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะธุรกิจแพคเกจจิ้งครบวงจร และการค้าปลีกของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่วนผลประกอบการภาพรวมมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อนแต่อ่อนตัวลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

รุ่งโรจน์  รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า “งบการเงินรวมก่อนสอบทานของเอสซีจีในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 มีรายได้จากการขาย 1.12 แสนล้านบาท (112,379 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 4 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงตามความต้องการในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง ขณะที่มีกำไร 1.16 หมื่นล้านบาท (11,662 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากไตรมาสก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ แต่ลดลงร้อยละ 6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจเคมิคอลส์เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง

โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services – HVA) 4.56 หมื่นล้านบาท (45,464 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 40 ของยอดขายรวม ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยใช้งบลงทุนด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกว่า 1.44 พันล้านบาท (1,439 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของยอดขายรวม

สำหรับผลการดำเนินงานของเอสซีจี นอกเหนือจากประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2562

เอสซีจีมีรายได้จากการขายในภูมิภาคอาเซียนเท่ากับ 2.68 หมื่นล้านบาท (26,784 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 24 จากยอดขายรวม โดยลดลงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายในภูมิภาคอื่นๆ 1.7 หมื่นล้านบาท (16,966 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 15 จากยอดขายรวม

2 รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส และธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดมสินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีมูลค่า 5.98 แสนล้านบาท (598,386 ล้านบาท) โดยร้อยละ 27 เป็นสินทรัพย์ในอาเซียน

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 แยกตามรายธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจเคมิคอลส์

มีรายได้จากการขาย 4.6 หมื่นล้านบาท (46,240 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 13 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง โดยมีกำไรสำหรับงวด 6.1 พันล้านบาท (6,106 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อน เนื่องจากไตรมาสก่อนมีการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ แต่ลดลงร้อยละ 25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากส่วนต่างราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

มีรายได้จากการขาย 4.8 หมื่นล้านบาท (48,310 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการขยายตัวของตลาดซีเมนต์ในประเทศ โดยมีกำไรสำหรับงวด 3 พันล้านบาท (3,040ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 95 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

4 Fibro Zeal

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

มีรายได้จากการขาย 2.1 หมื่นล้านบาท (21,127 ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 1 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายที่ลดลงในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โดยมีกำไรสำหรับงวด 1.7 พันล้านบาท (1,681 ล้านบาท)เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารต้นทุนของธุรกิจ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการซ่อมบำรุง รวมถึงการดำเนินโครงการลดต้นทุนต่างๆ

รุ่งโรจน์ กล่าวว่า “ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจียังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมตอบรับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่มุ่งสู่การเป็น Total Packaging Solutions Provider หรือคู่คิดด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ด้วยการเดินหน้าขยายฐานการผลิตในอาเซียน โดยเฉพาะในตลาดที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า บริการ และกระบวนการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการใช้งานของผู้บริโภค”

“ตลอดจนการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแนวทางของเอสซีจี หรือ SCG Circular Way เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลได้ง่าย หรือใช้วัตถุดิบในการผลิตน้อยลง แต่ยังคงคุณสมบัติที่ดีของบรรจุภัณฑ์ เช่น การพัฒนาหลอดกระดาษที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถใช้งานได้นานถึง 4 ชั่วโมง การพัฒนาถุงกระดาษเคลือบสารพิเศษที่ช่วยป้องกันความชื้น หรือ fibro zeal และการพัฒนาแพคเกจจิ้งพลาสติกแบบ mono-material ด้วยการนำวัสดุชนิดเดียวกันมาประกบกันหลายชั้น”

“ด้านธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจีได้จับมือกับคู่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับธุรกิจค้าปลีกที่กำลังเติบโต ให้เครือข่ายผู้แทนจำหน่ายในรูปแบบแฟรนไชส์ เช่น SCG Home บุญถาวร และ SCG HOME SOLUTION สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าของบ้านและช่างได้อย่างครบวงจร พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและคำนวณราคาผ่านช่องทางออนไลน์ได้กว่า 10,000 รายการ ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัว”

F7“ซึ่งทั้งหมดนี้จะพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่อข้อมูลทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่าน SCG HOME ที่ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล หรือเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีสินค้าและบริการเรื่องบ้านครบวงจร เพื่อเติมเต็มความต้องการของทุกคนในครอบครัว เช่น SCG Smart Living เพื่อบ้านสะดวกสบาย ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่เชื่อมต่อระบบต่างๆ ภายในบ้านด้วย IoT และ SCG Solar roof เพื่อบ้านประหยัดพลังงาน ด้วยโซลูชั่นหลังคาโซลาร์และโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ เอสซีจียังพัฒนาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยการผนึกกำลังพันธมิตรเพื่อให้บริการลูกค้าในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจร และการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ให้ตอบโจทย์ตลาดทั้งอาเซียนและจีนตอนใต้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่วนธุรกิจเคมิคอลส์ ที่นอกจากจะมีโครงการปิโตรเคมีครบวงจร LSP ในเวียดนามที่ดำเนินการได้ตามแผน ยังมีการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products & Services – HVA) ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรม เช่น การร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานการส่งน้ำประปาผ่านท่อขนาดใหญ่ลอดใต้ทะเลสู่ เกาะสมุยเป็นครั้งแรกในไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค โดยใช้ท่อที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PE112 ซึ่งเป็นนวัตกรรมชั้นนำของโลกที่คิดค้นโดยเอสซีจี ทำให้ท่อมีคุณสมบัติทนแรงดันได้สูงสุด

นอกจากนี้ ยังเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น ร่วมกับ ซีพี ออลล์ และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในการนำขยะพลาสติกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มาผสมกับยางมะตอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถนนในพื้นที่บริเวณหน้าร้าน

11 การนำ Blockchain มาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างเอสซีจียังผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่น การนำ Blockchain Corda R3 มาใช้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง-ชำระเงิน (Procure-to-Pay) กับคู่ค้าอย่างครบวงจรเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะในธุรกิจเคมิคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิ้ง โดยสามารถช่วยลดต้นทุนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง-ชำระเงิน ได้ถึงร้อยละ 70

ทำให้เอสซีจีได้รับรางวัล The Asset Triple A Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Awards 2019 สาขา Best Supply Chain Solution จากนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย และรางวัล Gold Awards สาขา Excellence in Automation จากงาน 21st Asian Shared Services & Outsourcing ที่จัดโดย Shared Services & Outsourcing Network (SSON) ซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Shared Services และ Outsourcing ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งเอสซีจียังมีแผนที่จะพัฒนา Blockchain เพื่อนำไปใช้กับงานด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การอำนวยความสะดวกให้คู่ธุรกิจในการซื้อสินค้าจากเอสซีจีด้วย” รุ่งโรจน์ กล่าวในตอนท้าย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com