www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

การเกิดขึ้นของ Hybrid Warfare และสงครามข่าวสารในปี 2020

การเกิดขึ้นของ Hybrid Warfare และสงครามข่าวสารในปี 2020
January 06
15:55 2020

ความมั่นคงในยุคใหม่“ ไฮบริด” ปลายปี 2019 ยิ่งทวีความรุนแรงทางเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายและหลากหลาย

ภายในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาของเดือนธันวาคมที่จะมาถึงในเดือนแห่งความสุขในการต้อนรับการเฉลิมฉลองการฉลองการเฉลิมฉลอง สีสันจากการแต่งกายด้วยชุดกันหนาวหลากหลายสีเดินจับจ่ายซื้อของขวัญส่งมอบความสุขในกันในปีใหม่

แต่ในปีนี้ภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นน้อยมาก แต่กลับกลายเป็นภาพข่าวการเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนการฆ่าตัวตายที่มีอัตราสูงขึ้นไปการสิ้นเนื้อประดาตัว คุกรุ่นของความเสียหายทางการเมืองรอบใหม่ที่ได้รับการพัฒนาตัวเองขึ้นมาในการดำเนินการแจ้งข่าวหรือ IO ที่มีค่ามากขึ้นเรื่อย ๆ ูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือข่าวปลอมเพราะเราอาจกำลังเผชิญกับปัญหารอบด้านที่มาเป็นภัยคุกคามความสุขในลักษณะของภัยคุกคามแบบผสมผสานหรือภัยคุกคามที่ไฮบริดที่เป็นภัยคุกคามที่มีความสลับซับซ้อนส่งผลกระทบในทุกมิติ และต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมีเอกภาพและมองเป้าหมายในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

วิธีการที่ทหารจะได้รับความนิยมมากขึ้นวิธีการโจมตีทางทหาร ไม่ว่าจะใช้มาตรการทางการเมืองข้อมูลข่าวสารความช่วยเหลือทางด้านสังคมและอื่น ๆ … [ในกรณีนี้] เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจะมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากผผ ที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการปะทะของหน่วยหลักทางทหารในแนวหน้าจะค่อยๆกลายเป็นอดีต”

ดังนั้นในช่วงเวลาแห่งโลกเราจึงได้รับผลกระทบจากสงครามที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีในยุคยุคกลาง

