www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ดีแทค ไม่หยุดมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้า เปิดตัว Platinum Blue Member ดีแทคยกระดับความสุขให้กับสิทธิพิเศษใหม่ครั้งแรกในไทยด้วยบริการล้างรถฟรี ที่มาพร้อมที่จอดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วประเทศพร้อมตอกย้ำผู้นำความพิเศษให้กิน-ดื่มมากที่สุดทั่วไทย กับแคมเปญ “ตามใจปากทุกวันศุกร์” ตลอดทั้งปี 2563...
  • สามารถประกาศกลยุทธ์ปี 63 เป้ารายได้ 2 หมื่นล้าน กลุ่มสามารถ เดินหน้ากลยุทธ์ ปี 63 Unlimited Solutions เสนอโซลูชั่นและเทคโนโลยีหลากหลาย ตั้งเป้ารายได้ 2 หมื่นล้านบาท...
  • อีซี่มันนี่เลือกยูไอเอชทรานส์ฟอร์มระบบไอที อีซี่มันนี่ เลือกยูไอเอช ทรานส์ฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีทั้งหมดเข้าสู่ระบบคลาวด์เต็มตัว พร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายความเร็วสูง 50 สาขาทั่วประเทศ รองรับการให้บริการลูกค้าที่สาขาและออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัยรับยุคดิจิทัล...
  • NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา “SOS API Premium Service” NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชั่นด้าน IoT โดยบริษัท โกลบเทค จำกัดร่วมกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าผ่านแอพพลิเคชั่นของธุรกิจตลอด 24 ชั่วโมง...
  • เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner “เนทติเซนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น SAP Platinum Partner และยังได้รับการคัดเลือกสู่การเป็นสมาชิก United VARs พันธมิตรของ SAP เพียงรายเดียวในประเทศไทยและเป็นตัวแทนจากเอเชีย พร้อมเดินหน้าโซลูชั่น ERP เต็มที่”...

พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Network Interoperability ด้วยสถาปัตยกรรม SDN ของหัวเว่ย

พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Network Interoperability ด้วยสถาปัตยกรรม SDN ของหัวเว่ย
October 16
13:23 2018

กรณีศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบ Software Defined Network ด้วยหัวใจสำคัญของระบบ Agile Controller และแพลตฟอร์มบริหารจัดการ eSight ของหัวเว่ย

สจล. กับเป้าหมายสถาบันเทคโนโลยีแห่งอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

การก้าวไปสู่เป้าหมายนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งโครงสร้างการบริหารที่ดี ความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับสากล พื้นฐานการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ทันสมัย รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความท้าทายของโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของสจล. โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไอซีที เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ

กฤษฎิ์ธนิก ศรีธนสารกฤษฏิ์ธนิก ศรีธนสาร หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอธิบายว่า “ในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันฯ ต้องทำให้เครือข่ายมีความพร้อมตลอดเวลา เพื่อรองรับการใช้งานของบุคลากรหลักหมื่นคน ความท้าทายประการหนึ่งของระบบเครือข่ายคือ ทุกระบบ ทุกอุปกรณ์เครือข่ายสามารถทำงานด้วยกันได้บนความหลากหลายของอุปกรณ์เครือข่าย”

“รวมถึง การบริหารเครือข่ายบนความซับซ้อนมากขึ้นทราฟิกจำนวนมหาศาลที่มีโอกาสเกิดขึ้นในเครือข่าย กระทั่งภัยคุกคามต่างๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต เพราะฉะนั้นฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารจึงจำเป็นต้องมองหาระบบเครือข่ายในรูปแบบใหม่”

โดยหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารอธิบายถึงประเด็นสำคัญที่ระบบเครือข่ายใหม่จะต้องมี ซึ่งประกอบด้วย ประการแรกความสามารถในการลดความซ้ำซ้อนของระบบประการที่สองระบบต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบได้อย่างดี

