www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • KTC ประกาศกลยุทธ์ 2020 ก้าวสู่ Agile Organism เคทีซีรุกปี 2020 ยกระดับเป็นองค์กรคล่องตัว (Agile Organism) ผลักดันแพลตฟอ์มการเงินหลักเคียงข้างคนไทย ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เต็มรูปแบบเข้าใจประสบการณ์ลูกค้ายุคดิจิทัล...
  • เก็บตกงานประจำปีของริปเปิ้ล ดร.รากุรามราจาน (Dr. RaghuramRajan) กล่าวบรรยายในฐานะ keynote speaker หัวข้อการเปิดใช้งานการรวมเทคโนโลยีทางการเงินกับบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่งานประชุมประจำปี Swell 2019 ของริปเปิ้ล...
  • ค้าปลีก 85% ทั่วโลกขาดความสามารถและเทคโนโลยี ในการใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ผลวิจัยพบ 85% ของห้าง ค้าปลีก ขาดความสามารถ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ ในการใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าเพื่อสร้างรายได้และผลักดันให้เกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า...
  • เอสซีจี ปรับโมเดลธุรกิจ ตั้งเป้าดัน “เซอร์วิสโซลูชั่น” โต2เท่า เอสซีจี เผยกลยุทธ์ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างปี 2020 ยกระดับประสบการณ์ด้าน / วงการ… การก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ด้วยสินค้าพร้อมบริการและโซลูชั่นครบวงจรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วย SCG HOME – Active OMNI-Channel และสร้าง Co-Working Space ศูนย์กลางสำหรับช่างและผู้รับเหมา ภายใต้ชื่อ “CPAC Solution Center” ให้คำปรึกษา และบริการเทคโนโลยีโซลูชั่นงานก่อสร้าง...
  • กมธ.ดีอีเอส เชิญร่วมงานสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ขอเชิญร่วมเงานสัมมนา Cyber Security and Data Privacy 2020 ธุรกรรมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจข้อมูลไม่รั่ว สร้างองค์ความรู้ เข้าใจหลักปฏิบัติ การปกป้องและรักษาสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล ภาคประชาชน สร้างความปลอดภัยธุรกรรมดิจิทัล ห้ามพลาด 2 ธค. ศกนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย...

พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Network Interoperability ด้วยสถาปัตยกรรม SDN ของหัวเว่ย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Network Interoperability ด้วยสถาปัตยกรรม SDN ของหัวเว่ย
October 16
13:23 2018

กรณีศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบ Software Defined Network ด้วยหัวใจสำคัญของระบบ Agile Controller และแพลตฟอร์มบริหารจัดการ eSight ของหัวเว่ย

สจล. กับเป้าหมายสถาบันเทคโนโลยีแห่งอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

การก้าวไปสู่เป้าหมายนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งโครงสร้างการบริหารที่ดี ความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับสากล พื้นฐานการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ทันสมัย รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความท้าทายของโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของสจล. โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไอซีที เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ

กฤษฎิ์ธนิก ศรีธนสารกฤษฏิ์ธนิก ศรีธนสาร หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอธิบายว่า “ในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ต้องทำให้เครือข่ายมีความพร้อมตลอดเวลา เพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากรหลักหมื่นคน ความท้าทายประการหนึ่งของระบบเครือข่ายคือ ทุกระบบ ทุกอุปกรณ์เครือข่ายสามารถทำงานด้วยกันได้บนความหลากหลายของอุปกรณ์เครือข่าย”

“รวมถึง การบริหารเครือข่ายบนความซับซ้อนมากขึ้นทราฟิกจำนวนมหาศาลที่มีโอกาสเกิดขึ้นในเครือข่าย กระทั่งภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต เพราะฉะนั้นฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารจึงจำเป็นต้องมองหาระบบเครือข่ายในรูปแบบใหม่”

โดยหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารอธิบายถึงประเด็นสำคัญที่ระบบเครือข่ายใหม่จะต้องมี ซึ่งประกอบด้วย ประการแรกความสามารถในการลดความซ้ำซ้อนของระบบประการที่สองระบบต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบได้อย่างดี