ยกตัวอย่างเช่น ในเอกสารคู่มือด้านการทหารของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้กล่าวถึงภัยคุกคามและสงครามไฮบริดไว้ว่าเมื่อโลกมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม ผนวกเข้ากับพัฒนาการของเทคโนโลยีทหารแล้ว เราจะเห็น “สงครามเบ็ดเสร็จ” (Total Warfare) ในศตวรรษที่ 20 และเมื่อเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีพัฒนาการอย่างมากในยุคสงครามเย็นก่อให้เกิดความหวาดกลัวในการเกิดสงครามขนาดใหญ่หรือสงครามนิวเคลียร์ สงครามที่เกิดขึ้นไม่สามารถทำการรบใหญ่ได้ ทำให้สงครามที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็น “สงครามจำกัด” (Limited Warfare)และเมื่อโลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงครามของโลกก็มีทิศทางล้อไปกับการปฏิวัติดังกล่าว และทำให้เห็นถึงการมาของสงครามชุดใหม่ที่มีแบบแผนเป็น “สงครามข่าวสาร” (Information Warfare) เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยเราซึ่งก็กำลังได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน เห็นได้จากการออกมาให้สัมภาษณ์และกล่าวถึงภัยคุกคามแบบไฮบริดแต่อาจใช้ศัพท์ที่แตกต่างกันไป เช่นทางความมั่นคงทางทหารอาจใช้คำว่า “สงครามไฮบริด สงครามพันทาง สงครามแบบผสมผสาน หรือ Hybrid Warfare”ซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ก็ได้กล่าวถึงความกังวลต่อภัยคุกคามนี้และได้สั่งการให้กองทัพให้ความตื่นตัว สนใจ ศึกษาดังจะเห็นได้จากหน่วยจัดการศึกษาชั้นสูงของกองทัพบก อย่าง วิทยาลัยการทัพบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาของนายทหารนักศึกษานักเรียนที่เข้าศึกษาด้วย หรือแม้กระทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่กำลังจะมีนายทหารใหม่จบมารับใช้ประเทศชาติที่กำลังเผชิญภัยคุกคามแบบไฮบริด ผู้เขียนก็ได้รับเชิญไปบรรยายให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และไฮบริดในรูปแบบต่างๆให้พร้อมออกไปทำงานสนองคุณแผ่นดินปกป้อง ร่วมพัฒนาประเทศชาติและประชาชนส่วนการสร้างความตระหนักรู้และเท่าทันในภาคพลเรือนเอกชน อาจารย์ปริญญา หอมเอนก นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที่ 62 ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ACIS Professional Center ได้ออกมากล่าวสรุปแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ การกล่าวถึง Top 5 Cybersecurity and Privacy Trends 2020 ภายในงาน Cyber Defense Initiative Conference (CDIC) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2019 ได้แก่
1.การหลอกหลวงได้อย่างเนียบเนียนด้วยเทคโนโลยี –Deepfake โดยใช้ศักยภาพในด้านมืดของ AI ที่เกิดจากการหลอกลวงด้วยการสร้างวิดีโอปลอมแปลงเป็นบุคคลสำคัญนั้ันๆ จากความฉลาดของ AI ที่สามารถเก็บข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ทำให้สามารถสร้างวิดีโอปลอมแปลงขึ้นมาได้ เช่น การปลอมแปลงเป็น ประธานาธิบดี ผู้นำประเทศสามารถทำได้โดยการตัดต่อใบหน้าจากผู้อื่นเป็นท่านได้ แล้วสร้างระบบเสียงใส่เนื้อหาบิดเบือนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงสามารถสร้างปัญหาระดับประเทศ หรือระดับโลกได้อย่างง่ายดาย
2. ขบวนการสร้างความเชื่อ – Beyond Fake News เป็นการสร้างจากข่าวจริงแต่อาจนำเสนอในด้านเดียวที่ส่งผลประโยชน์ต่อฝ่ายโจมตี(Real News) ซึ่งเป็นกระบวนการล้างสมอง (Brainwash) โดยเผยแพร่ในรูปแบบภาพการ์ตูน หรืออินโฟกราฟฟิค ก่อให้เกิดกระแส Viral หรือใช้กระบวนการทาง Realtime Marketing เผยแพร่อย่างรวดเร็วด้านลบของบุคคลหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งอย่างต่อเนื่องเป็นระยะในเวลายาวนาน เพื่อตอกย้ำด้านลบของบุคคลหรือสถาบันนั้น มีเป้าหมายซึมซับความเชื่อจนกระทั่งเชื่ออย่างถาวร Beyond Fake News มุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายโดยอ้อม และอาจไม่สามารถเอาผิดทางกฎหมายจากผู้กระทำได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้กระทำอยู่ในต่างประเทศ
3. อธิปไตยไซเบอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ – Cyber Sovereignty and National Securityอธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Sovereignty) เกิดขึ้นจากข้อมูลส่วนบุคคลที่แชร์บนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตาม เจ้าของแพลตฟอร์มอาจจะนำไปศึกษาวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ เชิงวิเคราะห์ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละรายเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการเข้าถึงผู้ใช้โดยตรง นับเป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวPrivacy เรียกว่า อธิปไตยไซเบอร์ (Cyber Sovereignty) ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเสิร์ชหาข้อมูลโรงแรม คนแต่ละคนจะได้ข้อมูลที่แตกต่างกันไป บางคนอาจได้ข้อมูลโรงแรมระดับ 5 ดาวในขณะที่อีกคนหนึ่งจะได้ข้อมูลโรงแรมระดับ 3 ดาว เป็นต้น
4. ความปกติแบบใหม่ – The New Normal in Cybersecurity
The New Normal in Cybersecurity หรือ ความปกติแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ ที่ทุกคนต้องพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์จู่โจม เพราะจะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้น จึงต้องวางแผนว่าจะทำอย่างไรเมื่อโดนจู่โจม นั่นคือการก้าวเข้าสู่ยุค Cyber Resiliency โดยองค์กรต้องเตรียมพร้อมและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น การวางแผนสำรองเมื่อถูกจู่โจมปัจจุบันถูกเรียกว่า VUCA World คือ อยู่กับ Volatility- ความผันผวน Uncertainty- ความไม่แน่นอน Complexity – ความซับซ้อน และ Ambiguity – ความคลุมเครือ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้รวมกันเรียกว่า The New Normal
5. ความเข้มงวดของกฎหมาย – Tighten in Regulatory Compliance
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อมูลรั่วไหลอยู่บ่อยครั้ง องค์กรจึงจำเป็นต้องพร้อมรับต่อการจู่โจมทางไซเบอร์ ทั้งมาตรการทำระบบให้รองรับต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การบริการดิจิทัลขององค์กรมีเสถียรภาพ จึงควรต้องมีลงทุนใน “Value Preservation” เช่น การบริการผ่านแอปพลิเคชั่น การโอนเงินจากมือถือ ต้องมีเสถียรภาพและความปลอดภัยต่อการใช้งาน ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ และเห็นความสำคัญต่อการลงทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพและความปลอดภัยบนบริการดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และเกิดมูลค่าต่อแบรนด์ไม่ใช่แค่คำนึงถึงแต่เพียงความคุ้มค่าจากการลงทุน (Value Creation)

