www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • HPE ถ่ายทอดเทคโนโลยี HPE InfoSight “HPE ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการวิเคราะห์คาดการณ์ชั้นสูงHPE InfoSight ในงานสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านศูนย์สำรองข้อมูล เตรียมองค์กรรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน”...
  • สร้างกลยุทธ์กับเทคโนโลยีทางการเงิน ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ “ผลสำรวจชี้ ฟินเทคเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่ใหญ่สุดของสถาบันการเงิน 57% ของสถาบันการเงินระบุฟินเทคเป็นเครื่องมือสำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจ แต่เพียง 46% มีกลยุทธ์รองรับฟินเทคภายในองค์กร”...
  • Fortinet เผยผลกระทบจาก Meltdown และ Spectre พร้อมชี้แนะแนวทางเสริมความปลอดภัยเพิ่มเติม ช่องโหว่ Meltdown และ Spectre ไม่ได้มีกระทบเพียงแค่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงเหล่าอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีระบบปฏิบัติการลินุกซ์เป็นพื้นฐานและทำงานบนซีพียูที่มีช่องโหว่ ทางฟอร์ติเน็ตผู้จึงออกแถลงว่ากำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีผลิตภัณฑ์ใดของตนได้รับผลกระทบบ้าง พร้อมเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความมั่นคงปลอดภัย...
  • HPE Superdome Flex เซิร์ฟเวอร์สำหรับงาน Mission critical “ไอดีซี ให้ความเห็นในรายงานชิ้นสำคัญพบว่า ผลิตภัณฑ์ Superdome Flex ของ HPE จะกลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม และมีประสิทธิภาพโดดเด่น ปลดล็อกครั้งสำคัญสำหรับการจัดการข้อมูลเพื่อการธุรกิจสมัยใหม่”...
  • HPE GEN10 Security Workshop “HPE ประเทศไทย จัดงานแสดงนวัตกรรม HPE GEN10โชว์ศักยภาพผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ เสริมกลยุทธ์องค์กรยุคดิจิทัล แบบทรงประสิทธิภาพ และความปลอดภัยข้อมูลสูงสุด”...

ICT Trend Watch (ตอนที่ 49) ความพยายามสาธิตทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับ 5G ในญี่ปุ่น

ICT Trend Watch (ตอนที่ 49) ความพยายามสาธิตทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระดับ 5G ในญี่ปุ่น
November 14
10:12 2017

“ดูการเตรียมการของทุกองค์กรในประเทศญี่ปุ่นทั้งรัฐและเอกชนในการให้บริการเทคโนโลยี 5G เพื่อเป้าหมายใหญ่ของประเทศกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี 2020ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นโอลิมปิกที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่สุดยอดอีกที่หนึ่งในโลก”

1ดังที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีบรอดแบรนด์ในฝั่งโมบายเองนั้นกำลังมุ่งเข้าสู่เทคโนโลยีของโมบายในยุค5G ซึ่งในเรื่องของคุณสมบัติทางเทคนิคหลักๆ นั้นนอกเหนือจากเรื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก(ที่พัฒนาต่อยอดมายุค 3G และ 4G แล้วนั้น) เทคโนโลยี 5G ยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งด้านที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อพร้อมๆ กันได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงคุณสมบัติทางด้านที่สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วของการส่งข้อมูล(latency)ที่ต่ำมาก ทำให้เป็นระบบที่เหมาะสำหรับใช้เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานทางไอซีทีสำหรับยุคต่อจากนี้ซึ่ง(ถูกคาดหวังว่า)จะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจำพวก IoTกันอย่างแพร่หลาย

HPE1 662x190

ในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านนี้ต่างก็ออกมาอ้างถึงความพยายาม(และความสำเร็จ)ในการพัฒนาเทคโนโลยีของตน โดยญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารหรือ MICก็มีความพยายามที่จะผลักดัน 5G ให้เกิดขึ้นให้ได้ในปี2020 (ซึ่งเป็นปีที่มีการจัดโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนั่นเอง) โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งความพยายามในการที่จะจัดสรรความถี่ที่เกี่ยวข้องสำหรับ 5G รวมถึงความพยายามเริ่มการสาธิตทดสอบการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีระดับ 5G ในสาขาต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณนี้ เพื่อเป็นการเตรียมสร้างตลาดใหม่ๆ ไว้รองรับการมาของบริการ 5G ที่กำลังจะมาถึง

