www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

การพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

การพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น
July 25
16:21 2019

ยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคการศึกษา FIBO และเอกชนอย่าง HPE Thailand ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้าน AI, Machine Learning และ Big Data เพื่อสร้างพร้อมของทรัพยากรมนุษย์รับมือกับ ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น

สิ่งที่มาพร้อมกับความน่าตื่นเต้นของช่วงเปลี่ยนผ่านแห่งยุค ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยคลื่นแรกแห่งการปฎิวัติอุตสาหกรรม มาจนถึงปัจจุบันกับความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ที่มาพร้อมกับคำที่เริ่มติดปากทุกคนอย่าง “ดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น” นอกจากจะเป็นความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สัมผัสกับวิทยาการใหม่ๆ แล้ว สิ่งที่ตามมาคือ “ความกลัว”

เป็นความกลัว ที่เกิดจากความรู้สึกไม่มั่นคงในที่ยืนของตนในสังคมรูปแบบใหม่ ที่อะไรๆ ก็ดูจะมีเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาแทนที่ ทำให้ตลาดแรงงานเกิดความกังวลถึงบทบาทของตนในโลกที่ทุกอย่างกำลังถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติที่สามารถเก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ และประมวลผลออกมาได้แบบเรียลไทม์

แต่สำหรับ รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยีคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก และผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม ฟีโบ้ (FIBO) และพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) กลับมองว่า ยุคนี้คือยุคแห่งโอกาส ที่แรงงานคนจะได้ก้าวขึ้นมาพัฒนาก้าวต่อไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

“ในปี 2020 งานของคน 1.8 ล้านคนจะตกเป็นของ AI” รศ.ดร.ชิตกล่าวในงาน HPE Discover More Bangkok เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา “แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีงานใหม่เพิ่มขึ้นมารองรับคนอีกถึง 2.3 ล้านคน”

พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์

พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)

ขณะที่ พลาศิลป์ ให้ความเห็นในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับมือกับดิจิทัลทรานสฟอร์เมชั่น ว่า “ในฐานะของหนึ่งในสมาชิกชุมชนเทคโนโลยี เราให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางานวิจัย เพื่อการต่อยอดในอนาคตอยู่เสมอ เห็นได้จาก ความร่วมมือระหว่าง HPE Thailand และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก”

“ความร่วมมือนี้ถือได้ว่า เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของ HPE ไปสู่สังคมและประเทศ โดยหวังว่า การพัฒนาร่วมกันในครั้งนี้ จะสร้างกรณีตัวอย่าง (Use Case) ที่สำคัญให้กับประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดสู่แผนแม่บทในการพัฒนาไทยแลนด์4.0ได้อย่างเป็นรูปธรรม”

ความร่วมมือเพื่อสร้างความอยู่รอดจากการแข่งขัน
ดร. ชิต ได้กล่าวถึงคำในเชิงเทคโนโลยีหลายๆ คำ เช่น AI, Machine Learning และ Big Data ว่า “ในโลกที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว คำเหล่านี้ไม่ใช่แค่คำเท่ๆ หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกต่อไป แต่กลับเป็น หนทางรอดเดียวของเรา สำหรับทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ไปจนถึงระดับประเทศ ในการเอาตัวรอดจากการแข่งขันที่กำลังเกิดขึ้น”

“สำหรับโครงการ EEC เราตั้งเป้าที่จะผลิตบุคลากรในการรองรับงานในสาขาต่างๆ ประมาณ 479,000 คนใน 10 เขตคลัสเตอร์ภาคตะวันออก โดย 38,000 คน จะรองรับงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 120,000 คนจะรองรับตลาดงานด้านการพัฒนาดิจิทัล และ 15,000 คนจะประกอบอาชีพ Data Scientists” ดร.ชิตกล่าว

“โดย HPE Thailand จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการช่วยเราอบรม Data Scientists ในลักษณะ Train the Trainer เพื่อการพัฒนา AI ร่วมกับ 24 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่จะกลายเป็นผู้นำของเครือข่ายสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ต่อไป ซึ่งความร่วมมือกับ HPE Thailand ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้าน AI และ Big Data เพื่อร่วมพัฒนาประเทศของเราต่อไป”

รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

จากองค์ความรู้ระดับโลกมาสู่ไทยแลนด์ 4.0
แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพเหนือกว่าหลายๆ ประเทศข้างเคียง แต่ความร่วมมือจากเอกชน โดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างพาร์ทเนอร์สำคัญของโครงการฯ อย่าง HPE Thailand ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์และแผนแม่บทนี้มีความพร้อม และสามารถเดินหน้าไปได้จริง
“ในแง่ของความร่วมมือในการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทไทยแลนด์ 4.0 ทาง HPE Thailand เล็งเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการเทคโนโลยี AI และ Big Data” พลาศิลป์กล่าว “ความร่วมมือของเรากับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยี AI ใน EEC”

“โดยความร่วมมือนี้นอกจากจะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างระบบ AI ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริงแล้ว ยังมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งถูกวางไว้เป็น Smart City และ Digital Hub ในภูมิภาคอีกด้วย”

ในโครงการฯ HPE Thailand จะร่วมเป็นกำลังสำคัญในการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาอบรมให้ความรู้กับบัณฑิตและบุคลากรทางเทคโนโลยี รวมไปถึงวางโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีให้กับ Data Centers ต่างๆ ในกลุ่มเมืองอัจฉริยะในโครงการฯ โดยเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่สามารถเก็บและประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ ตามหลักการ Edge to Cloud ที่มาพร้อมกับโมเดลความคุ้มค่าแบบ Consumption-based model ของ HPE GreenLake ที่ลดการผูกขาดราคาเหมาจ่าย ด้วยการจ่ายตามจำนวนการใช้งานจริง เพื่อลดต้นทุนการทำงาน

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com