www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ฟอร์ติเน็ตส่ง FortiGate 7121F ไฟร์วอลล์ใหม่ ปกป้องการเชื่อมต่อ 5G

ฟอร์ติเน็ตส่ง FortiGate 7121F ไฟร์วอลล์ใหม่ ปกป้องการเชื่อมต่อ 5G
May 14
12:52 2021

ฟอร์ติเน็ตส่ง FortiGate 7121F ไฟร์วอลล์ใหม่ พร้อม FortiExtender 511F-5G เสริมแกร่งซีเคียวริตี้แฟบริค ปกป้องการเชื่อมต่อใน 5G สร้างแพลตฟอร์ม SASE สร้างการเข้าถึงแบบ Zero TrustAccess และขยายการเชื่อมต่อ Wireless WAN ใน 5G

ฟอร์ติเน็ต ประกาศเปิดตัวอุปกรณ์ไฟร์วอลล์ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ FortiGate 7121F รุ่นใหม่ เพื่อยกระดับความปลอดภัยในเครือข่าย 5G อุปกรณ์ขับเคลื่อนโดย ชิปหน่วยประมวลผลความปลอดภัย (SPU ASIC) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของฟอร์ติเน็ตให้การปกป้องเครือข่าย 5G และสร้าง Zero Trust Access ได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมประกาศเปิดตัวอุปกรณ์ขยายสัญญาณ FortiExtender 511F-5G เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ Wireless WAN ใน SD WAN และแพลตฟอร์ม SASE ที่ปลอดภัยใน 5G

ปัจจุบัน องค์กรและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (MNO) ต่างเร่งสร้างนวัตกรรมโดยใช้ 5G ที่มีค่าความหน่วงต่ำและให้ประสิทธิภาพสูงเป็นช่องทางหลักในการเชื่อมต่อเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มองค์กรที่ต้องอาศัยระบบเทคโนโลยีการดำเนินงาน (Operational Technology: OT) กลุ่มองค์กรระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม (Industrial Control) และผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะ ร่วมมือกันสร้างแอปพลิเคชันและบริการใหม่ๆ เพื่อการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต

ส่งให้ระบบนิเวศของ 5G ขยายตัวใหญ่มากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้นด้วยเช่นกัน องค์กรและผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์

เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ธุรกิจหยุดชะงักในขณะที่เครือข่ายยังคงต้องมีค่าความหน่วงต่ำมีประสิทธิภาพสูง มีความน่าเชื่อถือสูง ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้อย่างคล่องตัวสูง

ฟอร์ติเน็ตจึงได้ส่งโซลูชันไฟร์วอลล์รุ่น FortiGate 7121F ที่ออกแบบมาสำหรับช่วยเสริมความมั่นคงปลอดในการเชื่อมต่อจากระบบเครือข่าย 5G โดยเฉพาะ

ซึ่งรองรับการใช้งานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ และระบบนิเวศของเครือข่ายส่วนตัวและสาธารณะดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการทำงานจากที่บ้านและทุกที่ของพนักงานในยุคปัจจุบันนั้นจำเป็นต้องมีเชื่อมต่อความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับ Ultra-fast 5G เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ฟอร์ติเน็ตจึงส่ง อุปกรณ์ขยายสัญญาณ FortiExtender511F-5G Wireless WAN รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อยกระดับเชื่อมโยงเครือข่ายแอสดีแวนและแพลตฟอร์ม SASEให้สูงได้ถึง 6 กิกะเฮิรตซ์

ทั้งนี้ อุปกรณ์มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอยู่ในส่วนการเข้าถึงเครือข่ายเบ็ดเสร็จในตัวจึงกลายเป็นโซลูชัน Secure SD-WAN ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม ให้ทั้งความปลอดภัยสูงและการเชื่อมต่อแบบไฮบริดแวนที่ยืดหยุ่น ผู้ใช้งานจึงมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น ราบรื่นขึ้น

นอกจากนี้ อุปกรณ์ FortiExtender ยังมีการเชื่อมต่อจากบริเวณเครือข่ายเอจเข้ากับแพลตฟอร์ม FortiSASE ของฟอร์ติเน็ตด้วยความเร็ว 5G เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้บริการด้านความปลอดภัยบนคลาวด์อยู่แล้ว จึงทำให้อุตสาหกรรมการค้าปลีก โอที และด้านสาธารณสุขสามารถใช้อุปกรณ์ FortiExtender มีการเชื่อมต่อดังกล่าวสร้างแวนไร้สายอันรวดเร็วและปลอดภัยได้ทันที