ประการที่สามง่ายต่อการดูแลรักษาเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการตรวจสอบและเฝ้าระวังประการที่สี่มีเสถียรภาพสูงและทนต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และประการสุดท้าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนั่นคือ ความยืดหยุ่นของระบบและอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับอุปกรณ์หรือระบบทั่งเก่าและใหม่ได้อย่างดี รองรับการย้ายระบบ ในอนาคต

สร้างงานง่ายด้วย Agile Controller
การก้าวข้ามความท้าทายด้านเครือข่ายของสจล.นั้น กฤษฏิ์ธนิก ศรีธนสาร อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบ ซอฟต์แวร์เป็นตัวกำหนด (Software Defined Network: SDN) เหตุเพราะ ง่ายต่อการบริหารจัดการ ด้วยการควบคุมเพียงจุดเดียวมีการตอบสนองต่อการคุกคามต่างๆ ด้วยกลไกในการป้องกันที่ชาญฉลาดสามารถรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ๆ ตลอดจนมีแนวโน้มสอดรับกับอนาคตของ Unified Systemต่างๆ

“แต่หัวใจสำคัญของระบบคือส่วนของ Agile Controller ของหัวเว่ยซึ่งเป็นระบบควบคุมทรัพยากรในเครือข่ายสำหรับผู้ใช้และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตามหลักการควบคุมแบบรวมศูนย์ของระบบเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ (SDN)”

“Agile Controller สามารถกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรและความปลอดภัยของทั้งระบบเครือข่ายภายในสถาบันฯ ได้จากศูนย์กลาง ทำหน้าที่เหมือนสมองกลของเครือข่ายอัจฉริยะมีความคล่องตัวในการให้บริการมากขึ้นโดยเมื่อเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาแบบเดิม ระบบนี้สามารถช่วยในหลายๆ ประเด็น”

“ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการระบบเครือข่ายได้รวดเร็วกว่าเดิม, ให้คุณภาพของเครือข่ายสำหรับผู้ใช้ที่ประทับใจมากกว่า สามารถเปิดส่วนบริการใหม่ๆ ได้ง่าย เช่น ระบบการให้สิทธิและบริหารสิทธิการเข้าถึงเครือข่ายของผู้ใช้งาน ระบบกล้องวิดีโอ และสำนักงานเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์”

2“สามารถลดเวลาในการจัดการด้าน การดำเนินงานและการบำรุงรักษาของเครือข่ายจากหลายเดือนเป็นเพียงไม่กี่นาที และสามารถแก้ไขข้อจำกัดต่างๆ เพื่อยกระดับสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายใหญ่ ด้วยความพร้อมของเครือข่าย” กฤษฏิ์ธนิกกล่าว

บริหารจัดการครบวงจรบนแพลตฟอร์ม eSight
“สำหรับ การจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดนั้น ได้เลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการแบบครบวงจร eSight ของหัวเว่ย ที่รองรับระบบการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบการจัดการและแอพพลิเคชั่นการแจ้งรายงานได้ในทุกสภาพแวดล้อม มีอินเทอร์เฟซและคอนโซลเสมือนจริงที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเองได้ ทำให้สามารถใช้คุณสมบัติการตรวจสอบและการจัดการได้อย่างง่ายดาย”

“การเฝ้าดูสถานะของเครือข่าย ทั้งการจัดเตรียมและจัดการอุปกรณ์และบริการต่างๆ บนเครือข่าย มาตรฐานการบริการ การวางนโยบายด้านความปลอดภัย, ช่องทางการเชื่อมต่อ MPLS, การเข้าถึง VPN และการทำรายงานวิเคราะห์ปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายทุกอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพเพราะ eSight”

“ในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายการสื่อสารรู้สึกยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการก้าวไปสู่สถาบันอุดมศึกษาในระดับแถวหน้าของอาเซียนและจะไม่ยอมให้ระบบเครือข่ายกลายเป็นอุปสรรคขวางเป้าหมายครั้งนี้ ต้องขอบคุณหัวเว่ยและทีมงานที่ร่วมกันพัฒนาให้เครือข่ายของเราแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ” กฤษฏิ์ธนิก สรุป

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Fortinet Security Fabric

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com