www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ArcGIS Location Intelligence

การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ArcGIS Location Intelligence
May 24
14:05 2019

“ทำความรู้จัก ArcGIS Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยกระดับการการบริหารจัดการแบบครบวงจร ก้าวสู่การปฏิรูปบริการและธุรกิจดิจิทัล”

วงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการแข่งขันแย่งชิงลูกค้าอย่างดุเดือดด้วยกลยุทธ์หลากหลายรูปแบบ ทั้งในเรื่องการทำแบรนด์ดิ้งดีไซน์ ทำเลทองในย่านสำคัญ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้ายุคดิจิทัล

ในขณะเดียวกันในวงการอสังหาฯ ยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาทรานส์ฟอร์มองค์กร ด้วยการนำมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์วางกลยุทธ์ผนวกกับเทรนด์ของธุรกิจอสังหาฯ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยจากข้อมูลของ บริษัท พลัสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระบุว่าแนวโน้มที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต คือ “แนวโน้มของการลงทุนและการอยู่อาศัย”

แนวโน้มของการลงทุนนั้นจะพบว่าผู้ประกอบการหันมาพัฒนาโครงการสิทธิการเช่าระยะยาว (Leasehold) บนที่ดินขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีการครอบครองโดยหน่วยงานรัฐบาล โดยผู้ประกอบการได้นำมาพัฒนาเป็นโครงการเมกะโปรเจ็คที่ผสมผสานการใช้พื้นที่ ขณะที่ผู้ซื้อเอง ก็หันมาให้ความสนใจมากขึ้นเนื่องจากถูกกว่า และยังจะเห็นการพัฒนาโครงการแบบผสมผสาน (Mixed-used) เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ ลดการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น

นอกจากนี้จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเข้าใกล้ร้อยละ 20 บ่งชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่นำมาซึ่งความต้องการที่อยู่อาศัยที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น ดังนั้น การเกิดตลาดที่เป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Home หรือ Elder Living) จะเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์สังคมไทย และจะเป็นสินค้าที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนได้อย่างรวดเร็ว

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าแทรกซึมและยังประโยชน์ในทุกๆ วงการไม่เว้นแม้แต่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีเทคโนโลยีหลายอย่างที่ทำให้การดำเนินการในด้านอสังหาริมทรัพย์พัฒนาและทันสมัยขึ้นมาก เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่ารู้น่าศึกษา และเทคโนโลยีบางอย่างยังมีประโยชน์ต่อคนทั่วไปไม่เฉพาะกับวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนพร ฐิติสวัสดิ์

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป    บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ArcGIS แพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ นับเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก มีความโดดเด่นในเรื่องของ Location Intelligence หรือ การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ โดยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทพัฒนาอสังหาฯ 5 อันดับแรกของประเทศใช้ ArcGIS แพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือ

ทั้งนี้ Location Intelligence บนแพลตฟอร์ม ArcGIS มีการทำงานที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เก็บข้อมูล จัดเก็บ แบ่งปัน วิเคราะห์ ไปจนถึงการเข้าถึงเข้ามูลหรือบูรณาการแบบ real-time เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อตัดสินใจในเชิงธุรกิจ แพลตฟอร์ม ArcGIS มีระบบการทำงานที่หลากหลายครบเครื่อง คือ

1. ระบบบริหารจัดการแปลงที่ดิน (Land Analysis) ระบบที่ช่วยตั้งแต่การวิเคราะห์หาปัจจัยต่อพื้นที่ศักยภาพในการลงทุนนำเอาข้อมูลจากนายหน้าที่ดินมาจัดเก็บและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนจากปัจจัยของตัวธุรกิจและข้อมูลของแต่ละพื้นที่ ติดตามสถานะการซื้อขายของแต่ละแปลงที่ดิน และเข้าถึงข้อมูลแบบ real-time รวมไปถึงนำการเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารในรูปแบบของ Interactive Dashboard เพื่อการตัดสินใจที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย

