www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

HPE ร่วมกับ มจธ.และอีก 10 หน่วยงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมไอโอทีผ่าน IX Program

HPE ร่วมกับ มจธ.และอีก 10 หน่วยงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมไอโอทีผ่าน IX Program
October 08
17:01 2019

HPE ร่วมมือกับ มจธ. และอีก 10 หน่วยงานยักษ์ใหญ่ สร้างสรรค์นวัตกรรมไอโอทีผ่าน IX Program HPE ร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) 

 ร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) พร้อมด้วยบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยและหน่วยงานหลักด้านดิจิทัล ได้แก่ บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิจิตอล ยูไนท์ จำกัด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมไทยไอโอที มุ่งหวังสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนาสร้างนักนวัตกรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไอโอที และความเข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ไอโอทีที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

▪รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่า “ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลคือความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหา การศึกษาทางเลือกที่เป็นไปได้ การสร้างต้นแบบนวัตกรรม การขยายผลจากต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม มจธ.จึงร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรไอเอ็กซ์จัดตั้งไอเอ็กซ์โปรแกรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไอโอทีอย่างครบวงจร”

▪ธนาวัฒน์ กีรสิทธิ์เสริฐ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้ว่าทาง คุณพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) มีความยินดี ที่ทาง HPE ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศ ด้านงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้าน IoT AI และ Big DATA ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะ การที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ความเป็น Smart City และ Digital Hub ในภูมิภาคนี้ เมื่อประกอบกับทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย IX มีพันธกิจหลักในการวิจัยพัฒนา สร้างนักนวัตกรด้าน IoT ดังนั้น HPE ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมจึงมีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยี องค์ความรู้และ Use Case ด้าน IoTเข้ามาให้นักวิจัยได้ศึกษา ทดลองและพัฒนาต่อยอดในเมืองไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้บริษัทฯ จะทำการสนับสนุนเทคโนโลยี Use case ที่ HPE มีการเก็บบันทึกเป็นองค์ความรู้และกรณีศึกษาจากการให้บริการลูกค้าทั่วโลก รวมถึงการนำผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คำปรึกษาให้กับโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ “โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากร IoT ในประเทศซึ่งเราเชื่อว่าถ้าทุกคน ทุกองค์กรนำ IoT ไปใช้จะช่วยพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในยุคปัจจุบันและอนาคตได้มากขึ้นขณะเดียวกันเราก็สามารถเปิดตลาดด้านนี้ได้มากขึ้น โดยก่อนหน้านี้เราได้มีความร่วมมือกับ FIBO ของ มจธ. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก EEC เพื่อร่วมมือกันพัฒนาบุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาในประเทศเพิ่มขึ้น เราต้องส่งเสริมให้คนรู้จักและนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้าไปใช้ในธุรกิจ จะช่วยผลักดันให้ตลาดนี้เติบโตรวดเร็วขึ้น”

263877▪ไอเอ็กซ์โปรแกรม จะดำเนินการโดยศูนย์ไอเอ็กซ์ (Innovation Experience-IX) ซึ่งตั้งอยู่ชั้นใต้ดินภายในพื้นที่ KX Maker Space อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอโอทีจากโจทย์จากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ รวมถึงให้คำปรึกษากับนวัตกรที่เป็นสมาชิกของไอเอ็กซ์โปรแกรม และผู้สนใจ

▪บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) เป็นผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกที่มุ่งเน้นในการวิจัยพัฒนาโซลูชั่นอัจฉริยะ (Intelligent Solution) โดยได้ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนากว่า 4,000 ล้านเหรียญดอลลาห์สหรัฐฯ ในระยะเวลา3ปี เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลได้อย่างไร้รอยต่อจากเทคโนโลยี Edge to Cloud โดย HPE จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจใหม่ๆ สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ในองค์กรและลูกค้า รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสู่อนาคตได้ HPE และ ไอเอ็กซ์โปรแกรมของ มจธ. จึงมีความพร้อมในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไอโอทีที่นำไปใช้งานได้จริงอย่างครบวงจร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

พิธีลงนามฯเริ่มด้วย รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ประธานกรรมการบริหารอาคารเคเอกซ์ กล่าวแนะนำอาคารและกิจกรรมภายในอาคารเคเอกซ์ และสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ตัวแทนพันธมิตรกล่าวถึงความร่วมมือ พร้อมทั้งมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมลงนามความร่วมมือ

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com