www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

Ricoh กับการแข่งขันในยุค Digital Workplace

Ricoh กับการแข่งขันในยุค Digital Workplace
June 20
13:56 2019

“บทสัมภาษณ์ พรชัย วรอังกูร ผู้บริหาร Ricoh ผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีไอที กับการแข่งขันที่บริบทเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลและการปฏิรูปธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็น Dynamic Workplace Intelligence SI”

สำหรับธุรกิจให้บริการอุปกรณ์สำนักงานนั้น ริโก้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของหลายองค์กร และหลายอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคเทคโนโลยีในสำนักงานยังเป็นแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการทำงานแบบไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย ทำงานแบบแยกส่วน ทั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร

จนถึงในวันที่เทคโนโลยีไอทีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำนักงาน เกิดความต้องการทำงานในองค์กรยุคดิจิทัล ที่เรียกว่า Digital Workplace ทุกอย่างถูกขับเคลื่อนโดย อุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบเครือข่ายเชื่อมถึงกันทั้งมีสายและไร้สาย เกิดสมาร์ทดีไวซ์อินเทอร์เน็ตออฟธิง ปัญญาประดิษฐ์ และเกิดข้อมูลมหาศาลขึ้นในธุรกิจที่ต้องประมวลผลวิเคราะห์ บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์

การวางกลยุทธ์เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยี พฤติกรรมการทำงานของคนยุคดิจิทัล รวมถึงความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป มีความสำคัญอย่างมากต่อผู้ให้บริการเทคโนโลยีอย่างริโก้ที่เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สำนักงานและเทคโนโลยีไอที จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางหมากในการแข่งขันที่บริบทเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล และการปฏิรูปธุรกิจ

พรชัย วรอังกูร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบิซิเนสโซลูชั่น บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า “ริโก้ สร้างชื่อจากการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ออฟฟิศอัตโนมัติ ทั้งเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ซึ่งต่อมาได้พัฒนาความสามารถของตัวเองเข้าสู่การนำระบบไอทีมาเชื่อมกับอุปกรณ์ออฟฟิศอัตโนมัติ จนถึงยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์สำนักงานเชื่อมกับเทคโนโลยีไอที เช่น ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์”

พรชัย วรอังกูร ริโก้ (3)

พรชัย วรอังกูร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบิซิเนสโซลูชั่น บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

“ตรงนี้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าแค่อุปกรณ์สำนักงาน พวกเขาต้องการระบบการจัดการกระบวนการต่างๆ ที่เป็นลักษณะโซลูชั่นครบวงจร สิ่งที่เกิดขึ้นมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ ริโก้ มีการปรับตัวคอนเวอร์เจนซ์ธุรกิจทั้งระบบไปสู่ความต้องการของลูกค้า พัฒนาความสามารถไปสู่ผู้ให้บริการวางระบบไอทีณ วันนี้ ริโก้ มีการแบ่งธุรกิจออกเป็น3 กลุ่มคือ หนึ่งกลุ่มอุปกรณ์สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ สองกลุ่มบริการด้านระบบไอที และสามกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมเมอร์เชียลและอุตสาหกรรม” พรชัย กล่าว

3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบ Digital Transformation

พรชัย ให้ข้อมูลว่า “การดำเนินธุรกิจในแต่ละกลุ่มจะมีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อตอบความต้องการของลูกค้า อย่างกลุ่มแรก คือ อุปกรณ์สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ ที่ยังคงเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง ทำกำไรสูง สร้างรายได้ให้กับริโก้ราว 70% ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นโปรเจคเตอร์ ระบบการประชุมทางไกล ระบบอินเทอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด”

“ริโก้ยังเน้นความเป็นอุปกรณ์สำนักงานที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยข้อมูลตามมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการข้อมูลในเครื่องพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงของริโก้ นอกจากนั้นยังพร้อมรองรับการทำงานในระบบ IoT ที่สามารถเชื่อมกับเครือข่ายในองค์กรด้วยความปลอดภัยสูงสามารถตอบโจทย์การใช้งานของออฟฟิศสมัยใหม่ได้”

“กลุ่มที่สอง คือ บริการด้านระบบไอทีที่กำลังมาแรงเพื่อตอบความต้องการของตลาด สามารถทำรายได้ราว 25% แยกเป็น IT Services บริการให้คำปรึกษาระบบไอทีสำหรับองค์กร,กลุ่ม Managed Print Services คือที่ปรึกษางานพิมพ์แบบครบวงจร วางระบบ หาโซลูชั่นที่ดีที่สุดให้ลูกค้า เพื่อลดต้นทุน และตอบความต้องการที่ต่างกันของแต่ละธุรกิจ”

