www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ธนาคารออมสิน ผู้นำความเปลี่ยนแปลงยุคธนาคารดิจิทัล

ธนาคารออมสิน ผู้นำความเปลี่ยนแปลงยุคธนาคารดิจิทัล
February 28
10:51 2018

ถอดรหัสกลยุทธ์ของธนาคารออมสิน บนเส้นทางการปฏิรูปองค์กรไปสู่ความเป็นธุรกิจดิจิทัล ก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด สร้างความเท่าเทียมกันของประชาชนด้วยเทคโนโลยี

บุญสนธนาคารออมสิน เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินของประเทศไทยที่มีการพัฒนาเรื่องระบบงานและการบริการลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างน่าติดตาม ไม่น่าแปลกใจกับหลายรางวัลอันทรงเกียรติ อาทิ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560 จากกระทรวงการคลังรางวัล The Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2016 หรือ รางวัล Retail Banker International Asia Trailblazer Awards “Excellence in Mobile Banking Customisation” จากบริการทางการเงิน MyMo สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด

HPE1 662x190

ภาพลักษณ์และบริการที่จับต้องได้ ซึ่งพลิกโฉมธนาคารออมสนิ ไปสู่อุตสาหกรรมการเงินในยุค 4.0 นั้น หลายคนอยากรู้ถึงเบื้องหลังของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลครั้งนี้ว่า อะไรคือหลักการและแนวทางสำคัญในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ การพัฒนาคน การปรับกระบวนการใหม่ หรือการลงทุนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดภายใต้วิสัยทัศน์ของ บุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโสกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ หนึ่งในผู้บริหารคนสำคัญที่ร่วมวางกลยุทธ์ก้าวไปสู่ผู้นำในอุตสาหกรรมการเงินดิจิทัล

เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม
ธนาคารออมสิน แม้ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐแต่สามารถปรับตัวรับกับเทรนด์ของดิจิทัลจนขึ้นมายืนแถวหน้าของอุตสาหกรรมการเงิน หลักการสำคัญของการเดินมาส่จุดนี้ บุญสน อธิบายว่า “ธนาคารออมสินอาศัยวิธีการเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่อุตสาหกรรมก่อนที่จะถูกคู่แข่ง Disrupt ซึ่งต้องมีความแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจและลูกค้าเป็นสำคัญ การที่ธนาคารออมสินสามารถให้บริการมือถือถอนเงินได้จากตู้ ATM เป็นเจ้าแรก หรือการเปิดบัญชีเงินฝากในรูปแบบของดิจิทัลเชื่อมเข้ากับแอพพลิเคชั่น MyMo ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตลาด”

“ในยุคที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปอย่างมาก ผนวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเข้าสู่ดิจิทัล คำถามสำคัญคือ ธนาคารออมสินจะเดินหน้าไปกับโลกดิจิทัลอย่างไร มุมมองของผมนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาช่วยใน 2 เรื่องหลัก อย่างแรกคือ การย่นเวลา สองคือ ย่นระยะทาง ซึ่งหมายถึงเรากำลังจะสร้างความเท่าเทียมกันให้กับประชาชนทั้งประเทศด้วยเทคโนโลยีของดิจิทัล ยกตัวอย่างแอพพลิเคชั่นบนมือถืออย่าง MyMo ที่สามารถจัดการธุรกรรมได้ด้วยตัวเอง สามารถสร้างความเท่าเทียมด้านบริการทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

2ในยุคดิจิทัลที่สร้างผลกระทบมายังธุรกิจการเงิน มีข่าวการปรับตัวปิดธนาคารสาขาและลดบุคลากร แต่มุมมองของธนาคารออมสินนั้นมองต่างออกไป บุญสน กล่าวว่า “สำหรับธนาคารออมสิน เราสร้างบริการจากความต้องการทางธุรกิจและประสบการณ์ของลูกค้าแล้วจึงหยิบเอาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์มาใช้งาน แน่นอนเราเห็นการปรับตัวในอุตสาหกรรม หลายธนาคารก็มีการปรับตามเหตุปัจจัยที่ต่างกัน”

“ธนาคารออมสินเองก็ปรับตัวแบบคิดต่างและเป็นผู้นำตลาด เรื่องธนาคารสาขา เราเน้นการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ และเพิ่มจุดให้บริการมากขึ้นแต่ขนาดเล็กลง เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า ขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการประชาชน ยกตัวอย่างการเลือกเครื่องทำธุรกรรมทางด้านการเงินอัตโนมัติ หรือ VTM (Virtual Teller Machine) มาให้บริการ เป็นเทคโนโลยีทันสมัยที่เข้ามาตอบโจทย์การบริการ สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ครบถ้วนเหมือนสาขาธนาคารแต่ช่วยลดต้นทุนให้กับธนาคารได้” จุดนี้สะท้อนได้ถึงหลักการที่ชัดเจนของบุญสนได้อย่างดี

เตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจการเงินยุคดิจิทัล
ในวันที่ธุรกิจเดินเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานระบบไอที รวมถึง Mindset หรือกระบวนการทางความคิด ล้วนต้องมีการปรับตัวให้สอดรับการแข่งขันบนเส้นทางดิจิทัล ประเด็นนี้ผู้บริหารให้ข้อมูลว่า “เริ่มจากผู้บริหารที่มีความเข้าใจและชัดเจนในนโยบาย จนกลายเป็นการปรับตัวในหลายๆ มิติ เช่นเรื่องบุคลากรในแผนกไอทีหรือแผนกอื่นๆ ต้องพัฒนาตนเองมีความรู้รอบด้าน โดยเฉพาะความเข้าใจในเรื่องธุรกิจและสามารถนำไอทีมาตอบความต้องการให้ได้ เป็นอนาคตของการบริหารกำลังคนให้เดินเข้าสู่การแข่งขันในอนาคตได้”

หรือความพร้อมเรื่องกระบวนการทำงานแบบดิจิทัล ทุกวันนี้ธนาคารออมสินได้ปรับกระบวนการเสร็จสมบูรณ์และพร้อมเข้าสู่การแข่งขันดิจิทัลแล้ว ซึ่งสามารถรองรับการทำงานแบบทุกที่ทุกเวลาของพนักงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโครงการที่ชื่อว่า MeMo(Modern Employee on Mobile) เป็นการอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่อย่าง แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Virtual Desktop Infrastructure หรือ VDIนั่นเอง

“ถ้าจะให้คะแนนความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากร ระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของธนาคารออมสิน ผมให้คะแนนตัวเองไว้ที่ 9 จาก 10 เป็นความพร้อมที่สอดรับกับความจำเป็นในเชิงธุรกิจ แต่ส่วนที่เป็นความท้าทายของเราคือ การขับเคลื่อนบุคลากรทั้งหมดของธนาคาร ให้ก้าวไปด้วยกันได้โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตรงนั้นคือความท้าทายที่มากกว่า”ผู้บริหารกล่าว

ล้ำสมัย ต้นแบบธนาคาร 4.0
การขับเคลื่อนองค์กรให้เดินเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้นั้น ต้องมีการปรับตัว ธนาคารออมสินเอง เป็นแบบอย่างที่สะท้อนได้ถึง การดำเนินกลยุทธ์ของธุรกิจในยุค 4.0 ไม่เฉพาะผ้บู ริหาร บุคลากรทุกสายงาน รวมถึงแนวคิดในการลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ต่างๆ จริงอยู่ที่ในแต่ละวันจะมีเทคโนโลยีเกิดใหม่เข้ามาให้ได้เรียนรู้และเลือกใช้งาน แต่ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารมองไว้น่าสนใจคือ

“ผมไม่ได้สนเลยว่าเทคโนโลยีต่างๆคืออะไร จะเป็น Big Data, Blockchainหรืออื่นใด ตรงนั้นไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรให้กับธุรกิจ สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องการเทคโนโลยีเหล่านี้มาตอบความต้องการธุรกิจมากกว่าวิธีคิดของเราแตกต่างออกไป บอกได้เลยว่าเราจะไม่จมปลักอยู่กับเทคโนโลยี ถ้ามีความจำเป็นจะต้องใช้ ก็สามารถลงทุนได้ทันทีผมยึดหลักที่จำไว้เสมอว่า เทคโนโลยีเป็นของที่ซื้อได้ แต่วิธีคิดต่างหากที่เงินซื้อไม่ได้

1

การที่ธนาคารออมสินพัฒนาธนาคารสาขารูปแบบใหม่ มีโครงการเสริมประสิทธิภาพให้พนักงานทำงานผ่านอุปกรณ์ไร้สายได้ทุกที่ โครงการบริหารจัดการสิทธิ์ของพนักงานด้วยตัวเองผ่านอุปกรณ์ไร้สาย หรือระบบที่ผู้บริหารสามารถดูรายงาน อนุมัติคำสั่งต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย สิ่งเหล่านี้ตอกย้ำถึงการมีวิสัยทัศน์และการปรับตัวก่อนคนอื่น เพื่อเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่แค่ทันสมัย แต่นี่คือความล้ำสมัยแบบธนาคาร 4.0 จริงๆ

อ่านไฟล์ Pdf.

Tags
gsb

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com