www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...

IoT กับบทบาทการขับเคลื่อนประเทศไทย

IoT กับบทบาทการขับเคลื่อนประเทศไทย
August 28
14:57 2019

นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้เปิด OpenLab ในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนนักพัฒนาชาวไทยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น การใช้งานอุปกรณ์ติดตามมอเตอร์ไซค์ได้มีการเปิดตัวร่วมกับบริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด และกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามกับมอเตอร์ไซค์ของตำรวจเพื่อบริหารงานด้านจราจร นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่นจอดรถอัจฉริยะราว 1,100 ช่องจอดเมื่อตอนต้นปี 2562 รวมถึงอุปกรณ์ติดตามบุคคลสำหรับติดตามเด็กที่ใช้งานในโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา

3) IoT สร้างคุณค่าเพื่อประเทศไทย 4.0
IoT ช่วยขับเคลื่อน 5 อุตสาหกรรมอนาคต (S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio chemicals) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) โดยตั้งใจให้เป็นการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานรูปแบบใหม่

เศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย IoT ความต้องการเทคโนโลยี IoT ที่กำลังเพิ่มขึ้นในทุกประเภทอุตสาหกรรม การพัฒนาสาธารณูปโภคอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ ตลอดจนการผลักดันจากภาครัฐได้ขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีการใช้งานเทคโนโลยี IoT ในภาคอุตสาหกรรมให้ขยายตัวต่อไป

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพที่ขับเคลื่อนด้วย IoT สถาบัน IoT กำลังมีส่วนช่วยพัฒนาแรงงานดิจิทัลด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเพื่อรองรับความต้องการของตลาด

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วย IoT บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ได้ใช้เทคโนโลยีบางตัวที่ใช้ดาต้าเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ในหลายๆ รูปแบบ ตั้งแต่การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ไปจนถึงการเก็บและการส่งสินค้า การใช้งานบางอย่างต้องการการติดตามการส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ การขยายประสิทธิภาพของคลังสินค้า การคาดการณ์การซ่อมบำรุงทรัพยากร การคำนวณเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งสินค้าไปยังปลายทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอื่นๆ

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย IoT หุ่นยนต์ต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอัตโนมัติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี IoTการผสานบิ๊กดาต้าเข้ากับการวิเคราะห์ในระบบอัตโนมัติของโรงงาน เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และอุปกรณ์กระตุ้นการทำงานจากอุปกรณ์ IoTที่รับส่งข้อมูลโดยใช้ IP เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย IoT การผสานเทคโนโลยี IoT เข้ากับการแพทย์และการดูแลสุขภาพมีโอกาสมากมายที่รอให้นำไปใช้งาน ในขณะที่ตลาดเองนั้นก็มีความต้องการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในระดับที่สูงเช่นกัน

2การเฝ้าติดตามการแพทย์ทางไกลโดยหลักๆ จะใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี IoTเพื่อสร้างระบบการให้คำปรึกษาทางไกลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และระบบการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตเทคโนโลยีรถเข็นผู้ป่วยอัจฉริยะเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดหมายปลายทางได้สะดวกสบายและปลอดภัย แอพพลิเคชั่นระบุตำแหน่ง GPS สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจก็อาจจะเป็นแอพพลิเคชั่น IoT ที่ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน

อ่านต่อหน้า3

Pages: 1 2 3

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com