www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

ฟอร์ติเน็ต วางกลยุทธ์ช่องทางการขายครบทุกตลาด ยกระดับคุณภาพบริการสู่มาตรฐานโลก

ฟอร์ติเน็ต วางกลยุทธ์ช่องทางการขายครบทุกตลาด ยกระดับคุณภาพบริการสู่มาตรฐานโลก
September 20
13:36 2019

“ฟอร์ติเน็ต เดินหน้าธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กรเต็มตัวผสานจุดแข็ง 3 ผู้จัดจำหน่ายบิ๊กเนม วางกลยุทธ์ช่องทางการขายครบทุกตลาดยกระดับคุณภาพบริการให้เป็นมาตรฐานโลก”

ภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์นั้น นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในประเด็นของ รูปแบบ ความถี่ ความซับซ้อนทางเทคโนโลยี รวมถึงเป้าหมายของภัยคุกคามที่มุ่งสร้างความเสียหายต่อข้อมูลและกระบวนการดำเนินธุรกิจประกอบกับการปฏิรูปด้านดิจิทัลได้ส่งผลไปยังองค์กรทุกขนาดและในทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพของระบบการรักษาความปลอดภัยเดิมที่องค์กรใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เครือข่ายมีความละเอียดอ่อน

สถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนโดยตรงไปยังตลาดและการแข่งขันของผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ต่างรับรู้ว่า อุตสาหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เติบโตขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางดิจิทัล นโยบายกฎข้อบังคับต่างๆ และทิศทางความต้องการของลูกค้าในขาขึ้น

ฟอร์ติเน็ต ผู้ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์รายใหญ่ ล่าสุดได้ประกาศกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย หลังจากที่เติมจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ประกาศแต่งตั้งบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor: VAD) รายใหม่ เพื่อขยายธุรกิจโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในตลาดประเทศไทย

ทำให้ปัจจุบัน ฟอร์ติเน็ต มีพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทั้งสิ้น 3 ราย นั่นคือ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)

โดยสองรายหลังที่ร่วมธุรกิจอยู่แล้วเป็นลักษณะ Fulfillment Distributor มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการขายที่เข้ามาตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง แต่มีความสามารถในการกระจายและบริการสินค้าจำนวนมาก ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ สามารถสำรองและทดแทนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต

ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต อธิบายว่า “ฟอร์ติเน็ต มีแนวคิดในการขยายเป้าหมายทางการตลาด โดยต้องการเพิ่มจากกลุ่มลูกค้าระดับกลางไปสู่ลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่”

“นั่นหมายถึงการปรับตัวและพัฒนาบริการให้ครบวงจร สร้างความพร้อมในมิติต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การขายและการจำหน่ายจึงต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทุกตลาด”

“จากการแข่งขันในธุรกิจผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตมีความจำเป็นต้องพัฒนาในสองเรื่องหลักคือ หนึ่ง การยกระดับคุณภาพบริการให้เป็นมาตรฐานโลก เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่มากขึ้น ผนวกกับการที่ฟอร์ติเน็ตประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาค ดังนั้นต้องมีความพร้อมทั้งตัวสินค้าและบริการ”

“ประการที่สอง คือ เป้าหมายการเติบโตในลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้น ความรู้ ความชำนาญและความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จึงจำเป็นมาก ทั้งเรื่องเทคโนโลยี และการให้คำปรึกษา ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฟอร์ติเน็ตได้เข้าไปเปิดตลาดในกลุ่ม แบงก์ รัฐบาล ธุรกิจสื่อสาร”

“ดังนั้น การมีพันธมิตรอย่าง บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาสนับสนุนการขายในลักษณะ Value-Added Distributor จึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในระดับพันล้าน”

“อย่างไรก็ตาม ฟอร์ติเน็ตเองยังให้ความสำคัญกับการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ทักษะในการติดตั้ง เช่น อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ โดยอาศัยผู้จัดจำหน่ายที่มีความพร้อมและประสบการณ์อย่าง บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)”