“บริการต่อมาคือ ระบบซอฟต์แวร์บิซิเนสโพรเซสเพื่อบรูณาการทั้งอุปกรณ์และระบบสำหรับบริหารจัดการเอกสาร เวิร์คโฟล์ในองค์กรสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล เอกสารต่างๆแบบลดต้นทุน บริการอีกอันที่ได้รับความนิยม คือ โซลูชั่น คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิสและเวิร์คสเปซหรือ การจัดการระบบสื่อสารและห้องประชุมสมัยใหม่ ที่ริโก้เองมีความเชี่ยวชาญผนวกกับมีพันธมิตรชั้นนำที่สามารถให้บริการได้แบบครบวงจร”

“และนวัตกรรมล่าสุดบริการ Ricoh Process Automation (RPA) คือ โรบอทช่วยทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยสร้างเวิร์คโฟล์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงาน ถือว่าเป็นธุรกิจอนาคตของริโก้โดย RPA นั้นพัฒนาขึ้นจากองค์ความรู้และประสบการณ์ของริโก้เองที่ใช้โรบอทเข้ามาจัดการกระบวนการทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จ และนำไปเสนอเป็นบริการให้ลูกค้า”

โปรย“กลุ่มที่สาม คือ ผลิตภัณฑ์คอมเมอร์เชียลและอุตสาหกรรมถือเป็นธุรกิจใหม่ของริโก้ที่เพิ่งเริ่มได้ราว 5-6 ปี มีสัดส่วนรายได้ราว 5-6% แยกออกเป็นสองส่วนคือ โพรดัคชั่นพริ้นเตอร์เป็นระบบการพิมพ์ที่เข้ามามาแทนระบบออฟเซต สามารถตอบความต้องการงานพิมพ์แบบออนดีมานด์ตามความต้องการของตลาดเปลี่ยนไป อีกตัวคือ คอนทินิวอัสฟีด หรือระบบการพิมพ์จดหมายตอบรับของลูกค้าระดับองค์กร ที่ผสานเอาเทคโนโลยีด้านการจัดการฐานข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งงานจดหมายตอบรับ การพิมพ์ปรุ พับ ใส่ซอง หรือสอดแทรกเอกสารการตลาดต่างๆ ได้อย่างอัตโนมัติ”

วางกลยุทธ์ 2562
เดินหน้าสู่ Dynamic Workplace Intelligence SI

“สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2562 นั้น ริโก้ ตั้งเป้าไว้คือ การเติบโตในทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งภาพรวมนั้นปีนี้จะต้องโตให้ได้ราว 8-10% โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกต้อง อาศัยกลยุทธ์การรักษาระดับบริการหลังการขายให้ดี สามารถควบคุมและบริหารจัดการให้ได้ เพื่อนำไปสู่การขยายการซื้อของลูกค้า เป็นกลยุทธ์ที่เดินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริการที่ดีกับลูกค้า”

“สำหรับกลุ่มบริการด้านระบบไอที เป็นธุรกิจกำลังโต ริโก้จะลงทุนเพื่อจะเร่งบริการใหม่ๆ เช่น โรบอทเพื่อเปิดตลาดให้สอดรับกับ Digital Transformation ซึ่งนี่จะเป็นธุรกิจดาวรุ่งสำหรับริโก้”

“ส่วนกลุ่มธุรกิจที่สามเป็นตลาดที่มีอยู่แล้ว ริโก้ กำลังมองหาการเติบโครั้งใหม่ (New S Curve)ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี ของสินค้าและผลิตภัณฑ์มาสร้างดีมานด์ให้ลูกค้า เช่น On demand Printing ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ไปตอบโจทย์ให้ได้”

“ปัจจัยสำคัญ ของปี 2562 ซึ่งริโก้ต้องยึดมั่นไว้ก็คือ การเป็น Dynamic Workplace Intelligence SI ที่ต้องสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในมุมมองของลูกค้า จุดนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญให้พนักงานไปสร้างงานและตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีที่สุดซึ่งเมื่อลูกค้าเชื่อใจเรา นี่คือโอกาสในการขยายและสร้างการเติบโตของธุรกิจนั่นเอง”พรชัย กล่าวสรุป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com