www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...
  • สร้างกำไรธุรกิจ ยุค Digital Disruption ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ eProcurement สัมภาษณ์พิเศษ อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พันธวณิช จำกัดกับการเปลี่ยนบทบาทของการจัดซื้อมาเป็นเชิงรุก จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลง นั่นหมายถึง Profit Margin ที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่ารายได้จะยังคงเดิมก็ตาม...

Intelligent Transportation System อาวุธลับความคล่องตัวของมอลโดวา

Intelligent Transportation System อาวุธลับความคล่องตัวของมอลโดวา
July 06
12:39 2017

การจัดการระบบการจราจรในเมืองใหญ่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นนำเข้ามาช่วย เพื่อสร้างประสิทธิภาพการคมนาคม ลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนน นับเป็นปัจจัยสำคัญช่วยขับเคลื่อนให้เมืองนั้นๆ มีเสถียรภาพทางธุรกิจ และคุณภาพชีวิตของพลเมืองที่ดี

พิทักษ์เมืองมรดกไวน์
เมื่อพูดถึงเรื่องไวน์หลายคนนึกถึงฝรั่งเศสแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าอาณาจักรไวน์อันเก่าแก่ที่แท้จริงนั้นมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประเทศมอลโดวา

1

อาคารรัฐสภาในคีชีเนา ศูนย์กลางการบริหารสาธารณรัฐมอลโดวา

มอลโดวาเป็นแหล่งผลิตไวน์สำคัญในยุโรปตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์การทำไวน์มาเนิ่นนานกว่า 5,000 ปี ปัจจุบันมีศักยภาพในการผลิตไวน์ได้มากกว่า 6 แสนตันต่อปี คิดเป็น2.5 เท่าของไวน์ที่ผลิตได้จากเมืองบอร์กโดซ์ในฝรั่งเศส กระทั่งปัจจุบันมอลโดวาก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นอาณาจักรไวน์ระดับโลก

โดยมี ‘คีชีเนา’ (Chisinau) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมอลโดวา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “เมืองแห่งแสงอาทิตย์” ที่สภาพอากาศอบอุ่นสลับชื้นตลอดปี ดังนั้นสภาพห้องเก็บไวน์ใต้ดินจึงต้องควบคุมอุณหภูมิคงที่ไว้ประมาณ 12 องศาเซลเซียสและคงความชื้นไว้ระดับ 97% ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสำหรับการผลิตไวน์และการจัดเก็บ

นอกจากนี้ มอลโดวายังมีเทศกาลไวน์แห่งชาติเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2002 เพื่อช่วยกระต้นุ การส่งออกไวน์ ส่งผลให้ชว่ งไม่กี่ปีมานี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งในแง่ยอดจำหน่ายไวน์ ตลอดจนถึงสถานะความเป็นอยู่ของผู้คนที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยวดยานพาหนะที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการค้าขายไวน์ ในปี 2010 เพียงปีเดียวเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากกว่า 500 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 60 ราย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้องการ ระบบ ขนสง่ และการจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) อย่างเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงระบบให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาสภาพการจราจรโดยรวมให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต

ตัวช่วย รับมือปัญหาจราจร

การจราจรบนท้องถนนในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การเคลื่อนตัวของสังคมทุกวันนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาสภาพการจราจรกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางความก้าวหน้าของเมืองคีชีเนาโดยในปี 2012 มีจำนวนยานพาหนะในเมืองคีชีเนาราว 4 แสนคัน แต่มีอุปกรณ์ที่คอยอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการไม่เพียงพอ เช่น มีกล้องวงจรปิดติดตั้งตามสี่แยกเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น และที่แย่กว่าคือ อุปกรณ์บางชิ้นขาดการบำรุงรักษา ทำให้เมื่อเกิดปัญหาจราจรไม่ว่าจะจากสภาพอากาศ, อุบัติเหตุ หรือมีผู้ฝ่าฝืนกฎ เจ้าหน้าที่จราจรก็จะไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทันท่วงที เพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในขณะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ขณะที่กล้องวงจรปิดแบบเดิมไม่สามารถถ่ายภาพเหตุการณ์เมื่อเกิดกรณีฝ่าฝืนกฎจราจรบนท้องถนนได้ซึ่งนับเป็นหลักฐานสำคัญในทางกฏหมาย ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหารัฐบาลจึงจำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจราจรด้วยการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย

Intelligent Transportation System ดูแลท้องถนนครบวงจร

จากการสำรวจข้อมูลเชิงลึก หัวเว่ยได้นำเสนอนวัตกรรมโซลูชั่น (Intelligent Transportation System: ITS) ที่รวบรวมข้อมูลจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิดบนถนน, ระบบตรวจตราการฝ่าฝืนกฎจราจร, ระบบตรวจจับยานพาหนะอัจฉริยะ พร้อมระบบบันทึกข้อมูล และระบบรับส่งสัญญาณ

โซลูชั่น ITS ยังได้รวบรวมข้อมูลการจราจรในภาพกว้างของถนนสายต่างๆ ในเวลาจริงซึ่งข้อมูลที่ได้ประกอบด้วยอัตราการใช้พื้นที่ถนน, ความหนาแน่นของการจราจร, ความยาวของรถที่จอดติดกันบนท้องถนน, สภาพการเคลื่อนตัวและความเร็วเฉลี่ยของรถ ซึ่งข้อมูลจำเพาะเหล่านี้จะช่วยให้จัดการจัดระบบจราจรคล่องตัวขึ้น

นอกจากนี้ โซลูชั่น ITS นี้ยังเก็บข้อมูลผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรที่จะใช้สำหรับลงโทษทางกฎหมายและยังสามารถติดตามยานพาหนะได้ตามคำสั่งที่ต้องการ

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com