“ซึ่งแต่และรายก็มีการวางกลยุทธ์ร่วมกัน และความพร้อมอย่างมากที่จะขยายฐานมาให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์องค์กร เพาะแต่ละรายมีความรู้ทางเทคโนโลยี ความพร้อมด้านบุคลากร และความสามารถในการสำรองสินค้า สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเติมเต็มแผนการเติบโตในกลุ่มองค์กรของฟอร์ติเน็ตได้อย่างดี” ชาญวิทย์ กล่าว

บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“จุดแข็งของ ของเอสไอเอส อยู่ที่ระบบการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า มีกระบวนทำงานที่เป็นระบบ และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ด้วยตัวแทนจำหน่ายกว่า 5 พันรายซึ่งมีประสบการณ์ในการขายสินค้าประเภทไฟร์วอลล์ของฟอร์ติเน็ตมาอย่างยาวนาน”

“นอกจากนั้น เราวางแผนที่จะทำตลาดซีเคียวริตี้กับองค์กรขนาดกลาง ด้วยจุดแข็งเรื่องจำนวนของตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่รวมถึงได้มีการตั้งทีมขาย ทีมติดตั้ง ประกอบกับลงทุนการสำรองสินค้าให้พร้อมในการดูแลเรื่องเปลี่ยนเครื่อง เพื่อให้วงจรการบริการเปลี่ยนเครื่องให้เร็วขึ้น สอดรับกับแนวทางของฟอร์ติเน็ต ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าไปให้กว้างขึ้น ซึ่งเอสไอเอสสามารถให้บริการได้มากกว่าเรื่องพื้นฐาน”

“สิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจะสามารถสนับสนุนให้ฟอร์ติเน็ตสามารถเปิดตลาดไปสู่กลุ่มองค์กรขนาดกลางได้มากฟอร์ติเน็ตมีจุดแข็งที่คนอื่นไม่มี นั่นคือมีโซลูชั่นครบตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งธุรกิจเล็กๆ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง” สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)

สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานบริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)

“ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจผู้จัดจำหน่ายนั้น ราไม่ได้วางบทบาทแค่ขายสินค้า แต่ยังมีบริการ มีทีมงานที่สามารถดูแลลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และพร้อมวางกลยุทธ์การขายไปพร้อมๆ กับผู้ผลิตสินค้า”

“สำหรับการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ต เราได้วางกลยุทธ์หลายเรื่อง เช่น การเพิ่มทีมงาน โดยเฉพาะทีมงานที่ผ่านการรับรองตามเงื่อนไขของฟอร์ติเน็ตมีพรีเซลล์ให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์ซีเคียวริตี้ มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำตอบลูกค้าได้ สอดรับกับนโยบายหรือเงื่อนไขต่างๆโดยเฉพาะการบริการก่อนและหลังการขาย”

“ความแตกต่างที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นของเราคือ การเตรียมพร้อมสร้างองค์ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ตไม่ว่าจะเป็นห้องแสดงสินค้า เพื่อทำ POC กับลูกค้า ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการเทรนนิ่ง”

“ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือระดับเอ็นเทอร์ไพรซ์ได้” สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานบริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) กล่าว

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด

“เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor: VAD) จะเข้ามาทำตลาดเอ็นเตอร์ไพรซ์ให้กับฟอร์ติเน็ตโดยเฉพาะเรามีความเข้าใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจการกระจายสินค้าเทคโนโลยี”

“ผนวกกับการมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 200 ราย ที่สามารถเข้าถึง 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา โทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินการธนาคาร ที่คาดหวังช่วยให้ฟอร์ติเน็ตเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่”

“การเป็นผู้จัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ด้านโซลูชั่นความปลอดภัยไซเบอร์นี้ มีแผนสนับสนุนธุรกิจของฟอร์ติเน็ตโดยการจัดหาทีมงานเฉพาะ เพื่อเน้นปฏิบัติงานในด้านการบริหารการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ต จัดทีมตัวแทนขาย จัดทีมเทคนิคเพื่อสนับสนุนก่อนและหลังการขาย”

“รวมถึงจัดทีมทรัพยากรร่วมภายในเพื่อผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านโปรแกรมการตลาด การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม ให้กับคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อปรับปรุงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขายโซลูชั่นของฟอร์ติเน็ต” สมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

อ่านไฟล์ Pdf.

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com