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อไฟร์วอลล์ FortiGate 7121F ใหม่นี้ทำงานร่วมกับไฟร์วอลล์ฟอร์ติเกตรุ่นอื่นๆ บนโครงข่ายความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบริคจะสามารถปกป้ององค์กรอุตสาหกรรมและผู้ให้บริการเครือข่าย MNO สามารถให้ความปลอดภัยที่สม่ำเสมอทั่วทั้งเครือข่าย 5G ส่วนตัวและสาธารณะ ส่วนของเทคโนโลยีการดำเนินงาน (OT) รวมถึงระบบประมวลผล Multiaccess Edge Compute (MEC) รวมถึงระบบคลาวด์ส่วนตัวและสาธารณะโดย:

• ซีเคียวริตี้แฟบริคของฟอร์ติเน็ตให้การรักษาความปลอดภัยที่ปรับขนาดได้ตั้งแต่ RAN ถึงคอร์แกนกลางไปจนถึง MEC ช่วยให้องค์กรอุตสาหกรรมสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลได้อย่างคล่องตัวปลอดภัยมากขึ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพการทำงานเครือข่ายสูงขึ้น ค่าความหน่วงช้าน้อยลง

• ผู้ให้บริการ MNO สามารถใช้ประโยชน์จากซีเคียวริตี้แฟบริคในการสร้างบริการเสริมที่แตกต่างเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับลูกค้าองค์กรของตนเองที่ใช้เครือข่าย 5G ส่วนตัวและสาธารณะ

นอกจากนี้ MNO ยังสามารถมอบให้ฟอร์ติเน็ตช่วยปกป้องเครือข่าย 5G ส่วนตัวและสาธารณะของตนเองในการช่วยสร้าง RAN Security Gateway บริการด้านความปลอดภัยแบบโรมมิ่งลดการเปิดเผย API ใน 5G รวมถึงปฏิรูปการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ และเพิ่มศักยภาพมองเห็นความปลอดภัยโดยรวมได้อย่างลึกซึ้ง

• ฟอร์ติเน็ตได้ผสานรวมการทำงานกับพันธมิตร Open Fabric Ecosystem มากกว่า 400 รายซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีที่สำคัญมากมาย อาทิ การเชื่อมโยงเครือข่าย คลาวด์ OT, IoT, SD WAN และอื่นๆ จากศูนย์บริหารซีเคียวริตี้แฟบริค จึงทำให้ฟอร์ติเน็ตสามารถช่วยลูกค้าองค์กรเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานเครือข่ายและความปลอดภัยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการปฎิบัติงานลงไปได้มาก

FortiGate 7121F NGFW เน้นความปลอดภัยระดับ Enterprise

FortiGate 7121F ใช้ชิปหน่วยประมวลผลความปลอดภัยที่ออกแบบมาเฉพาะ (SPU ASIC) รุ่นใหม่ที่ฟอร์ติเน็ตพัฒนาให้สามารถทำความเร็วในการประมวลผลได้สูง ส่งผลให้มีดัชนีตัวเลขด้านประสิทธิภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมในหลายด้านด้วยกัน

รวมถึงดัชนี Security Compute Rating (ตัวคูณประสิทธิภาพ) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของไฟร์วอลล์เน็กซ์เจนเนอเรชั่นในหมวดหมู่ต่างๆที่อยู่ในช่วงราคาเดียวกันในท้องตลาด

A comparison of the FortiGate 7121F against top firewalls on the market. Note 1: FGT-7121F with ten cards and no support 
Note 2: Results based on ‘optimum combination” of DPC and NPC cards, no services and support Note 3: Estimated with an a la carte configuration using 3xSM 56 cards Note 4: Estimated with fully loaded SRX5800 (7xSPC and 3x IOC4- SRX5K-IOC4-MRAT, 1x SRX5K MPC3-100G10G; 1x RX5K-IOC4-10G) Source: www.globenewswire.com

นอกจากนี้ ในการทำงานด้านป้องกันภัยคุกคาม (Threat Protection) FortiGate_7121F ยังเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 2 เท่าและเร็วกว่าคู่แข่งอื่นๆ ถึง 19 เท่าในการทำงานถอดรหัส SSL (SSL Inspection)

ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ตได้ให้ความเห็นว่า “ฟอร์ติเน็ตได้ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาพอร์ตโฟลิโอด้านความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย 5G การเปิดตัว FortiGate_7121F ไฟร์วอลล์ประเภทเน็กซ์เจนเนอเรชั่นที่สามารถยืนยันได้ว่ามีประสิทธิภาพทำงานได้เร็วที่สุดในโลก

จะช่วยให้ผู้ให้บริการในประเทศไทยสามารถใช้อุปกรณ์ในราคาที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งถึง 10 เท่าตามเกณฑ์มาตรฐานในปัจจุบัน

นอกจากนี้ อุปกรณ์ FortiExtender ใหม่นี้ยังช่วยองค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์มีการเชื่อมต่อเอสดีแวนให้กับพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านได้อย่างสมบูรณ์ รวดเร็ว ปลอดภัย”

Introducing the FortiGate 7121F | Next Generation Firewall

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget