www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

IoT กับบทบาทการขับเคลื่อนประเทศไทย

IoT กับบทบาทการขับเคลื่อนประเทศไทย
August 28
14:57 2019

“IoTเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะมาช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังช่วยเร่งให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของประเทศไทยเกิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งด้านสมาร์ทซิตี้สมาร์ทอินดัสทรี่ และสมาร์ทไลฟ์เชื่อว่า IoTจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอีกด้วย”

สำหรับประเทศไทยนั้น เทคโนโลยี IoT ได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล สร้างมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับสูง ซึ่งผู้ให้บริการ อย่าง เอไอเอสและทรูคอร์ปอเรชั่น ก็ได้วางโครงข่าย NB-IoT ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีตัวอย่างการใช้งาน อาทิ อุปกรณ์ติดตามรถ อุปกรณ์ดูแลเด็ก และการจอดรถอัจฉริยะซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มีการใช้งานในเชิงพาณิชย์แล้วนวัตกรรมต่างๆ อาทิ สมาร์ทมิเตอร์และอุปกรณ์ติดตามวัว (Connected Cow) ก็ได้เข้ามาทดลองใช้งานในประเทศไทยแล้วเช่นกัน

“ปัจจุบัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านดิจิทัลทำให้โลกและชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนเราตั้งตัวไม่ทัน หัวเว่ยก็มีส่วนช่วยผลักดันอีโคซิสเต็มและการพัฒนา IoT ในประเทศไทยผ่านการสนับสนุนพันธมิตร SI ในประเทศ ผสานความร่วมมือกับพันธมิตรด้าน IoT ทั้งในและต่างประเทศ และนำกรณีการใช้งานจากต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยให้มากขึ้น” เอเบลเติ้ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กล่าว

จากข้อมูลของ GSMA Intelligence เผยว่า ทั่วโลกมีการเปิดใช้งานเครือข่าย Mobile IoT เชิงพาณิชย์ไปแล้วทั้งสิ้น 114 เครือข่ายนับจนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและคาดว่าการเชื่อมต่อ IoTทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 หมื่นล้านในปี 2568 โดย GSMA Intelligence คาดการณ์ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีรายได้สูงสุดราว 3.68 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้จาก IoT ทั่วโลกจะเติบโตสูงกว่าราวสี่เท่า คิดเป็นมูลค่าราว 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 อันเป็นผลมาจากการผลักดันส่งเสริมของรัฐบาลและการเชื่อมต่อ IoT ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม

IoT ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดันไทยก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

1) ความก้าวหน้าของการใช้งานเทคโนโลยี NB-IoT เชิงพาณิชย์ทั่วโลก
จากข้อมูลของ GSMA Intelligence ณ เดือนพฤษภาคม 2562  มีเครือข่าย Mobile IoT ที่เปิดใช้งานเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น 114 เครือข่ายทั่วโลก โดยภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีนี้และเป็นตลาด IoT ระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาและยุโรป และจะมีจำนวนการเชื่อมต่อ IoT มากที่สุดในราวปี 2568

จากการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม GSMA Intelligence ยังได้ประเมินว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่สร้างรายได้สูงที่สุดถึงราว 3.86 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายได้จาก IoT ทั่วโลกจะสูงเป็นสี่เท่าถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 จากการส่งเสริมของรัฐบาลและการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการเชื่อมต่อ IoT ในภาคอุตสาหกรรมส่วนการเชื่อมต่อ IoT ทั่วโลกจะเพิ่มสูงถึง 2.5 หมื่นล้านในราวปี 2568 และมีตัวอย่างการใช้งาน (Use Case) ของเทคโนโลยี NB-IoT ถึง 50 รูปแบบใน 40 อุตสาหกรรมทั่วโลก โดยมีจีนเป็นประเทศที่มีการใช้งานมากที่สุดในโลก

52) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี NB-IoT ในประเทศไทย
AIS ได้เปิดให้บริการ NB-IoT โดยใช้คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ครอบคลุมทั่วทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย และ True Corporation ก็ได้เปิดให้บริการ NB-IoT ทั่วทั้งประเทศเช่นกัน โดยได้มีการทดสอบการใช้งานบางรูปแบบ อาทิ การติดตามเด็ก ผู้สูงอายุ มิเตอร์วัดน้ำอัจฉริยะ มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ Cow-Connected (เซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและสภาพร่างกายของวัว) และยังมีตัวอย่างการใช้งาน (Use Case) ที่เริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว อาทิ การติดตามรถ ที่จอดรถอัจฉริยะ ระบบแสงไฟถนนอัจฉริยะ เป็นต้น

ประเทศไทยกำลังเตรียมพัฒนาสร้างเมืองอัจฉริยะให้ได้ตามเป้าหมาย 30 เมืองใน 24 จังหวัดในราวปี 2563 และพลิกโฉมเมืองอีก 100 แห่งทั่วประเทศให้เป็นเมืองอัจฉริยะในปี 2565โดยในปี 2562 จะมีการเชื่อมต่อ C-IoT (2G, 3G, 4G) 8 ล้านจุด และจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 15 ล้านในราวปี 2565 โดยจะมี “Connected Energy” ซึ่งพัฒนามาจากการอ่านสมาร์ทมิเตอร์แบบเดิมเป็นหลัก และจะเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่ใช้กันโดยส่วนใหญ่ ตามมาด้วย Connected Car และ Connected Industry

ประเทศไทยมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นหลายอย่างผ่านทางแพลตฟอร์ม IoT และระบบคลาวด์ OceanConnect ของหัวเว่ย หลังจากที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือได้เปิดตัวเครือข่าย NB-IoT ไปทั่วประเทศในปี 2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการติดตั้งระบบแสงไฟถนนอัจฉริยะ

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2 3

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com