2.ระบบจำลองพื้นที่โครงการและอาคารแบบ 3 มิติ (3D Building Typology Simulation) การสร้างแบบจำลองพื้นที่และอาคารแบบ Interactive 3D รูปแบบต่างๆ ตามเงื่อนไขของข้อมูลพื้นที่สีเขียวตาม FAR, BCR และ OSR ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดทางกฎหมาย รูปแบบขอบเขตอาคารที่ต้องการ เช่น รูปแบบตัวแอล (L Shape) รูปแบบตัวไอ (I Shape) ออกมาเป็นภาพจำลอง 3 มิติให้เห็นพื้นที่ ขนาด และความสูงของอาคาร รวมไปถึงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร และสร้างรายงานสรุปข้อมูลและจำลองอาคาร 3 มิติให้แบบอัตโนมัติ

3.ระบบการออกแบบอาคารร่วมกับเทคโนโลยี CAD และ BIM (GIS Integrate with CAD and BIM) มี Plugin ที่ช่วยในการเขียนแบบด้วยเทคโนโลยี CAD (Computer Aided Design) หรือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับอาคาร รวมไปถึงส่วนประกอบอาคารหรือระบบวิศวกรรม รวมทั้งสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับโมเดล BIM (Building Information Modeling ) หรือการจำลองข้อมูลต่างๆของอาคารไม่ว่าจะเป็นโมเดลอาคารเพื่อการก่อสร้าง หรือแม้แต่ข้อมูลระบบสาธารณูปโภคอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และสนับสนุนการทำงานภาคสนามร่วมกับข้อมูลอาคารที่มีความถูกต้องสูงด้วยเทคโนโลยี CAD และ BIM

4.ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคาร (Property Management) อำนวยความสะดวกในการจัดการและดูแลพื้นที่ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้เช่าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การเรียกดูข้อมูลพื้นที่ ติดตามปริมาณความหนาแน่นของการใช้งานพื้นที่ อัพเดตสถานะการเช่าพื้นที่ จัดเก็บสัญญาเช่า รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นเพื่อผู้เช่าในการแจ้งปัญหาการใช้งานอาคาร ไปจนถึงการแจกจ่ายงานให้ผู้รับผิดชอบ และสรุปภาพรวมการดำเนินงานต่างๆ ในโครงการแบบ real-time ในรูปแบบ Interactive Dashboard

Intregate BIM&GIS

Intregate BIM&GIS

อย่างไรก็ดีจากกรณีศึกษาของ JLL ในประเทศออสเตรเลีย ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านการจัดการการลงทุนและให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงรายเดียวของออสเตรเลีย ได้ใช้เทคโนโลยี Arc GIS รวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาลในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ช่วยตั้งแต่การวิเคราะห์หาปัจจัยต่อพื้นที่ศักยภาพในการลงทุน ไปจนถึงการสร้างแบบจำลองพื้นที่และอาคารแบบ Interactive 3D ให้เห็นพื้นที่ ขนาด และความสูงของอาคาร และพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร

สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคาร อำนวยความสะดวกในการจัดการและดูแลพื้นที่ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้เช่าอย่างเป็นระบบ จากการใช้งานทำให้เจ้าของธุรกิจและลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

สำหรับในประเทศไทย มีหลายธุรกิจที่สามารถนำ Arc.GIS แพลตฟอร์มไปเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ กลุ่มนักพัฒนาที่ดิน จัดหาที่ดิน ซื้อขายที่ดิน(Developer) กลุ่มบริหารจัดการอาคาร (Residential) เช่น นิติบุคคลแคมปัสมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือ กลุ่มแบ่งพื้นที่ให้เช่า เช่น นิคมอุตสาหกรรม หรือพวกห้าง อาคารสำนักงานให้เช่ากลุ่มโบรคเกอร์ ตัวกลางหรือนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกลุ่มบริษัทประเมินทรัพย์สินต่างๆ (Service Provider)

ภาพรวมของ ArcGIS

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com