ประการที่สามง่ายต่อการดูแลรักษาเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการตรวจสอบและเฝ้าระวังประการที่สี่มีเสถียรภาพสูงและทนต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และประการสุดท้าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนั่นคือ ความยืดหยุ่นของระบบและอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับอุปกรณ์หรือระบบทั่งเก่าและใหม่ได้อย่างดี รองรับการย้ายระบบ ในอนาคต

สร้างงานง่ายด้วย Agile Controller
การก้าวข้ามความท้าทายด้านเครือข่ายของสจล.นั้น กฤษฏิ์ธนิก ศรีธนสาร อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบ ซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนด (Software Defined Network: SDN) เหตุเพราะ ง่ายต่อการบริหารจัดการ ด้วยการควบคุมเพียงจุดเดียวมีการตอบสนองต่อการคุกคามต่างๆ ด้วยกลไกในการป้องกันที่ชาญฉลาดสามารถรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ๆ ตลอดจนมีแนวโน้มสอดรับกับอนาคตของ Unified Systemต่างๆ

“แต่หัวใจสำคัญของระบบคือส่วนของ Agile Controller ของหัวเว่ยซึ่งเป็นระบบควบคุมทรัพยากรในเครือข่ายสำหรับผู้ใช้และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตามหลักการควบคุมแบบรวมศูนย์ของระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDN)”

“Agile Controller สามารถกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรและความปลอดภัยของทั้งระบบเครือข่ายภายในสถาบันฯ ได้จากศูนย์กลาง ทำหน้าที่เหมือนสมองกลของเครือข่ายอัจฉริยะมีความคล่องตัวในการให้บริการมากขึ้นโดยเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาแบบเดิม ระบบนี้สามารถช่วยในหลายๆ ประเด็น”

“ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการระบบเครือข่ายได้รวดเร็วกว่าเดิม, ให้คุณภาพของเครือข่ายสำหรับผู้ใช้ที่ประทับใจมากกว่า สามารถเปิดส่วนบริการใหม่ๆ ได้ง่าย เช่น ระบบการให้สิทธิและบริหารสิทธิการเข้าถึงเครือข่ายของผู้ใช้งาน ระบบกล้องวิดีโอ และสำนักงานเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์”

2“สามารถลดเวลาในการจัดการด้าน การดำเนินงานและการบำรุงรักษาของเครือข่ายจากหลายเดือนเป็นเพียงไม่กี่นาที และสามารถแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ เพื่อยกระดับสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายใหญ่ ด้วยความพร้อมของเครือข่าย” กฤษฏิ์ธนิกกล่าว

บริหารจัดการครบวงจรบนแพลตฟอร์ม eSight
“สำหรับ การจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดนั้น ได้เลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการแบบครบวงจร eSight ของหัวเว่ย ที่รองรับระบบการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบการจัดการและแอพพลิเคชั่นการแจ้งรายงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม มีอินเทอร์เฟซและคอนโซลเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ ทำให้สามารถใช้คุณสมบัติการตรวจสอบและการจัดการได้อย่างง่ายดาย”

“การเฝ้าดูสถานะของเครือข่าย ทั้งการจัดเตรียมและจัดการอุปกรณ์และบริการต่างๆ บนเครือข่าย มาตรฐานการบริการ การวางนโยบายด้านความปลอดภัย, ช่องทางการเชื่อมต่อ MPLS, การเข้าถึง VPN และการทำรายงานวิเคราะห์ปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายทุกอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเพราะ eSight”

“ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารรู้สึกยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการก้าวไปสู่สถาบันอุดมศึกษาในระดับแถวหน้าของอาเซียนและจะไม่ยอมให้ระบบเครือข่ายกลายเป็นอุปสรรคขวางเป้าหมายครั้งนี้ ต้องขอบคุณหัวเว่ยและทีมงานที่ร่วมกันพัฒนาให้เครือข่ายของเราแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ” กฤษฏิ์ธนิก สรุป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com