www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...

IoT กับบทบาทการขับเคลื่อนประเทศไทย

IoT กับบทบาทการขับเคลื่อนประเทศไทย
August 28
14:57 2019

4) การพัฒนา IoT และสร้างระบบนิเวศในประเทศไทย

1.เกิดการสนับสนุนพันธมิตร Software Integrator (SI) ในประเทศไทยจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ
• บริษัทพันธมิตร SI ในประเทศไทยต้องการแพลตฟอร์ม IoT ที่ทรงพลังเป็นที่ยอมรับ เพื่อผสานการใช้งานอุปกรณ์ดีไวซ์แอพพลิเคชั่น และโซลูชัน IoT เพื่อให้บริการตามความต้องการของลูกค้า
• แพลตฟอร์ม Ocean Connect IoT อยู่ในพับลิคคลาวด์ของหัวเว่ย ช่วยให้พันธมิตร SI สามารถพัฒนา IoT และนำแอพพลิเคชั่นออกสู่ตลาดได้เร็วมากขึ้น บริษัทคู่ค้า SI ในประเทศไทยก็จะได้รับการสนับสนุนรอบด้านทั้งการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคการจับคู่กับพันธมิตรด้านดีไวซ์ และการผสานบริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
• แพลตฟอร์ม Ocean Connect IoT ของหัวเว่ยสามารถสนับสนุนพันธมิตร SI, ธุรกิจสตาร์ทอัพ และนักพัฒนาเพิ่มเติมในการผลักดันแอพพลิเคชั่นสู่ตลาดโลก อาทิ โลจิสติกส์ การผลิตพลังงาน โรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ องค์กรธุรกิจ โรงเรียน เมือง และอื่นๆ

32. การผนวกรวมชุมชนพันธมิตร IoT ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาและ SI ในการขับเคลื่อน IoT ให้เข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยี IoT ให้เติบโตยิ่งขึ้นในประเทศไทย สมาชิกในกลุ่ม IoT Alliance ทั้งในและต่างประเทศ จะผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ อุตสาหกรรมและผู้จำหน่ายดีไวซ์ IoT จากทั่วโลก เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนา IoT และสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ กลุ่ม SI และนักพัฒนาสามารถที่จะมุ่งเน้นในด้านกระบวนการพัฒนา โดยบริษัทเอกชนผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีจะช่วยเชื่อมต่อกับชุมชนที่เป็นพันธมิตร

3.การนำรูปแบบการใช้งานมาสู่ลูกค้าชาวไทยให้มากขึ้น
ทั่วโลกมีตัวอย่างการใช้งาน (Use Case) แอพพลิเคชั่น IoT น่าสนใจมากมายซึ่งนำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ อาทิ สมาร์ทมิเตอร์ ที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบตรวจจับควันอัจฉริยะระบบติดตามอัจฉริยะ และการเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้จะมีผู้จำหน่าย ดีไวซ์จากทั่วโลก บริษัท SI ทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้าท้องถิ่น รัฐบาล ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และองค์กรด้าน IoT ที่เกี่ยวข้องที่จะมาร่วมหาแนวทางต่อยอดตัวอย่างการใช้งาน IoT ที่มีศักยภาพและความเป็นไปได้ รวมถึงโอกาสที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าชาวไทย

45) ในอีก 2 -3 ปีข้างหน้า เทคโนโลยี IoT จะมีบทบาทหลักต่อประเทศไทยในด้านใด
จากตัวอย่างการใช้งาน NB-IoT ทั้ง 50 รูปแบบใน 40 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยเป็นประเทศหลักในภูมิภาคนี้ที่จะได้ปรับใช้ตัวอย่างการใช้งาน NB-IoT ได้มากพอๆ กับที่ใช้กันทั่วโลก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อาทิ สมาร์ทซิตี้สมาร์ทอินดัสทรีสมาร์ทไลฟ์ เป็นต้น

แอพพลิเคชั่นสมาร์ทซิตี้ อาทิ ระบบแสงไฟถนนอัจฉริยะ มิเตอร์น้ำอัจฉริยะ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบดักจับควันอัจฉริยะ ระบบเฝ้าดูแลถังขยะ ระบบเฝ้าติดตามฝาท่อน้ำ เป็นต้น

แอพพลิเคชั่นสมาร์ทอินดัสทรี อาทิ การเกษตรอัจฉริยะ Connected Cow ระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Tracking) ระบบติดตามการขนส่งสินค้า

สมาร์ทไลฟ์ อาทิ ระบบติดตามมอเตอร์ไซค์ ระบบติดตามคน สมาร์ทล็อค เป็นต้น

6) ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี NB-IoT และ 5G IoT
เทคโนโลยี Narrowband IoT (NB-IoT) คือมาตรฐานเทคโนโลยีคลื่นวิทยุ 3GPP ที่เปิดตัวใน Release 13 ซึ่งพูดถึงมาตรฐานระบบโครงข่ายที่ใช้พลังงานต่ำ (Low Power Wide Area Network – LPWAN) ของ IoT โดยได้มีการอธิบายว่า จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการครอบคลุมของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ภายในอาคารให้ดีขึ้น รองรับอุปกรณ์ดีไวซ์ที่มีปริมาณข้อมูลไม่มากได้เป็นจำนวนมาก มีความหน่วงต่ำ ราคาดีไวซ์ต่ำมาก ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ และใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมเครือข่ายได้มากที่สุด

ผู้ให้บริการโทรคัพท์มือถือทั่วโลกกำลังพากันเปิดตัวเครือข่าย NB-IoT ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ 5G IoT ในระยะยาวโดย NB-IoT จะผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยี 5G อื่นๆ ในมาตรฐาน 3GPP เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของระบบ LPWA สำหรับใช้งานกับ 5G ได้ในระยะยาว ตั้งแต่ 3GPP ได้ตกลงที่จะให้เทคโนโลยี LPWA ได้รับการพิจารณาให้ใช้งานร่วมกับ NB-IoTซึ่งนับเป็นรูปแบบหนึ่งของคุณสมบัติ 5G ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าในระยะยาว NB-IoT จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน 5G ได้ในอนาคต

Pages: 1 2 3

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com