www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement

สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement
December 09
16:32 2019

สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม

การแข่งขันในยุค Digital Disruption สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ เกิดผลกระทบขึ้นในหลายรูปแบบที่ผู้ประกอบการคาดไม่ถึงทั้งกระบวนการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า คู่ค้า ระบบตลาด ซึ่งล้วนมีผลต่อยอดขาย หรือกำไร สิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้คือ การบริหารองค์กรอย่างมีความพร้อมและสามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฝั่งการสร้างรายได้ข้อมูลลูกค้า รายละเอียดการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการต้นทุน เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล

นักธุรกิจและนักบริหารทุกคน เข้าใจดีถึงการแข่งขันกันสร้างรายได้จากการขยายตลาด สร้างมูลค่าจากการขายให้สูงขึ้น ข้อเท็จจริงดังกล่าว หลายท่านเข้าใจเป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีแนวการบริหารอีกทางหนึ่ง อาศัยการใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และนำไปบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการบริหารต้นทุนเพียงแค่เล็กน้อยผนวกกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม อาจส่งผลกำไรที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีความคล่องตัว และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและองค์กร

อภิสิทธิ์นิตยสาร CIO World&Business มีโอกาสได้สัมภาษณ์ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัด ผู้ให้บริการการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eProcurement) ระดับภูมิภาคที่ให้บริการอยู่กับลูกค้า 11 ประเทศในทวีปเอเชีย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการบริหารต้นทุนด้วยระบบดิจิทัลกับการเปิดประเด็นถึงอีกวิธีหนึ่งในการสร้างผลกำไรเพิ่มเติม ที่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบจัดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีองค์กรขนาดใหญ่ ที่สร้างผลกำไรมากขึ้น ด้วยทรัพยากรที่น้อยกว่า และยั่งยืนมากกว่า

ทางเลือกในการสร้างกำไรในยุค Digital Disruption
อภิสิทธิ์ เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า “ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีวิธีการและช่องทางในการสร้างรายได้มากขึ้นกว่าในอดีต บางช่องทางเป็นวิธีการใหม่ที่ต้องลงทุนจำนวนมาก เป็นสิ่งที่ผู้บริหารทุกท่านคำนึงถึงอยู่แล้ว และทุกบริษัทให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการเพิ่มช่องทางการขายนั้นหมายถึงกำไร”

“สมมติว่าบริษัทหนึ่งมียอดขาย 100 ล้านบาทมีกำไร 5 ล้านบาท ถ้าบริษัทอยากได้กำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัว อาจจะต้องขายเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มเป็น 10 ล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นในความพยายามเพิ่มยอดขายขึ้นเท่าตัวนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัย อาทิ ต้องเตรียมทรัพยากรขึ้น ต้องเพิ่มพนักงาน เพิ่มวัตถุดิบ เพิ่มปริมาณการส่งของ ต้องแข่งขันในตลาดใหม่ๆ ภายใต้เงื่อนไขเวลาจำกัด”

“แต่ในอีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะนำเสนอ บนเงื่อนไขเดิมคือ การจะเพิ่มยอดขายขึ้น 100% เพื่อให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวนั้น การลดต้นทุนเพียง 5.26% ของต้นทุน มันก็จะทำให้เราทำกำไรได้เท่าตัวเช่นกันดังนั้น บริษัทจึงมี 2 ทางเลือกในการทำกำไรเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวคือ หนึ่ง เพิ่มยอดขาย 1 เท่าตัว หรือลดต้นทุนเพียง 5.26% โดยไม่ทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการลดลง นี่คือทางเลือกที่ผู้บริหารต้องพิจารณาและมองวิธีการ” อภิสิทธิ์ กล่าว

ในขณะที่ทุกธุรกิจเน้นการสร้างยอดขายเพิ่มแต่ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงคือด้านต้นทุน ที่ผ่านมาอาจอาศัยการบริหารต้นทุนอย่างง่ายๆ ขาดข้อมูลสนับสนุนใช้วิธีการเรียกว่า การตัดค่าใช้จ่าย (Cost Cutting) ซึ่งไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและบริการ แม้จะเป็นวิธีที่ง่าย แต่ไม่ส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว

การบริหารต้นทุนในมุมของอภิสิทธิ์เรียกว่า การลดต้นทุน (Cost Reduction) โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science) ซึ่งทุกองค์กรมีข้อมูลอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพทางธุรกิจสูงสุดและเป็นไปตามที่ต้องการ

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Related Articles

1 Comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com