จากที่กล่าวแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าแบบแผนการสร้างหรือการเกิดภัยคุกคาม การทำสงครามที่เกิดในเวทีโลกมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาเป็นผลจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยเที่เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะหรือเป็นเครื่องมือช่องทางในการดำเนินภัยคุกคามหรือสงครามแบบไฮบริด

ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายทางการป้องกันภัยคุกคามไฮบริดในระดับต่างๆร่วมกันอย่างมีเอกภาพ ในประเทศ เพราะรัฐบาลจะต้องกำหนดนโยบายในการป้องกันแก่สังคมที่ทุกวันนี้อ่อนแอและบอบบางทั้งสังคมจริงบนโลก และสังคมเสมือนจุดอ่อนในการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สงครามข่าวสารที่เข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุดและจะทวีความรุนแรงในปี2020 และประชาชนเองก็จะต้องตระหนักและเข้าใจว่าว่า รัฐบาลจะต้องไม่สร้างกฏ ระเบียบ หรือสร้างหน่วยงานความมั่นคงอาทิ กองทัพเพียงเพื่อให้ได้รับชัยชนะในสงครามครั้งก่อนเท่านั้น หากแต่จะต้องคิดให้ได้ที่จะเอาชนะการสงครามในอนาคตที่เรากำลังจะเผชิญ และการจะทำเช่นนั้นได้ ผู้กำหนดนโยบายต้องมีความเข้าใจถึงพื้นฐานของแบบแผนสงครามที่รัฐต้องเผชิญในแต่ละช่วงเวลา เราคนไทย ประเทศไทย พร้อมหรือยังที่จะเตรียมรับสงครามใหม่ภัยคุกคามใหม่ เราจะคิดเพียงว่ามีแต่รัฐเท่านั้นที่มีขีดความสามารถในการทำสงครามไฮบริดไม่ได้ เพราะการกระจายตัวของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ความได้เปรียบเกิดแก่ผู้ที่เข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภัยคุกคาม และสงครามแบบเก่ากำลังจากไป และภัยคุกคามและสงครามในแบบแผนใหม่ได้เข้ามาแทนที่ ด้วยคำว่า “Hybrid”
สวัสดีปีใหม่ 2020 ครับ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com