www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

The State of Enterprise Open Source

The State of Enterprise Open Source
May 08
13:53 2019

เปิดเผยผลสำรวจ ทัศนคติและการใช้ประโยชน์จากระบบโอเพ่นซอร์สในหลายประเด็นสำคัญเช่น องค์กรคิดอย่างไรเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์ส เหตุใดจึงเลือกใช้โอเพ่นซอร์ส และมีแผนที่จะทำอะไรต่อไปในอนาคต

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สแทรกซึมเข้าสู่แวดวงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งผู้บริโภคก็อาจใช้งานเทคโนโลยีซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในหลายกรณีโดยไม่รู้ตัว เช่น การจองเที่ยวบิน การถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม หรือการโทรศัพท์ ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องใหม่ เมื่อเราพูดถึงซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แทบจะไม่มีรายการใดไม่เกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเลย

Gordon Haff, Red Hat

Gordon Haff, Red Hat

เร้ดแฮท ต้องการที่จะศึกษาเจาะลึกมากกว่านี้ โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญๆ เช่น องค์กรต่างๆ มีความเห็นเกี่ยวกับโอเพ่นซอร์สในลักษณะที่ต่างออกไปหรือไม่ในเมื่อปัจจุบันโอเพ่นซอร์สได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น องค์กรต่างๆ คิดว่าโอเพ่นซอร์สเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบไอที หรือว่าองค์กรเหล่านั้นได้ทำการพัฒนาโอเพ่นซอร์สในลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

โดยทำการศึกษาว่า โอเพ่นซอร์สก็มีบทบาทสำคัญต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการมอบคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่ง กอร์ดอน ฮาฟฟ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ เร้ดแฮท อิงค์ ได้เปิดเผยในบทความของเขา ที่เป็นผลการสำรวจความคิดเห็นที่น่าสนใจเรื่อง The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

 โอเพ่นซอร์ส ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อองค์กร

สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องมากขึ้นคือ องค์กรมองว่าโอเพ่นซอร์สมีความสำคัญเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของค์กรหรือไม่ เราทราบว่ามีการใช้โอเพ่นซอร์สอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น มีการใช้ลีนุกซ์ (Linux) แทนที่ยูนิกซ์ (Unix) ซึ่งเป็นระบบปิดอย่างมากมาย

แต่นั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปแล้วองค์กรธุรกิจจำเป็นต้องใช้ระบบอีเมลและระบบปฏิทินในการดำเนินงาน แต่ทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าระบบดังกล่าวก็เป็นเครื่องมือหลักที่จะช่วยให้บริษัทเอาชนะคู่แข่งได้

แต่ในกรณีของโอเพ่นซอร์สระดับองค์กร ผู้บริหารฝ่ายไอที 950 คนจากทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถามลงความเห็นว่า โอเพ่นซอร์สมีความสำคัญอย่างมากต่อกลยุทธ์ด้านซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมขององค์กร โดยผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 69% ระบุว่าโอเพ่นซอร์สมีความสำคัญอย่างมากหรือมากที่สุด และมีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าไม่มีความสำคัญเลย

Enterprise open source plays a strategic role: โอเพ่นซอร์สมีความสำคัญอย่างมากต่อกลยุทธ์ด้านซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 69% ระบุว่าโอเพ่นซอร์สมีความสำคัญอย่างมากหรือมากที่สุด

Enterprise opensource plays a strategic role: โอเพ่นซอร์สมีความสำคัญอย่างมากต่อกลยุทธ์ด้านซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานโดยรวมขององค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 69% ระบุว่าโอเพ่นซอร์สมีความสำคัญอย่างมากหรือมากที่สุด ที่มา: The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าประหลาดใจที่ผู้บริหารฝ่ายไอทีเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการใช้งานโอเพ่นซอร์สขึ้นมาอีกระดับ และคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือ 68%  ใช้งานโอเพ่นซอร์สระดับองค์กรเพิ่มมากขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 59%  คาดว่าจะยังคงทำเช่นนั้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะลดการใช้งานอยู่ในระดับตัวเลขหนึ่งหลักเท่านั้น

การใช้โอเพ่นซอร์สขององค์กรเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไป: 68%  ใช้งานโอเพ่นซอร์สระดับองค์กรเพิ่มมากขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 59%  คาดว่าจะยังคงทำเช่นนั้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า

การใช้โอเพ่นซอร์สขององค์กรเพิ่มมากขึ้นและคาดว่าการเติบโตจะดำเนินต่อไป: 68% ใช้งานโอเพ่นซอร์สระดับองค์กรเพิ่มมากขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และกว่าครึ่งหนึ่ง หรือ 59% คาดว่าจะยังคงทำเช่นนั้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ที่มา: The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report

โอเพ่นซอร์ส เป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้พบว่ามีการใช้โอเพ่นซอร์สทดแทนซอฟต์แวร์แบบปิดอย่างกว้างขวาง เช่น การเปลี่ยนจากระบบยูนิกซ์ไปสู่ระบบลีนุกซ์เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความยืดหยุ่น (มีตัวเลือกฮาร์ดแวร์และผู้ขายที่หลากหลาย)

