www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

มุมไบเลือกฟอร์ติเน็ตสร้างเครือข่ายไร้สายสู่การเป็นนครดิจิตอล

มุมไบเลือกฟอร์ติเน็ตสร้างเครือข่ายไร้สายสู่การเป็นนครดิจิตอล
October 16
14:39 2017

ระบบเครือข่ายไร้สายจากความร่วมมือของฟอร์ติเน็ตไม่เพียงเสริมให้รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดียเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาร์ทพาร์คกิ้งและสมาร์ททรานสปอร์เทชั่น แต่ยังสร้างความปลอดภัยให้แก่เครือข่ายได้อย่างทั่วถึง

รัฐมหาราษฏระ เป็นหนึ่งในรัฐของประเทศอินเดียและเป็นรัฐที่ได้ชื่อว่าเจริญเติบโตเร็วที่สุดรัฐหนึ่งในอินเดีย โดยมีนครมุมไบ (Bombay) เป็นเมืองหลวง ซึ่งประชากรอาศัยอยู่ถึง 20.5 ล้านคนและยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าการท่องเที่ยว เป็นเมื่อที่สำคัญที่สุดในด้านเศรษฐกิจของอินเดีย รัฐมหาราษฏระได้เริ่มโครงการมุมไบไวไฟเพื่อสร้างจุดฮอทสปอทให้ครอบคลุมทั้งเมือง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถให้บริการออนไลน์ของรัฐแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งต่อมาในปีนี้ ได้นำเครือข่ายไวไฟนี้มาใช้ประโยชน์ในด้านสมาร์ทพาร์คกิ้งและสมาร์ททรานสปอร์เทชั่น ซึ่งสามารถให้ข้อมูลของเส้นการเดินทางต่างๆ และจำนวนที่สามารถโดยสารได้ของยานพาหนะสาธารณะในประเภทต่างๆ ได้อย่างเรียลไทม์

วีเจย์ กุมาร์ กุตาม ประธานสายงานเทคโนโลยีข้อมูล แห่งรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดียได้กล่าวว่า “โครงการไวไฟในนครมุมไบนี้มีความสำคัญในการสร้างนครดิจิตอล ซึ่งเราต้องการเชื่อมโยงบริเวณสำคัญๆ ในเมืองด้วยเครือข่ายไร้สายและจะสามารถให้บริการออนไลน์จากรัฐแก่ประชาชนได้อย่างราบรื่น เราต้องการเทคโนโลยีที่สามารถจัดสเกลได้เพื่อรองรับการเชื่อมโยงขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนผู้ใช้งาน อุปกรณ์และแอปพลิเคชั่นที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา”

shutterstockรัฐมหาราษฏระได้เลือกฟอร์ติเน็ตหนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เข้ามาช่วยสร้างเครือข่ายไร้สายให้มุมไบในประเทศอินเดีย โดยฟอร์ติเน็ตจะรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟในสถานที่ 500 แห่งทั่วมุมไบในโครงการดิจิตอลทรานสฟอร์เมชั่นที่รัฐบาลกำลังเร่งยกระดับอินเดียให้มีความทันสมัยมากขึ้น และยังจะเป็นเครือข่ายส่วนหนึ่งในโครงการสมาร์ททรานสปอร์เทชั่นของอินเดียในอนาคตอันใกล้นี้

ในเฟสแรกนั้น รัฐมหาราษฏระ ได้เลือกใช้อุปกรณ์แอคเซสพ้อยท์ประเภทในอาคารและนอกอาคารพร้อมกับเทคโนโลยีเสารับสัญญาณแบบรอบตัว (Omnidirectional antennas) อุปกรณ์ควบคุมไร้สาย (Wireless controllers) และอุปกรณ์จัดการไร้สาย (Wireless manager) เพื่อให้การเชื่อมต่อมีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้อย่างคล่องตัว รองรับการใช้งานเสียงขณะผู้พูดเคลื่อนที่ และการใช้งานระดับสูงอื่นๆ

โซลูชั่นประเภท Secure Access ของฟอร์ติเน็ตสามารถจัดการเชื่อมต่อ WAN ไร้สาย (WLAN) ได้ถึง 3 ประเภท สามารถรองรับความต้องการใช้งาน WLAN ของผู้คนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการปกป้องการสื่อสารสาธารณะบนเครือข่ายไวไฟที่มีการรับส่งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลด้านการเงิน หรือการแชร์ข้อมูลบนมือถือ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย มากกว่าการจัดการเครือข่ายส่วนที่ลูกค้าเข้าใช้งาน (ที่เรียกว่าแอคเซส) เนื่องจากระบบจำเป็นต้องรับมือต้องเปลี่ยนแปลงเครือข่ายจากการเข้าถึงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเปลี่ยนวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง และรองรับแอปพลิเคชั่นบนโมบายที่มีการใช้งานสูงขึ้นตลอดเวลา นอกจาก ความเหนือชั้นในเทคโนโลยี WLAN แล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน Secure Access ยังสามารถสร้างความปลอดภัยแก่เครือข่ายได้ตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางและให้ความยืดหยุ่นในการจัดการสูง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังเป็นโซลูชั่นส่วนหนึ่งในผืนผ้าซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ของฟอร์ติเน็ตอีกด้วย

จอห์น แมดดิสัน รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นจากฟอร์ติเน็ตกล่าวว่า “ความนิยมในการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในงานและไอโอที ได้เปิดโอกาสให้ภัยคุกคามเข้าสู่เครือข่ายมากขึ้น และทำให้อุปกรณ์ที่ใช้งานในเครือข่ายส่วนตัวและสาธารณะมีความเสี่ยงสูงมากกว่าเดิม องค์กรจึงต้องการเครือข่ายส่วนแอคเซสที่มีความปลอดภัยสูง และยังต้องมีศักยภาพสูงสามารถส่งนโยบายด้านความปลอดภัยที่เหมือนกันไปทั่วเครือข่ายได้ ไปจนถึงขอบเครือข่ายที่มักเป็นจุดเป้าหมายแรกๆ ของภัยคุกคาม”

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com