www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

HPE Pointnext มือขวาทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล

HPE Pointnext มือขวาทางธุรกิจเพื่อความสำเร็จในยุคดิจิทัล
October 16
15:18 2017

“HPE Pointnext คือบริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจที่ต้องการปฏิรูปองค์กร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าบนโลกดิจิทัล”

เพราะโลกธุรกิจหมุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามกระแสดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีผลักดันสินค้าหรือบริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของธุรกิจองค์กรต่างๆต้องปรับกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล เพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขันเอาไว้ จึงนำมาสู่การพลิกโฉมธุรกิจที่เรียกว่า ‘Digital Transformation’ คือ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจสำหรับโลกยุคดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการระบบโครงสร้างไอทีแบบเดิมๆ ไปพร้อมกัน ผู้บริหารองค์กรต้องคำนึงถึงระบบไอทีและขั้นตอนการทำ งานที่ใช้อยู่เดิม

Untitled-1ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จึงได้จัดทัพธุรกิจด้านการให้บริการสนับสนุนและปรึกษาด้านไอทีขึ้นภายใต้ชื่อ HPE Pointnext ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่มุ่งเน้นให้การปฏิรูปองค์กรไปสู่โลกยุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้น ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลูกค้าองค์กรให้เดินทางสู่จุดหมายได้สำเร็จมากไปกว่าในระดับเทคโนโลยี

HPE Pointnext พร้อมเป็นพันธมิตร คู่คิด และที่ปรึกษา ที่ร่วมเดินทางไปกับคุณด้วยความเข้าใจในความต้องการทางธุรกิจของแต่ละองค์กรอย่างแท้จริงแบบ End to End Solution โดยเริ่มตั้งแต่

ADVISORY AND TRANSFORMATION SERVICES การให้บริการวางแผน วาง Road Map หาความสมดุลและส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างการบริหารระบบไอทีแบบเก่าและเทคโนโลยีแบบใหม่ในยุคดิจิทัล

PROFESSIONAL SERVICESการให้บริการติดตั้ง ทำ Deployment และ Implementation อย่างมืออาชีพและรวดเร็วเพื่อให้องค์กรได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

OPERATIONAL SERVICESการให้บริการในระดับปฏิบัติการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ปรับรูปแบบการบริโภคไอที และกระบวนการทำงานของธุรกิจ (Business Model) ตลอดจน Workload (On premise/ Cloud) และ Capacity ให้เหมาะสมกับข้อจำ กัดและความต้องการเฉพาะตัวของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถรองรับการแข่งขันในทุกมิติ และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรภายใน และทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกหน่วยงาน ให้พร้อมตอบสนองและก้าวทันโลกดิจิทัล อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันและโอกาสใหม่ๆ ให้กับองค์กร

อ่าน File PDF,สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ email: HPEPCActivate@hpe.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com