www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

ฟอร์ติเน็ต วางกลยุทธ์ช่องทางการขายครบทุกตลาด ยกระดับคุณภาพบริการสู่มาตรฐานโลก

ฟอร์ติเน็ต วางกลยุทธ์ช่องทางการขายครบทุกตลาด  ยกระดับคุณภาพบริการสู่มาตรฐานโลก
September 20
13:36 2019

“ฟอร์ติเน็ตเดินหน้าธุรกิจความปลอดภัยไซเบอร์ระดับองค์กรเต็มตัวผสานจุดแข็ง 3 ผู้จัดจำหน่ายบิ๊กเนม วางกลยุทธ์ช่องทางการขายครบทุกตลาดยกระดับคุณภาพบริการให้เป็นมาตรฐานโลก”

ภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์นั้น นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในประเด็นของ รูปแบบ ความถี่ ความซับซ้อนทางเทคโนโลยี รวมถึงเป้าหมายของภัยคุกคามที่มุ่งสร้างความเสียหายต่อข้อมูลและกระบวนการดำเนินธุรกิจประกอบกับการปฏิรูปด้านดิจิทัลได้ส่งผลไปยังองค์กรทุกขนาดและในทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องประเมินประสิทธิภาพของระบบการรักษาความปลอดภัยเดิมที่องค์กรใช้อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่เครือข่ายมีความละเอียดอ่อน

สถานการณ์ดังกล่าว สะท้อนโดยตรงไปยังตลาดและการแข่งขันของผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ต่างรับรู้ว่า อุตสาหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เติบโตขึ้นด้วยความก้าวหน้าทางดิจิทัล นโยบายกฎข้อบังคับต่างๆ และทิศทางความต้องการของลูกค้าในขาขึ้น

ฟอร์ติเน็ต ผู้ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์รายใหญ่ล่าสุดได้ประกาศกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย หลังจากที่เติมจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ประกาศแต่งตั้งบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor: VAD) รายใหม่ เพื่อขยายธุรกิจโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในตลาดประเทศไทย

ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต

ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต

ทำให้ปัจจุบัน ฟอร์ติเน็ต มีพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นทั้งสิ้น 3 ราย นั่นคือบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด,บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)โดยสองรายหลังที่ร่วมธุรกิจอยู่แล้วเป็นลักษณะ Fulfillment Distributorมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการขายที่เข้ามาตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง และมีความสามารถของการกระจายและบริการสินค้าจำนวนมาก ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ สามารถสำรองและทดแทนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ชาญวิทย์ อิทธิวัฒนะ ผู้จัดการประจำประเทศไทย แห่งฟอร์ติเน็ต อธิบายว่า “ฟอร์ติเน็ต มีแนวคิดในการขยายเป้าหมายทางการตลาด โดยต้องการเพิ่มจากกลุ่มลูกค้าระดับกลางไปสู่ลูกค้าระดับองค์กรขนาดใหญ่ นั่นหมายถึงการปรับตัวและพัฒนาบริการให้ครบวงจร สร้างความพร้อมในมิติต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การขายและการจำหน่ายจึงต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทุกตลาด”

“จากการแข่งขันในธุรกิจผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตมีความจำเป็นต้องพัฒนาในสองเรื่องหลักคือ หนึ่ง การยกระดับคุณภาพบริการให้เป็นมาตรฐานโลก เพื่อรองรับลูกค้าที่เป็นองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่มากขึ้น ผนวกกับการที่ฟอร์ติเน็ตประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังประเทศในภูมิภาค ดังนั้นต้องมีความพร้อมทั้งตัวสินค้าและบริการ”

“ประการที่สอง คือ เป้าหมายการเติบโตในลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ดังนั้น ความรู้ ความชำนาญและความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่จึงจำเป็นมาก ทั้งเรื่องเทคโนโลยี และการให้คำปรึกษา ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฟอร์ติเน็ตได้เข้าไปเปิดตลาดในกลุ่ม แบงก์ รัฐบาล ธุรกิจสื่อสาร ดังนั้น การมีพันธมิตรอย่าง บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาช่วยในระบบสนับสนุนการขายในลักษณะ Value-Added Distributorจึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในระดับพันล้าน”

สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ

สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“อย่างไรก็ตาม ฟอร์ติเน็ตเองยังให้ความสำคัญกับการขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องใช้ทักษะในการติดตั้ง เช่น อุปกรณ์ไฟร์วอลล์ โดยอาศัยผู้จัดจำหน่ายที่มีความพร้อมและประสบการณ์อย่าง บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และบริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)ซึ่งแต่และรายก็มีการวางกลยุทธ์ร่วมกัน และความพร้อมอย่างมากที่จะขยายฐานมาให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์องค์กร เพาะแต่ละรายมีความรู้ทางเทคโนโลยี ความพร้อมด้านบุคลากร และความสามารถในการสำรองสินค้า สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาเติมเต็มแผนการเติบโตในกลุ่มองค์กรของฟอร์ติเน็ตได้อย่างดี”ชาญวิทย์กล่าว

บริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“จุดแข็งของ ของเอสไอเอส อยู่ที่ระบบการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า มีกระบวนทำงานที่เป็นระบบ และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ด้วยตัวแทนจำหน่ายกว่า 5 พันรายซึ่งมีประสบการณ์ในการขายสินค้าประเภทไฟร์วอลล์ของฟอร์ติเน็ตมาอย่างยาวนาน”

“นอกจากนั้น เราวางแผนที่จะทำตลาดซีเคียวริตี้กับองค์กรขนาดกลาง ด้วยจุดแข็งเรื่องจำนวนของตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่รวมถึงได้มีการตั้งทีมขาย ทีมติดตั้ง ประกอบกับลงทุนการสำรองสินค้าให้พร้อมในการดูแลเรื่องเปลี่ยนเครื่อง เพื่อให้วงจรการบริการเปลี่ยนเครื่องให้เร็วขึ้น สอดรับกับแนวทางของฟอร์ติเน็ต ที่ต้องการขยายฐานลูกค้าไปให้กว้างขึ้น ซึ่งเอสไอเอสสามารถให้บริการได้มากกว่าเรื่องพื้นฐาน”

สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานบริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 1

สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานบริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)

“สิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจะสามารถสนับสนุนให้ฟอร์ติเน็ตสามารถเปิดตลาดไปสู่กลุ่มองค์กรขนาดกลางได้มากฟอร์ติเน็ตมีจุดแข็งที่คนอื่นไม่มี นั่นคือมีโซลูชั่นครบตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งธุรกิจเล็กๆ ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง”
สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสไอเอสดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)
“ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจผู้จัดจำหน่ายนั้น ราไม่ได้วางบทบาทแค่ขายสินค้าแต่ยังมีบริการ มีทีมงานที่สามารถดูแลลูกค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และพร้อมวางกลยุทธ์การขายไปพร้อมๆ กับผู้ผลิตสินค้า”

“สำหรับการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ต เราได้วางกลยุทธ์หลายเรื่อง เช่น การเพิ่มทีมงาน โดยเฉพาะทีมงานที่ผ่านการรับรองตามเงื่อนไขของฟอร์ติเน็ตมีพรีเซลล์ให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์ซีเคียวริตี้ มีความเชี่ยวชาญสามารถให้คำตอบลูกค้าได้ สอดรับกับนโยบายหรือเงื่อนไขต่างๆโดยเฉพาะการบริการก่อนและหลังการขาย”

“ความแตกต่างที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นของเราคือ การเตรียมพร้อมสร้างองค์ความรู้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ตไม่ว่าจะเป็นห้องแสดงสินค้า เพื่อทำ POC กับลูกค้า ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการเทรนนิ่ง ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก หรือระดับเอ็นเทอร์ไพรซ์ได้”
สมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานบริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)

สมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด
“เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor: VAD)จะเข้ามาทำตลาดเอ็นเตอร์ไพรซ์ให้กับฟอร์ติเน็ตโดยเฉพาะเรามีความเข้าใจด้านความปลอดภัยไซเบอร์อย่างลึกซึ้ง มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจการกระจายสินค้าเทคโนโลยี ผนวกกับการมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 200 ราย ที่สามารถเข้าถึง5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา โทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินการธนาคาร ที่คาดหวังช่วยให้ฟอร์ติเน็ตเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่”

“การเป็นผู้จัดจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ด้านโซลูชั่นความปลอดภัยไซเบอร์นี้มีแผนสนับสนุนธุรกิจของฟอร์ติเน็ตโดยการจัดหาทีมงานเฉพาะ เพื่อเน้นปฏิบัติงานในด้านการบริหารการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของฟอร์ติเน็ต จัดทีมตัวแทนขาย จัดทีมเทคนิคเพื่อสนับสนุนก่อนและหลังการขาย รวมถึงจัดทีมทรัพยากรร่วมภายในเพื่อผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในด้านโปรแกรมการตลาด การพัฒนาความรู้และการฝึกอบรม ให้กับคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย เพื่อปรับปรุงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการขายโซลูชั่นของฟอร์ติเน็ต”
สมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านไฟล์ Pdf.

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com