www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

Esri เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยี GIS มาแรงปี 2565

Esri เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยี GIS มาแรงปี 2565
December 16
10:59 2021

Esri เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยี GIS มาแรงปี 2565 “กุญแจ” สู่การบริหารจัดการองค์กร รับมือทุกสถานการณ์ และเดินหน้าประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับโลก “ArcGIS” ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี

 

เผย10 เทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่เป็นไฮไลต์ของปี 2565 เพื่อการประยุกต์ใช้วิเคราะห์ หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที กุญแจสู่การบริหารจัดการหน่วยงาน พร้อมเดินหน้าพัฒนา ArcGIS ให้เป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพรองรับการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัดเปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งจุดย้ำเหตุการณ์สำคัญ ที่ทำให้ประชากรของโลกได้ตระหนักถึงการเผชิญกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่มีปัญหาหลากหลายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี GIS จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างไม่อาจปฏิเสธได้แน่นอนว่าปัญหาในภูมิทัศน์โลกนี้ยิ่งทวีความซับซ้อน ทำให้เราต้องการเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ

รวมถึงองค์ความรู้เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์รวมทั้งหาทางรับมืออย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นที่มาของการนำเทคโนโลยี GIS ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมาประยุกต์ใช้ในการรวมรวบจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล(DataIntegration, Spatial Analysis, and Collaboration)เพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วยในการตัดสินใจและรับมือกับปัญหาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การพัฒนา Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงบุคลากร หน่วยงาน และภารกิจเข้าด้วยกัน โดยใช้ Location intelligence หรือความสัมพันธ์เชิงพื้นที่เป็นตัวเชื่อมโยง ตลอดจนการบูรณาการทั้งระบบข้อมูล เทคโนโลยี และความร่วมมือ สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง นำไปสู่การบริหารจัดการประเทศองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมุมมองบนพื้นฐานของข้อมูลทุกมิติ

“GIS เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ArcGIS จึงถูกพัฒนาให้สอดคล้องไปตามเทรนด์เทคโนโลยี GIS และบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น Cloud Computing,การแสดงผลในรูปแบบ 3D หรือ GeoAI ไปจนถึงการทำงานด้านภาพถ่าย และ Remote Sensing ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ GIS เป็นมากกว่าการแสดงผลและการแสดงแผนที่ทั่วไป คือความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูง ทำให้มองเห็นรูปแบบข้อมูลได้อย่างแม่นยำ สามารถวิเคราะห์คาดการณ์อนาคต

อีกทั้งยังสามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์และแสดงผลได้ในรูปแบบ Interactive นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์ในรูปแบบ Big Data ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มาแรง ทั้งนี้ การนำความสามารถของ Big Data มารวมกับ GIS ทำให้เห็นความสัมพันธ์ใหม่ๆ บนข้อมูลที่มีอยู่เดิม” ธนพรอธิบาย

นอกจากนี้ยังเดินหน้าพัฒนา GIS ในการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน(Geospatial Infrastructure) ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านและสมบูรณ์แบบเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้งานหลากหลาย ทั้งกลุ่มนักภูมิศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้าน GIS กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการสร้างและใช้งานแผนที่อย่างง่าย กลุ่มนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ กลุ่มพัฒนาโปรแกรม และกลุ่มผู้ใช้งาน GIS เฉพาะด้าน

เช่น การออกแบบผังเมือง และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เป็นต้น โดยทำงานร่วมกันในรูปแบบ Integrated System ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับ Data หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตาราง ข้อมูล Vector ข้อมูลราสเตอร์ (Raster) ข้อมูลจากภาพถ่ายขนาดใหญ่ และข้อมูลแบบ Real-Time เป็นต้น

สำหรับ10 เทรนด์เทคโนโลยี GIS ที่เป็น Highlight ของปี 2565 ประกอบไปด้วย

1. Spatial Analysis, Data Science &GeoAI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เทรนด์ที่มาแรงในหลายปีที่ผ่านมา และเป็นหัวใจสำคัญของนัก GIS ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ในการหาทำเลที่เหมาะสมหรือการทำงานด้าน Deep Learning, Machine Learning และ AI

