www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...
  • เตรียมความพร้อมองค์กร สร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือระดับโลก รับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ “คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางไซเบอร์เตรียมความพร้อมองค์กรและหลักการพิจารณาโซลูชั่นระบบการรักษาความปลอดภัยช่วยองค์กรตอบข้อกำหนดของพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้”...

ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud

ก้าวต่อไปหลังจากยุค Hybrid Cloud
August 27
16:56 2019

ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านข้อมูลเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดขึ้นหลังจากที่หลายองค์กร ปรับสภาพแวดล้อมเป็น Hybrid Cloud แต่คำถามคือถึงเวลาหรือยังที่จะต้องวางกลยุทธ์เรื่อง Multi Cloud

ปัจจุบันคลาวด์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ การใช้ หรือแสวงหาประโยชน์จากคลาวด์อย่างดีที่สุดกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าบุคลากรจะต้องการ หรือไม่ก็ตาม ในทุกองค์กรที่มีวาระสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Agenda) หรือมีวาระสำคัญเรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) คลาวด์จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เสมอ จะเป็นไปในระดับที่มากน้อยต่างกันไป

วันนี้ อินโก ฟุชส์ หัวหน้านักเทคโนโลยีด้านคลาวด์และ DevOps ของเน็ตแอพได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ของคลาวด์ ที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในจัดการข้อมูล

สถานะการณ์ปัจจุบัน

สำหรับองค์กรที่มีวาระสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเพิ่งเริ่มต้นของวงจรการใช้คลาวด์ และมีความพยายามที่จะยังคงให้การดำเนินงานเป็นไปได้ ด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการที่เน้นการใช้คลาวด์ บทบาทของทีมเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นไปเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และภายใต้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เท่าที่จะพอให้ดำเนินงานไปได้ และมุ่งเน้นการจัดการในเรื่องการดูแล และบำรุงรักษา

ในทางตรงกันข้าม องค์กรธุรกิจที่เน้น เรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) จะมองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักที่สร้างความแตกต่าง ทั้งองค์กรจะมุ่งความสนใจมาที่ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ และเอาชนะคู่แข่ง ถึงแม้ว่าการดำเนินการภายใต้ วาระแห่งการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะดูเป็นแรงจูงใจสำหรับคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีในองค์กร แต่ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายอย่างมากเช่นกัน

ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำงานภายใต้วาระ เรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) จะต้องเผชิญกับความคาดหวังที่สูงกว่าพนักงานที่ทำงานตาม วาระของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Agenda) โดยจะต้องมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งนิยมไปดำเนินการในคลาวด์ โดยนำข้อมูลไปประมวลผลที่คลาวด์ตามความจำเป็น และหากโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ก็สามารถยกเลิก หรือลดขนาดการใช้งาน แทนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย

อินโก ฟุชส์

อินโก ฟุชส์ หัวหน้านักเทคโนโลยีด้านคลาวด์และ DevOps ของเน็ตแอพ

ทิศทางในอนาคตหลังจาก Hybrid Cloud

จากภาพยนตร์เรื่อง The Incredibles ของพิกซาร์ มีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ “ถ้าทุกคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันหมด ก็จะไม่มีใครเหนือกว่าใครอีกต่อไป”ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นองค์กรจำนวนมากกระโจนเข้าสู่สภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นข้อพิสูจน์ว่าองค์กรเหล่านี้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดคำถามที่ว่า เมื่อบริษัทต่างๆ หันมาใช้ไฮบริดคลาวด์กันมากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล แล้วบริษัทเหล่านี้จะต้องดำเนินการอะไรเป็นขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งเป็นที่ชัดเจนว่าขั้นตอนถัดไปคือ การขยายสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ให้เติบโตถึงขีดสุด

หลังจากที่บริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ประโยชน์จากไฮบริดคลาวด์ ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบคลาวด์อย่างชาญฉลาดองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับจุดแข็งและโฟกัสของผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละราย และเปรียบเทียบกับระบบคลาวด์ภายในองค์กร และเริ่มเข้าใจว่าเพราะเหตุใดระบบคลาวด์หนึ่งๆ อาจเหมาะงานอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าระบบอื่นๆขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละรายนำเสนอความโปรยสามารถใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องเลือกใช้บริการของบริษัทเดียวอีกต่อไป

ตั้งเป้าหมายสู่ระบบ Multi Cloud แบบ Hybrid

ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านข้อมูลเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเมื่อห้าปีที่แล้ว องค์กรที่เป็นผู้นำได้ดำเนินการดังกล่าวโดยอาศัยการผสมผสานระหว่างระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งภายในองค์กรและปัจจุบัน ขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้ก็สามารถกระจายเวิร์กโหลดระหว่างระบบคลาวด์หลายๆ ระบบ รวมถึงระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร ได้ง่ายดายมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เมื่อเข้าใจว่าเพราะเหตุใดบริษัทจึงเลือกใช้ไฮบริดคลาวด์ ก็จะสามารถระบุได้ว่าบริษัทนั้นๆ มุ่งเน้นการอยู่รอดหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต ด้วยเหตุนี้บริษัทดังกล่าวจึงมองหาหนทางที่จะเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มเติมโดยใช้สภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์

หลายบริษัทพัฒนามาถึงจุดนี้แล้ว

ตัวอย่างเช่น WuXiNextCODE หนึ่งในองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีชีวภาพจีโนมิกส์ (Genomics) ใช้ข้อมูลจีโนมจำนวนมหาศาล เพื่อให้บริการวินิจฉัยด้านจีโนมิกส์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานวิจัยทั่วโลกเป้าหมายขององค์กรนี้คือการค้นหาวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับโรคสำคัญๆ และช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบอาการของโรคได้แต่เนิ่นๆ และป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย WuXi ได้ลงทุนในระบบคลาวด์หลายๆ ระบบ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กร และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และด้วยเหตุนี้ WuXi จึงสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ให้กับงานค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

บริษัทของคุณก็ทำได้เช่นกัน

การดำเนินงานภายใต้วาระการปรับเปลี่ยนที่สร้างสรรค์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ แต่ในโลกที่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เรื่องพิเศษอีกต่อไป บริษัทต่างๆ จึงต้องพยายามพัฒนาก้าวไปข้างหน้า และกำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นอีกระดับขั้น

เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งและประสบความสำเร็จในธุรกิจ คุณจำเป็นที่จะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง และในบางครั้งอาจต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเสียด้วยซ้ำ โดยคุณจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่ออนาคต และปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานและแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจคุณจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างจริงจังและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นผู้นำ และพยายามมองไปข้างหน้าอยู่เสมอ เพราะนี่คือหนทางเดียวที่คุณจะสามารถช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com