ในการสาธิตทดลองปีนี้ จะมีหน่วยงานที่เป็นหลักมาจากค่ายผู้ให้บริการมือถือหลักๆ ไม่ว่าจะเป็นเอ็นทีทีโดโคโม,เคดีดีไอ, ซอฟต์แบงก์หรือค่ายผู้ให้บริการโครงข่ายอย่าง เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ รวมถึงหน่วยงานค้นคว้าวิจัย โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพาร์ตเนอร์ที่เกี่ยวข้องในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (ซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดหรือเมือง ผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งเช่นรถไฟฟ้า รถบัสประจำทาง องค์กรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นต้น)

ในรูปแบบของโครงการสาธิตทดลองแยกตามการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การสาธิตที่เกี่ยวกับการใช้ 5G ในการส่งวิดีโอความละเอียดสูงเพื่อใช้ในรถไฟหรือรถบัสที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในเส้นทางขบวนรถเฉพาะ โดยมีจุดประสงค์ทางเทคนิคเพื่อทดสอบความสามารถในการสื่อสารด้วยความเร็วสูงระดับสองกิกะบิตต่อวินาที ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง เป็นต้น

อีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นกลุ่มของโครงการที่มีค่ายผู้ให้บริการมือถืออย่างเอ็นทีทีโดโคโมเป็นหลักร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่มาจากองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา บริษัทต่างๆ เป็นต้น ซึ่งได้เลือกสาขาการประยุกต์ใช้งานที่สามารถได้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเทคโนโลยี 5G มา3 ด้าน คือความบันเทิง สมาร์ทซิตี้และการรักษา โดยมีแผนทำการสาธิตในพื้นที่ต่างๆ เช่น นครหลวงโตเกียวจังหวัดวะกะยะมะ เป็นต้นโดยจุดประสงค์ทางเทคนิคเพื่อทดสอบความสามารถในการสื่อสารที่อุปกรณ์ผู้ใช้ด้วยระดับความเร็วสูงมากถึง5 กิกะบิตต่อวินาที เป็นต้น

ส่วนของสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการสาธิตครั้งนี้(เช่น อุปกรณ์สถานีฐาน5G อุปกรณ์เครื่องผู้ใช้5G ) ทางโดโคโมได้ใช้ 5G Trail site ที่ได้สร้างขึ้นและเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่ทางโดโคโมได้ให้ไว้ว่า มีบริเวณครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในโตเกียวเช่น เขตโอไดบะอะโอมิ รวมถึงบริเวณรอบๆ โตเกียวสกายทรีเป็นต้น ความถี่ที่ใช้อยู่ในย่าน 28GHz และ 4.5GHz

1ในส่วนสถานีฐานมีการใช้เทคโนโลยีสายอากาศแบบ Massive MIMO สามารถรองรับการสื่อสารด้วยความเร็วสูงสุดต่อสถานีถึงยี่สิบกิกะบิตต่อวินาที ส่วนอุปกรณ์ผู้ใช้สามารถรองรับความเร็วในการสื่อสารสูงสุดได้ถึง ห้ากิกะบิตต่อวินาที หรือ สิบกิกะบิตต่อวินาทีขึ้นกับชนิดของอุปกรณ์ผู้ใช้ ซึ่งขณะที่ใช้งานอยู่ในพื้นที่ที่สถานีฐาน5G ครอบคลุมอยู่ก็จะสื่อสารผ่าน 5G เมื่อออกนอกบริเวณ 5G ก็จะกลับมาใช้โครงข่าย 4G LTE ตามปกติได้โดยอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในพิธีเปิดเมื่อเดือนพฤษภาคม ที่โตเกียวสกายทรี ก็ได้มีการสาธิตการส่ง live video ระดับ8K แบบไร้สาย รวมถึงส่ง 4K multi-stream live จากTembo Deck ชั้น 350 เพื่อนำภาพจากกล้อง4K ที่ติดไว้หกจุดและนำภาพจาก3ใน6 มาแสดงบนจอทีวี 4K LCD เพื่อจะสร้างภาพ live 180องศา(ท่านผู้อ่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาอ่านได้จาก Technical Journalของทางโดโคโมเดือนตุลาคมปีนี้ได้)

