www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้

HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้
April 22
11:16 2019

บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลังปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ ตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ

บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญของการทำวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภายในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาต้าได้เสนอความร่วมมือระหว่าง บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า“ฟีโบ้มีพันธกิจหลักในการวิจัยพัฒนา ให้บริการวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงมีความยินดีที่ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนชุดอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data ความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก และนักวิจัยที่มีศักยภาพในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย

พลาศิลป์ขณะที่ พลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้านงานวิจัยและพัฒนา AI และ Big DATA ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)ซึ่งถูกวางไว้เป็น Smart City และ Digital Hub ในภูมิภาค”

“ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล มีความปลอดภัยสูง ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพมากสำหรับงาน AI,Deep Learning โดยเฉพาะคือ HPE Apollo 6500 ประกอบไปด้วย CPU Intel Xeon Gold 6126 Memory 256 GB และ มีการ์ด nVidia Tesla V100 32GB 8 การ์ดอยู่ในเครื่องเดียวกัน และมีสถาปัตยกรรมเชื่อมต่อกันด้วย NVLink ซึ่งทำให้ระบบสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพในการทำงานดียิ่งขึ้นด้วย โดยสามารถลดเวลาการคำนวณ และได้ผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น จากหลักวันเหลือเพียงนาที”

“นอกจากนี้ในด้านการให้คำปรึกษา เนื่องจากที่ทางฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย)มีประสบการณ์จากการทำงานและให้คำปรึกษาลูกค้าในระดับโลกถือเป็นความสำเร็จที่ได้บันทึกจัดเก็บเป็นองค์ความรู้และเป็นต้นแบบที่สามารถแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูล รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษา ซึ่งมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถช่วยให้การดำเนินงานของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศ”

โดยทั้งสององค์กรจะจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี AI และ Big Data เพื่องานวิจัยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม FB 607 และพิธีมอบอุปกรณ์สำหรับวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย IDEA LAB ชั้น 6 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อยืนยันในความมุ่งมั่นพัฒนาร่วมกัน

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com