www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

IT Green “Creating Value for Sustainability

IT Green “Creating Value for Sustainability
December 29
17:50 2015

แนวคิดของการลงมุนทางด้านเทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจและด้านการบริการแก่ลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และบริหารระบบสารสนเทศ จากสาเหตุดังกล่าว หลายๆองค์กรเริ่มมีการพิจารณาที่จะมอบมายภารกิจด้านการบริการระบบสารสนเทศทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญ และมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาบริหารระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นๆให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งการเลือกผู้ให้บริการนั้นมีหลักการอยู่ไม่กี่อย่างคือ ต้องผู้ให้บริการควรเป็นบริษัทที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล ระดับการให้บริการที่คำนึงถึงความลับของข้อมูลขององค์กร และ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ทิ้งขว้าง

1Service Providers Experienced
โดยจากปัจจัยที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) คืออีกหนึ่งผู้ให้บริการที่มีครบในทุกๆด้าน โดยมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ด้วยการเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ปี 2529 โดยเป็นหน่วยธุรกิจขายของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IRCP”) ในการจำหน่ายการ์ดภาษาไทย ซอพท์แวร์ภาษาไทยของ บริษัท ไมโครซอพท์ จำกัด ก่อนแยกออกมาก่อตั้งเป็นบริษัทในชื่อ ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่าย (ขายส่ง) สินค้าไอที และขยายบริการ ในช่วงปี 2547 ด้วยการจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทสินค้าสำหรับองค์กร (Enterprise Products) ที่สามารถสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่ม หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา ทำให้มีกำไรขั้นต้นสูงขึ้น โดยหลังธุรกิจเติบโตด้วยดี และแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) และได้ตัดสินใจหยุดการจำหน่ายสินค้าประเภทบุคคลทั้งหมดในกลางปี 2551 และเดินหน้าจับมือกับพาทเนอร์ผู้ผลิตสินค้าไอทีสำหรับองค์กรชั้นนำของโลก ร่วมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถตลอดเวลาจนถึงปัจจุบัน

One Stop Services
โดยหลังจากตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอที สำหรับธุรกิจ ในด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ การสร้างและเพิ่มคุณค่า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และคู่ค้า ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง และเป็นองค์กรที่ผู้ผลิต และคู่ค้าต้องการร่วมทำธุรกิจด้วย ทาง ไอที กรีน ได้เดินหน้าแสวงหา ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น ของผู้ผลิตชั้นนำของโลก เพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่องค์กรที่ต้องการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

3อดิสร สิงห์ฤาเดช ประธานบริหาร บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน ไอที กรีน นั้นมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล และเครือข่าย ซึ่งได้ร่วมมือกับทาง Fortinet ตั้งแต่ปี 2548 ร่วมถึงจับมือกับ Aruba Networks ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระบบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย(Wireless Network) ซึ่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของ HP Enterprise ไปแล้ว โดยบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย Aruba มามากกว่า 7 ปีตั้งแต่ปี 2551 และยังร่วมมือกับทาง Alcatel-Lucent ในการนำเอาระบบอุปกรณ์เครือข่าย Data Switch และ Voice Switch สมรรถนะสูง มาให้บริการ และยังระบบอุปกรณ์ไร้สายนอกอาคาร (Outdoor Wireless) สมรรถสูงของ LigoWave สำหรับการสื่อสารนอกอาคารระยะไกลสำหรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงระบบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายในอาคารคุณภาพสูงราคาประหยัดสำหรับลูกค้า SME อีกด้วย
และยังคงเดินหน้าจับมือกับอีกหลายๆผู้นำทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ระบบสายสัญญาณ (Cabling System) ของ Panduit ซึ่งเป็นระบบสายสัญญาณคุณภาพสูงสำหรับ Data Center และ Backbone LAN ขององค์กร อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าคุณภาพสูงสำหรับอุปกรณ์ไอที เครื่องมือแพทย์ เครื่องจักรโรงงานที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับกระแสไฟฟ้า ของ Delta Electric Thailand ระบบจัดการบริหาร DNS/DHCP/IPAM คุณภาพสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้งานไอทีจำนวนมาก ระบบบริหารการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet Gateway) ของ ANTLabs สำหรับบริหารคุณภาพของการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน และระบบปกป้องข้อมูลระดับไฟล์ (File Security) ของ eLock เพื่อป้องกันและตรวจจับการเข้าถึง และแก้ไขข้อมูลสำคัญขององค์กร ซึ่งรวมถึงข้อมูลหน้าเว็บขององค์กร

Fast Flexible Forward
สิ่งที่เป็นจุดเด่นหรือที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่งคือ หนึ่งการที่เราเลือกทำสินค้าประเภทสำหรับองค์กรอย่างเดียวไม่ทำสินค้าประเภทสำหรับผู้บริโภคทำให้เรามีโฟกัสในเรื่องทิศทาง กลยุทธ์ ตลาด และการบริหารงาน เพราะปัจจัยของความสำเร็จระหว่างสินค้า 2 ประเภทแตกต่างกัน โดยให้ลูกค้า และคู่ค้าเป็นศูนย์กลางการทำงาน เพื่อมุ่งแก้ปัญหา สร้างและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และคู่ค้า อีกทั้งยังมีการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเรา โดยมีพนักงานที่ทำงานกับเรา ตั้งแต่เริ่มทำสินค้าประเภทสำหรับองค์กรยังทำงานอยู่หลายคน ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีพนักงานลาออกน้อยมาก ทำให้สามารถสะสมความรู้ด้านสินค้า เทคโนโลยี และตลาด สะสมความสัมพันธ์กับคู่ค้า และตลาดมานาน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตสินค้า ได้รับการร่วมมือ และสนับสนุนในการพัฒนาทีมงานของเรา อีกทั้งยังการอบรม การออกแบบ และติดตั้งระบบอุปกรณ์ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ การมีสินค้าทดแทนในการซ่อม การบริการที่ไซต์ลูกค้า การบริการ 24 ชั่วโมง

4และบริษัทฯยังพัฒนาบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคู่ค้า และลูกค้า เช่นการบริการให้ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลเฉพาะของสินค้า (Technical Information and Specification) การให้คำปรึกษา (Consultancy) การออกแบบระบบ (System Design) การให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ และบุคลากรในการทดสอบการใช้งานสินค้า (Proof of Concept or Product Testing) การวางแผนธุรกิจร่วมกับคู่ค้า การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการขายให้กับคู่ค้า การร่วมกับคู่ค้าในการนำเสนอสินค้าและปิดการขาย (Joint Customer Visit) หรือเพื่อแสดงสินค้า (Joint Exhibition/Seminar) การมีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า การบริการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบงาน ร่วมถึงมีการให้การอบรมด้านเทคนิคของสินค้าเป็นภาษาไทยให้แก่คู่ค้า และลูกค้า เผื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าและโซลูชั่น การบริการการซ่อมบำรุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาการซ่อมอุปกรณ์ นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการที่สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดย ไอที กรีน ยึดหลักในการ ไม่เอาเปรียบใคร จริงใจกับพาทเนอร์ มีปัญหาช่วยกันแก้ เรามองว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้การทำธุรกิจจะทำให้ส่งมอบบริการที่ดีไม่ได้ซึ่งเรากับพาทเนอร์จะร่วมกันในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดความเชื่อใจ ทำให้คุยกันได้ มองไปทิศเดียวกัน

นอกเหนือจากสินค้า และบริการที่กล่าวถึงแล้ว บริษัทฯ ได้จัดทำโซลูชั่นใหม่ๆ โดยการนำเอาความสามารถต่างๆจากสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนและจากสินค้าจากที่อื่นๆทีเหมาะสมมาประกอบกันเป็นโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละอุตสาหกรรม เช่นกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา กลุ่มลูกค้าโรงแรม และรีสอร์ท กลุ่มลูกค้าอพาร์ทเม้นท์ กลุ่มลูกค้าโรงงาน

Next Step in the Future
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในอนาคต คือ หนึ่งพัฒนาศักยภาพของทีมงานทั้งด้านการตลาด ด้านเทคนิค และด้านบริการ ให้ดียิ่งขึ้น สร้างProcess ในการทำงานให้มีมาตรฐาน และให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทำความเข้าใจ ทิศทาง เป้าหมาย ซึ่งกัน และกัน เพื่อวางแผนในการทำตลาดร่วมกัน และหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาทำตลาดโดยเฉพาะด้าน Cloud Management & Services ด้าน Big Data เป็นต้น สี่พัฒนาโซลูชั่นสำหรับกลุ่มลูกค้าที่สำคัญเช่นกลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้า SME เป็นต้น ห้าหาพาร์ทเนอร์ใหม่เพิ่มเติม โดยจะหาพาร์ทเนอร์สำหรับตลาดใหม่ๆ เช่นตลาด SME ตลาดสถาบันการเงิน และตลาดต่างจังหวัด เป็นต้น

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com