อย่างไรก็ตาม โอเพ่นซอร์สระดับองค์กรในปัจจุบันสามารถใช้แทนที่ซอฟต์แวร์แบบปิดเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างได้หลากหลาย ตั้งแต่การทำเวอร์ชวลไลเซชั่น ไปจนถึงส่งข้อความและแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ โอเพ่นซอร์สยังช่วยกำหนดและสร้างแนวทางใหม่ๆ ให้กับโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่การสร้างคอนเทนเนอร์ ไปจนถึงสตอเรจที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย

เมื่อรวมสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ไว้ภายใต้หัวข้อ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้ทันสมัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 53% กำลังใช้โอเพ่นซอร์สระดับองค์กรเพื่อจุดประสงค์นี้ ซึ่งในสหราชอาณาจักร ตัวเลขดังกล่าวจะน้อยกว่านี้เล็กน้อย และในละตินอเมริกา จะสูงกว่านี้เล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก

องค์กรใช้ประโยชน์อะไรจากโอเพ่นซอร์ส: ผู้ตอบแบบสอบถาม 53% กำลังใช้โอเพ่นซอร์สระดับองค์กรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้ทันสมัย 43% เพื่อ Application Integration 42% เพื่อ Digital Transformation ที่มา: The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report

องค์กรใช้ประโยชน์อะไรจากโอเพ่นซอร์ส: ผู้ตอบแบบสอบถาม 53% กำลังใช้โอเพ่นซอร์สระดับองค์กรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีให้ทันสมัย 43% เพื่อ Application Integration 42% เพื่อ Digital Transformation ที่มา: The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report

อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำโครงสร้างพื้นฐานรุ่นเก่าออก และติดตั้งรุ่นที่ทันสมัยกว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 42% ระบุว่าองค์กรของตนกำลังใช้โอเพ่นซอร์สเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการปรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กันไป หรือแม้กระทั่งใช้แทนที่ระบบโรงงานแบบเก่าหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ในทางกายภาพ

ความแตกต่างระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนับว่ามีความสำคัญ เพราะอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับการสร้างโอกาสใหม่ๆ บริการใหม่ๆ และคุณประโยชน์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้า

แน่นอนว่าการลดค่าใช้จ่ายอาจช่วยสร้างการเปลี่ยนผ่านในรูปแบบหนึ่ง เช่นการบริการตนเองในรูปแบบต่างๆ แต่ยังมีความแตกต่างขั้นพื้นฐานของวิธีคิดระหว่างการประหยัดค่าใช้จ่ายกับการสำรวจหาโอกาสและความเป็นไปได้

โอเพ่นซอร์ส เป็นกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรม

คุณลักษณะต่างๆ เช่น ความปลอดภัย และการสนับสนุนด้านเทคนิคและอื่นๆ มีความสำคัญต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โอเพ่นซอร์สระดับองค์กร ซึ่งจะว่าไปแล้วก็สำคัญทั้งต่อซอฟต์แวร์ระดับองค์กรและซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส อย่างไรก็ดี ยังพบว่า 29% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า “การเข้าถึงนวัตกรรมล่าสุด” เป็นหนึ่งในสามเหตุผลที่สำคัญที่สุดในการใช้โอเพ่นซอร์สระดับองค์กร

เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการใช้โอเพ่นซอร์สระดับองค์กร: 33% ตอบว่ามี TCO ที่ต่ำกว่า 29% ระบุว่า การเข้าถึงนวัตกรรมล่าสุด และอีก 29% ระบุว่ามีความปลอดภัยที่ดีกว่า ที่มา: The State of Enterprise Open Source: A Red Hat

เหตุผลที่สำคัญที่สุดในการใช้โอเพ่นซอร์สระดับองค์กร: 33% ตอบว่ามี TCO ที่ต่ำกว่า 29% ระบุว่า การเข้าถึงนวัตกรรมล่าสุด และอีก 29% ระบุว่ามีความปลอดภัยที่ดีกว่า ที่มา: The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report

ประเด็นนี้สำคัญ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความแตกต่างโดยพื้นฐานระหว่างโอเพ่นซอร์สกับซอฟต์แวร์แบบปิด แน่นอนว่าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สระดับองค์กรอาจได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และมีความปลอดภัยและเสถียรภาพมากกว่า แต่สิ่งเดียวกันนี้ก็อาจเป็นคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แบบปิดจากผู้ผลิตหลายรายด้วยเช่นกัน หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของโอเพ่นซอร์สก็คือ จะช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถประสานงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยมีปัญหาด้านโครงสร้างและอุปสรรคอื่นๆ น้อยที่สุด

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่รองรับการพัฒนามีความแตกต่างโดยพื้นฐานจากซอฟต์แวร์แบบปิด ดังจะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์ประเภทใหม่ๆ จำนวนมากได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ และแพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟ หรืออาจกล่าวได้ว่า นวัตกรรมจำนวนมากในโลกของซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเกิดขึ้นได้ด้วยโอเพ่นซอร์ส และองค์กรที่พึ่งพาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจก็ต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดังกล่าว

อ่านรายงาน The State of Enterprise Open Source: A Red Hat Report

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com