2. Ready-to-Use Contents ชุดข้อมูลพร้อมใช้งานที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มมิติให้แก่การวิเคราะห์ ทั้งข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียม เช่น การหาภัยพิบัติ และภาพถ่ายย้อนหลังต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลเรียลไทม์ เช่น ค่า PM 2.5 จาก Sensor เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความละเอียดสูงสำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบภาพถ่ายในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (Change Detection)และการวิเคราะห์หาวัตถุที่สนใจบนภาพ (Object Detection)

3. GIS in the Field การเก็บข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตรองรับการทำงานภาคสนามแบบครบวงจรด้วยแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในการจ่ายงานและรับงานต่างๆ รวมไปถึงแอปพลิเคชันสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม

4. Codeless App Builders การสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นด้วยแอปพลิเคชันแบบพร้อมใช้งานที่สามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชัน พร้อมการสรุปข้อมูลในรูปแบบแผนที่และกราฟต่างๆในรูปแบบ Dashboard ที่สวยงามและเข้าใจง่าย

5. 3D &GeoBIM การทำงานด้าน 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็น การแสดงผลข้อมูล 3 มิติในรูปแบบต่างๆและยังสามารถทำงานร่วมกับข้อมูลของBIM หรือ Building Information Modeling สำหรับการบริหารจัดการอาคารและสิ่งปลูกสร้างเช่น ข้อมูลความละเอียดสูงภายในอาคาร เป็นต้น

6. Imagery and Raster GIS การทำงานด้านภาพถ่ายแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Imagery และข้อมูลภาพ Raster ตั้งแต่การสร้างการประมวลผลการจัดการการวิเคราะห์และการแสดงผลภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบน Desktop, Server และบน Cloud

7. Real-time & Big Data เพิ่มมิติเชิงพื้นที่ให้กับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time และ Big Data ทำให้เห็น Insights ที่น่าสนใจจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างทันท่วงที และการนำข้อมูลปริมาณมากอย่าง Big Data มาสกัดเปลี่ยนจากข้อมูล Noise ให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปช่วยประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. Geo-Enabled Systems การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่ตอบโจทย์ Workflow การทำงานเฉพาะทางโดยสามารถประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบผังเมืองและภูมิทัศน์การทำแผนที่ภายในอาคาร การวิเคราะห์เชิงธุรกิจและการทำงานภารกิจภาคสนามเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นต้น

9. Industry-specific Data Models การทำงานกับข้อมูลเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการข้อมูลแปลงที่ดิน การทำงานกับข้อมูลโครงข่ายด้านไฟฟ้าประปาและท่อแก๊ซฯลฯ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแก้ไขแปลงข้อมูลได้อย่างง่ายๆโดยยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของข้อมูลความถูกต้องและสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้

10. ArcGIS in the Cloud เพิ่มช่องทางการใช้งานระบบ GIS ผ่าน Cloud ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการติดตั้งใช้งานบน Cloud ทั้งที่เป็น Public และ Private Cloud การติดตั้งและใช้งานระบบ Enterprise GIS บน Kubernetes ในรูปแบบ Cloud Native ที่รองรับการขยายตัวของระบบได้แบบยืดหยุ่นเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานที่มากขึ้นได้และชุดเครื่องมือการวิเคราะห์พื้นที่แบบง่ายๆ ผ่าน API สำหรับนักพัฒนาในรูปแบบ Platform-as-a-Services (PaaS)

อย่างไรก็ตาม จากเทรนด์ดังกล่าว ESRI ได้เดินหน้าพัฒนา GIS เทคโนโลยีให้สอดรับเทรนด์ในอนาคต และตอบโจทย์ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อก้าวทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง โดยมุ่งหวังเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและประเทศด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ธนพรกล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget