www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ICT trends for 2019 AI-Driven Development

ICT trends for 2019 AI-Driven Development
December 22
12:48 2018

“หยิบบางส่วนจาก 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2019 ในงาน Gartner Symposium/ ITxpo โดยเฉพาะเรื่อง AI และ ML ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาในอนาคต AI-Driven Development ไปจนถึงการเกิดขึ้นของแฝดดิจิทัล (Digital Twins)”

ในทุกๆ ปี Gartner บริษัททำวิจัยเทคโนโลยีด้าน ICT ระดับโลก จะออกมาสรุปเทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับองค์กรและในปีนี้ Gartner ก็ได้ออกมาสรุปถึง 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2019 งาน Gartner Symposium/ ITxpo เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา โดยเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปี 2019 ที่มุ่งสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง (CIO และ ICT leaders) รวมทั้งความสำคัญของวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งจะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ทุกองค์กร

Banner_CIO_big one_version2

บทความนี้ ขอนำเสนอบางส่วนแนวโน้มทางเทคโนโลยีด้าน ICT ที่มาถึง อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในรูปแบบของสิ่งอัตโนมัติมีความฉลาดที่เพิ่มขึ้น และถูกใช้ร่วมกับแนวโน้มทางเทคโนโลยี ICT รวมถึง แฝดดิจิทัล (Digital Twins) จะนำมาซึ่งการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจและองค์กร อันถือเป็นจุดเด่นของแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปี 2019 รวมถึงความสำคัญของวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรควรที่จะศึกษาและทำความเข้าใจ ทั้งนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation) ที่จะเกิดขึ้น โดยบทความในฉบับมีมุมมองและรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

น.อ.สรรสิริแนวโน้ม ICT ที่มาถึง
Gartner เชื่อว่า AI และ ML ยังจะส่งผลต่อการพัฒนา (AI-Driven Development) และคาดว่าภายในปี 2022 ในจำนวน 40% ของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ จะเกี่ยวข้องกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้าน AI ทำให้การนำ AI ไปใช้งานจริงนั้นจะมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มมีมาให้เห็นอย่าง “Insights” เป็นหนึ่งในความสามารถใหม่ของ Excel 2019

ในปีนี้จะเริ่มนำ AI ไปใช้เพื่อให้ทำงานแทนในสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ เคยต้องทำด้วยตัวเองมีมากขึ้น เปลี่ยนจากการทำงานตามลำดับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ AI แทน ที่เรียกว่า “สิ่งที่เป็นอิสระ” (Autonomous Things)

Gartner เชื่อว่าแนวโน้มนี้ เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicles) ได้รับการสนับสนุนอย่างมากในการพัฒนาเหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ในความเป็นจริงมีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตต่างๆ เพื่อพัฒนา “สิ่งที่เป็นอิสระ” ในทุกรูปแบบระหว่างบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง และบริษัทขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ในเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า “สิ่งที่เป็นอิสระ” อาทิ รถยนต์ ไร้คนขับ หุ่นยนต์ และโดรน (Drones) นั้น จะถูกเปิดใช้งานด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายอย่าง IoT, AI และ ML แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลว่า กี่เปอร์เซ็นต์ของ รถยนต์ ไร้คนขับ หุ่นยนต์ และโดรน จะทำงานเป็นแบบอิสระบางส่วนหรือเป็นแบบอิสระทั้งหมด

แต่ที่แน่ๆ คือ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ทำได้อย่างอัตโนมัติจะเป็นส่วนสำคัญในการเปิดตัวของ “สิ่งที่เป็นอิสระ” เช่น โดรนบินสำรวจในฟาร์ม เพื่อหาว่าพืชผลในไร่นั้นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวหรือยัง โดรนก็จะส่งสัญญาณไปยังรถเก็บเกี่ยว ให้ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากขึ้น ที่สำคัญ AI ถูกนำไปใช้ร่วมกับแนวโน้มทางเทคโนโลยี ICT อย่าง แฝดดิจิทัล (Digital Twins) อันนำมาซึ่งการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจและองค์กร

1Digital Twins ฝาแฝดโลกจริง โลกดิจิทัล
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอย่าง General Electric (GE) ที่ได้ใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูล” มาสร้างบริการในแบบใหม่ โดยใช้แนวคิดในเรื่อง Digital Twins กล่าวคือ GE จะเข้าไปในโรงงานของลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเอง เช่น คอมเพรสเซอร์ แล้วนำข้อมูลจาก “เซ็นเซอร์” ทุกตัวขึ้นไปบนระบบของ GE ที่สามารถสร้าง “ภาพเสมือนจริงของโรงงานนั้นได้” บนคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า “แฝดดิจิทัล” (Digital Twins)

ซึ่งเป็นภาพเสมือนจริงของโรงงาน (Simulation) จากข้อมูลเซ็นเซอร์ทำให้เห็นการทำงานของเครื่องจักรแบบ Real-Time ราวกับเห็นเครื่องจักรจริงๆ ในโรงงาน เมื่อเห็น GE ก็สามารถนำ “ข้อมูล” กลับไปวิเคราะห์โดยใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) ดูว่า มีตรงไหนที่จะทำให้เครื่องจักรนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็นำเสนอให้แก่ผู้ควบคุมงานไปแก้ไขและปรับปรุง

ถือเป็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ของวงการอุตสาหกรรม ที่คนหนึ่งเป็น “กายภาพ (Physical)” คือเครื่องจักรที่ทำงานจริงๆ ในโรงงาน อีกคนหนึ่งเป็น “ดิจิทัล (Digital)” มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแนะนำผู้ใช้ว่า ควรจะใช้ส่วนกายภาพ (Physical) อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ให้ความสำคัญกับ Security Culture
ในงาน Gartner Symposium/ ITxpo 2019 มีการกล่าวถึง วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัย (Security Culture) ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงมากสุดก็คือ ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จขององค์กรคือ การเมืองภายในที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ที่ไม่ยอมรับการปรับตามการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยอมรับความคิดจากภายนอกองค์กร อันนำมาสู่วัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่อ่อนแอ

ซึ่งเป้าหมายหลักของวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยขององค์กรนั้นก็คือ การนำมาใช้ตามการเปลี่ยนแปลงและการจัดหามาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเข้าใจร่วมกันอย่างชัดเจนในผลลัพธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ หากทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด (Best Practices) ในมุมมองคงต้องยอมรับว่าการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีนั้น จะส่งผลที่ดีต่อองค์กรเช่นกัน

ซึ่งผู้บรรยาย Gartner ได้ลงความเห็นว่า “ความสำเร็จขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์นั้นจะอยู่ตรงที่การทำให้ทีมงานและพนักงานเข้าใจว่า การรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ไม่เป็นเพียงแค่ความรับผิดชอบของทีมไอทีเท่านั้น ที่สำคัญผู้บริหารระดับสูง (CIO) ขององค์กร จำเป็นที่จะต้องฝึกอบรมพวกเขาให้มีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามต่างๆ บนโลกไซเบอร์ พร้อมทั้งมีมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้องพวกเขา หากพวกเขาได้ทำผิดพลาด เพื่อไม่ให้ทีมงานและพนักงานรู้สึกกดดันที่จะเป็นด่านสุดท้ายของการป้องกันทางไซเบอร์ ที่อาจต้องเผชิญในบทบาทของตน”

อ่านไฟล์ Pdf.

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com