ตัวอย่างของการสาธิตทดลองที่น่าสนใจในส่วนที่โดโคโมดูแลอยู่ก็เช่น นำ 5G มาประยุกต์ใช้ด้านสมาร์ทซิตี้ โดยใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสำหรับพื้นที่บริเวณกว้างด้วยการนำภาพวิดีโอความละเอียดสูงที่ได้จากกล้องซึ่งถูกติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีคนมารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดอีเว้นท์ สนามกีฬาขนาดใหญ่ บนดาดฟ้าตึกสำนักงานต่างๆ เป็นต้น

หรือจากกล้องแบบ wearable ซึ่งคนที่มีหน้าที่ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆ สวมใส่ติดตัวอยู่ ส่งผ่านเทคโนโลยี 5G มารวมไว้ที่ศูนย์กลางซึ่งมีระบบในการวิเคราะห์เพื่อตรวจจับความผิดปกติ(ซึ่งแน่นอนว่าย่อมดีกว่าการให้คนมาเฝ้าดูหน้าจอเพื่อตรวจจับความผิดปกติหรือพยายามจดจำใบหน้าว่ามีใครในลิสต์ที่ต้องเฝ้าระวังปรากฏขึ้นหรือไม่ตลอดเวลา) และแจ้งไปยังผู้ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว

ข้อดีของการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยคือทำให้สามารถส่งภาพวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 4K ได้ ทำให้สามารถใช้กล้องจำนวนน้อยเพื่อดูแลตรวจตราพื้นที่บริเวณกว้างได้ อีกประการหนึ่งคือ 5G มีคุณสมบัติที่รองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากได้ ทำให้ภายใต้สถานการณ์ที่มีคนหนาแน่นเช่น ในงานอีเว้นท์ต่างๆ หรือตามสนามกีฬาใหญ่ๆ ที่มีแมทช์การแข่งขันที่ได้รับความนิยม ก็ยังสามารถสื่อสารได้อย่างไม่ติดขัด เป็นต้น

โครงการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม กับพาร์ตเนอร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น บริษัทรักษาความปลอดภัย บริษัทโซลูชั่นทางไอซีที เพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นของการบริหารจัดการอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามสถานที่ที่คนจำนวนมากมารวมกันดังกล่าวข้างต้น การป้องกันไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างขึ้น การตรวจพบโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นรวมถึงการป้องกันล่วงหน้า

ตัวอย่างของกรณีการใช้งานก็เช่น นำไปใช้ตรวจจับบุคคลที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องเฝ้าระวัง หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่เฉพาะมาปรากฏตัวขึ้นในกล้องที่ถูกติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ระบบวิเคราะห์ก็จะทำการเตือนขึ้นมาทำให้เราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปยังสถานที่นั้นได้อย่างทันท่วงที ยิ่งถ้าได้ภาพวิดีโอที่มีความละเอียดสูงเช่นจากกล้อง 4K จะทำให้ตรวจสอบใบหน้าคนได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นอกจากตรวจจับบุคคลต้องสงสัยแล้วเรายังสามารถนำไปใช้เพื่อค้นหาเด็กหายได้ด้วย โดยเมื่อผู้ปกครองของเด็กมาแจ้งพร้อมรูปของเด็ก(เช่นที่ผู้ปกครองมีถ่ายเก็บไว้ในสมาร์ทโฟน) เราสามารถค้นหาจากภาพของกล้องวิดีโอเพื่อดูว่าเด็กคนนั้นไปปรากฏตัวอยู่ที่กล้องใด จากนั้นก็แจ้งไปยังผู้ดูแลความปลอดภัยที่อยู่ใกล้สุดไปยังสถานนั้นเพื่อพยายามพาเด็กกลับมา เป็นต้น

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories