www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

เสริมแกร่งประเทศ ด้วยงานวิจัย ที่ใช้ได้จริง

เสริมแกร่งประเทศ ด้วยงานวิจัย ที่ใช้ได้จริง
December 01
17:08 2014

มองอนาคตเนคเทคและงานวิจัยไทย ผ่านสายตา ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคคนใหม่ “มองอนาคตเนคเทค หน่วยงานวิจัยของประเทศที่สร้างงานวิจัยชิ้นโบว์แดงมากมาย เบื้องหลังกลไกสำคัญของเครื่องจักรในโรงงาน หรือซอฟต์แวร์หลายๆ ตัว วันนี้ได้นายใหม่ หนุ่มนักวิจัยลูกหม้อ ที่พร้อมยกระดับองค์กรและงานวิจัยไทยให้เทียบชั้นสากล

[block]ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร 2

Banner_CIO_big one_version2

[/block]

[block]

ตลอดระยะ 28 ปี ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “เป็นองค์กรวิจัยที่ร่วมกับพันธมิตร เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นเลิศ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” นั้น เป็นภาพความสำเร็จในอนาคตที่นำทางให้เนคเทคเดินไปสู่หน่วยงานสำคัญในการผลักดันและเพิ่มศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ความสำเร็จของหน่วยงานวิจัยอย่างเนคเทคที่มุ่งก้าวสู่ความเป็นระดับสากล และตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะวิสัยทัศน์ที่เขียนอยู่บนหน้ากระดาษ แต่ต้องครบองค์ประกอบ ทั้งวิสัยทัศน์องค์กรที่ฉายภาพอนาคต ผู้บริหารที่แปลงวิสัยทัศน์นั้นให้กลายเป็นกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบุคลากรที่มีความสามารถ ที่สบกันอย่างลงตัวเหมือนฟันเฟืองชิ้นน้อย-ใหญ่ ขับเคลื่อนองค์กร และพื้นฐานงานวิจัยของประเทศ

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ คนล่าสุดที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อตุลาคมที่ผ่านมา วิศวกรและนักวิจัยหนุ่มที่มีดีกรีพ่วงท้ายทั้งจากในและต่างประเทศมากมาย อาจยืนยันถึงได้ถึงความสามารถในระดับแถวหน้า และพร้อมก้าวสู่นักบริหารเต็มตัว

แต่นับจากนี้ บทบาทใหม่ของดร.ศรัณย์กับการนั่งเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรกำลังท้าทายอีกครั้ง ที่จะนำพาองค์กรอย่างเนคเทคตอบโจทย์ความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม และยกระดับศักยภาพงานวิจัยของประเทศให้มีชื่อในระดับสากลให้ได้

นิตยสาร CIO World&Business ได้โอกาสสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผู้อำนวยการเนคเทคคนล่าสุด ที่จะชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การบริหารเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ว่าจะทำอย่างไรให้ตอบความต้องการของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และด้วยแนวคิดหรือวิธีการใดที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศในวาระการบริหารองค์กรครั้งนี้

มุมมองสู่เนคเทค งานวิจัย เศรษฐกิจและสังคม
ตลอดระยะเวลา 20 ปีของงานในสายนักวิจัยกับเนคเทคจนถึงวันที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ดร.ศรัณย์ ได้หลอมรวมความเป็น “ตัวตน” เข้ากับองค์กรและได้ตกผลึกทางความคิด โดยมองเนคเทคผ่านสายตาตัวเองนั่นคือ “การเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติที่มีจุดยืนต่างจากงานวิจัยของสถาบันการศึกษา ต้องสร้างสรรค์งานวิจัยมีความเป็นเลิศมากกว่างานวิจัยธรรมดา เป็นงานวิจัยที่มุ่งสู่การสร้างธุรกิจ สร้างความเจริญ หรือต่อยอดให้กับภาคธุรกิจได้”

“สำหรับมุมมองเรื่องงานวิจัยของเนคเทคนั้น มีงานวิจัยอยู่หลายระดับและหลายประเภท มีงานวิจัยพื้นฐานอยู่บ้าง แต่ต้องย้ำว่าไม่ได้ทำงานวิจัยมาเพื่อแข่งกับภาคเอกชนหรือธุรกิจ เป็นงานที่เสริมซึ่งกันและกันมากกว่า สิ่งที่จะทำไม่เพียงแค่การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ หรือไม่ได้ทำงานวิจัยเพียงแค่ทำเพื่อจดสิทธิบัตรให้ได้ แต่ความมุ่งมั่นที่แท้จริงคือสร้างงานวิจัยเพื่อให้บริษัทผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างประโยชน์ต่อสังคม” ดร.ศรัณย์ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ของการวิจัยในประเทศไทยผ่านสายตาของผู้อำนวยการท่านนี้ มองว่าปัจจุบันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ นักวิจัยเริ่มมองเห็นความต้องการที่แท้จริงของงานวิจัยที่ตอบโจทย์ ขณะที่ภาคธุรกิจเองเห็นความสำคัญของงานวิจัยและพัฒนาว่าเป็นสิ่งจำเป็น ภาครัฐก็เริ่มเห็นความสำคัญ มีการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

เร่งสื่อสารสร้างความเข้าใจ
สำหรับดร.ศรัณย์ ที่ผ่านมา ความความสามารถด้านงานวิจัยนั้นไม่มีใครกังขา สอบผ่านในระดับเกรดเอ แต่เมื่อหมวกที่สวมอยู่เปลี่ยนใบก้าวสู่ระดับบริหารสูงสุดขององค์กร ย่อมต้องอาศัยแนวการบริหารและเทคนิคในรูปแบบที่ต่างไป แน่นอนดร.ศรัณย์ในวัย 40 ต้นๆ เผยหลักว่า “หัวใจหลักการบริหารในสไตล์ของผม คือ การสื่อสาร เป็นหัวใจของความสำเร็จ โดยการสื่อสารในความหมายของผมนั้น ต้องสื่อสารไปยังผู้รับหลายกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจที่แท้จริงถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเหตุผลต่างๆ เริ่มจากการสื่อสารกับคนหรือบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ เพราะการสื่อสารมีผลต่อความเข้าใจที่ต่างกันของคน”

“ต่อมาคือการสื่อสารเรื่องทัศนคติ จุดยืนขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากร นักวิจัย ให้เข้าใจถึงกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัย เหตุผลของการจดสิทธิบัตร การได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการต่างประเทศ หรือแม้แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อรองรับธุรกิจจริง ซึ่งเมื่อเกิดความเข้าใจนักวิจัยจะสามารถวางกลยุทธ์ หรือแนวทางในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างเต็มที่”

สำหรับการสื่อสารกับภาคธุรกิจหรือบุคคลภายนอกนั้นก็มีความสำคัญ สิ่งที่ผู้อำนวยการอยากสื่อสารออกมาให้สังคมเข้าใจตรงกันคือ “ต้องสื่อสารไปยังคนภายนอกให้รับรู้ให้ได้ว่า เนคเทคเป็นหน่วยงานวิจัยที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความเข้าใจในการสร้างผลงานที่มีประโยชน์ และพร้อมให้นำไปใช้งานต่อยอด สามารถสร้างงานต้นแบบที่ภาคธุรกิจต้องการจริง สร้างกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแบบจับต้องได้” ดร.ศรัณย์ กล่าว

Banner (660x80Pixel)-01

Pages: 1 2 3

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
300x250 (B2)
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com