www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

สร้างความปลอดภัยให้เมืองขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยโซลูชั่น Safe City Compact

สร้างความปลอดภัยให้เมืองขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยโซลูชั่น Safe City Compact
November 19
14:08 2018

“โซลูชั่นเมืองปลอดภัย Safe City Compact สำหรับเมืองขนาดกลางและขนาดย่อมจากความมุ่งมั่นของหัวเว่ยที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ”

จากปัญหาการก่ออาชญากรรม การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น รวมแล้วปัญหาด้านความปลอดภัยกลายเป็นประเด็นสำคัญของเมืองต่างๆ ทั่วโลก ไม่เฉพาะเมืองที่มีขนาดใหญ่เท่านั้น เมืองขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วโลกต่างก็มีความต้องการการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการเสริมสร้างระบบเมืองปลอดภัยให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเช่นกัน จึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นเมืองขนาดกลางและขนาดย่อม พยายามสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด

หัวเว่ยกับการยกระดับความปลอดภัย
เมืองขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ หัวเว่ยจึงได้พัฒนาโซลูชั่น Safe City Compact ขึ้นเพื่อช่วยเมืองต่างๆ ที่มีประชากรตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 คน ให้สามารถสร้างระบบแวดล้อมที่มีความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และก้าวทันภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มขึ้น โซลูชั่นอัจฉริยะขนาดกะทัดรัดและผสานการใช้งานที่ลงตัวนี้ใช้สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์ มีคุณสมบัติหลักๆ ที่เสริมสร้างเมืองปลอดภัยหลายประการด้วยกัน

ยกตัวอย่าง การสั่งการแบบรวมศูนย์ด้วยข้อมูลภาพ (Converged & Visualized Command), ระบบวิดีโออัจฉริยะบนคลาวด์ (Intelligent Video Cloud) และการสื่อสารแบบมัลติมีเดียในสถานการณ์คับขัน (Multimedia Critical Communication) ซึ่งแต่ละการทำงานของโซลูชั่นดังกล่าวมีลักษณะเป็นโมดูลที่แยกกัน สามารถรองรับการประกอบและแยกส่วน ผสานการทำงานเข้ากับซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย เปรียบได้กับ Plug & Play เสมือนเพียงเสียบปลั๊กและใช้งานได้ทันที

แนวคิดหลัก C-C4ISR
โซลูชั่น Safe City Compact ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเมืองขนาดกลางและย่อม พัฒนาขึ้นจากโซลูชั่นเมืองปลอดภัย C-C4ISR สำหรับสร้างความปลอดภัยสาธารณะร่วมกันที่เปิดตัวไปเมื่อปี 2560 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โซลูชั่นนี้ซึ่งสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้ เช่น ศูนย์สั่งการแบบรวมศูนย์ วิดีโอคลาวด์และการสื่อสารแบบมัลติมีเดียในสถานการณ์คับขัน ได้รับการติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้วใน 230 เมืองในกว่า 90 ประเทศทั่วทุกภูมิภาค รองรับผู้ใช้บริการเกือบ 1 พันล้านคน

โดย C-C4ISR หรือแนวทางที่ได้รวบรวมเอาองค์กรประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน นั่นคือ Collaborative-Command, Control, Communication and Cloud, Intelligence, Surveillance and Reconnaissanceที่ช่วยสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ประสบความสำเร็จมากแล้วในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ เคนยา เยอรมนี มอริเชียส และเซอร์เบีย

CollaborativeCommand & Control คือวิธีการที่หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยของหน่วยงานของรัฐ สามารถสั่งการ กำหนดขอบเขต แนวทางความร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Communications and Cloud computing การสื่อสารและระบบคลาวด์เป็นเทคโนโลยีหลักที่ช่วยให้สามารถควบคุมระบบการสั่งการได้

2Intelligence, Surveillance andReconnaissance หมายถึง การมีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IoT) ซึ่งประกอบด้วยเซ็นเซอร์กล้องวงจรปิดทั้งจากภาครัฐหรือเอกชน ภาพถ่าย และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นระบบระบบอัจฉริยะ เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อย

ความภูมิใจในความปลอดภัยสาธารณะทั่วโลก
โซลูชั่นด้านระบบความปลอดภัยสาธารณะของหัวเว่ยที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ อาทิ ศูนย์สั่งการแบบรวมศูนย์ วิดีโอคลาวด์และการสื่อสารแบบมัลติมีเดียในสถานการณ์คับขัน ได้รับการติดตั้งใช้งานเรียบร้อยแล้วใน 230 เมืองในกว่า 90 ประเทศทั่วทุกภูมิภาค รองรับผู้ใช้บริการเกือบ 1 พันล้านคน มีเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

รัฐบาลแห่งแคว้นปัญจาบในปากีสถาน เจ้าหน้าที่ด้านเมืองปลอดภัยประจำแคว้นปัญจาบ (Punjab Safe Cities Authority: PSCA) ร่วมมือกับหัวเว่ยวางระบบ Smart & Safe City ให้กับเมืองลาฮอร์ คณะ PSCA ได้จัดตั้งศูนย์ Safe City Integrated Command & Communication Centre (IC3) บนพื้นที่ 7,060 ตร.ม. โดยใช้เทคโนโลยีไอซีทีที่ล้ำสมัย อาทิ คลาวด์และบิ๊กดาต้า โดยศูนย์เมืองปลอดภัยของที่นี่มีสถาปัตยกรรมด้านเมืองปลอดภัยที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในโลก

ระบบคลาวด์ของรัฐบาลเยอรมนีหัวเว่ยร่วมกับองค์กรการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมัน (DVV) ในเยอรมนีสร้างระบบคลาวด์สำหรับภาครัฐ สำหรับนำไปใช้ในบริการสาธารณะด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ การคมนาคมขนส่ง และระบบประกันสังคม

ศูนย์ควบคุมและศูนย์ข้อมูลความปลอดภัย เซอร์เบียในปี 2560 หัวเว่ยได้ลงนามร่วมกับกระทรวงกิจการภายในของประเทศเซอร์เบียในสัญญาว่าด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านเมืองปลอดภัย โดยโครงการเฟสแรกเป็นการยกระดับศูนย์ควบคุมและศูนย์ข้อมูล (Command Center and Data Center) ในกรุงเบลเกรด และการใช้งานระบบบริหารจัดการเนื้อหาวิดีโอ นับตั้งแต่ดำเนินการมาเป็นเวลา 5 เดือน โครงการนี้ได้ช่วยให้กรมตำรวจป้องปรามการก่ออาชญากรรมร้ายแรงหลายคดี และยังช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆ ด้วย

ระบบออล-คลาวด์เซฟซิตี้ในประเทศมอริเชียสหัวเว่ยช่วยรัฐบาลมอริเชียสสร้างระบบออล-คลาวด์เซฟซิตี้ โครงการ One Cloud, One Pool จะช่วยให้ตำรวจท้องที่ลดเวลาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินในเวลาไม่ถึง 15 นาที และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเหตุฉุกเฉินได้ราวร้อยละ 60

อ่านไฟล์ Pdf.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com