www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ฟูจิตสึ เปิดตัว ScanSnap iX1500 แปลงธุรกิจขนาดเล็กเป็นดิจิทัล ScanSnap iX1500 สแกนเนอร์สำหรับองค์กรขนาดเล็กและโฮมยูส ตอบความต้องการการจัดการเก็บเอกสารเป็นดิจิทัล สแกนเร็ว กะทัดรัด และใช้งานง่าย...
  • เริ่มแล้วเวทีแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก CEBIT ASEAN Thailand อิมแพ็ค ร่วม ดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี จัดใหญ่ งาน CEBIT ASEAN Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลกว่า 200 แบรนด์ ทั้งไทย จีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย และบังกลาเทศ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี นำโดยกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 8,000...
  • เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต พร้อมเปิดเวที ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018 เตรียมขนทัพผู้ผลิตสินค้า เจ้าของเทคโนโลยีแบรนด์ชั้นนำจากนานาประเทศ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ป้องกันอัคคีภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ...
  • บิ๊กดาต้า เพื่อเดินหน้าสู่ระบบขนส่งอัจฉริยะแห่งอนาคต “ปัจจุบัน บิ๊กดาต้า ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดขั้นความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทว่า การนำข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้มาใช้แก้ปัญหาด้าน ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนำข้อมูลบิ๊กดาต้าจากแอพพลิเคชั่นเรียกรถโดยสารมาใช้พัฒนาระบบขนส่งและแก้ไขปัญหาการจราจร”...
  • แนวคิดในการยกระดับสำนักงานในยุคดิจิทัล “ฟูจิ ซีร็อกซ์ เสนอแนวคิดในการยกระดับสำนักงานในยุคดิจิทัลบนเทคโนโลยีคลาวด์และโมบายล์ที่สามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์หลายรูปแบบสามารถกระทำกิจกรรมในเชิงธุรกิจต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมีความปลอดัยสูงสุด”...

dtac เสริมแกร่งสตาร์ตอัพด้วย Lean Canvas

dtac เสริมแกร่งสตาร์ตอัพด้วย Lean Canvas
May 15
17:11 2017

ดีแทค แอคเซอเลอเรท ปี5 เดินหน้าเข้มข้น เสริมความแข็งแกร่งการสร้างแผนธุรกิจ เชิญมือหนึ่งด้าน Lean Canvas อบรมสตาร์ตอัพ ลดข้อผิดพลาด มองปัญหาและโอกาส ให้พร้อมโตระดับโลก

HPE1 662x190

หลังจากที่ ดีแทค แอคเซอเลอเรท ประกาศผลทีมสตาร์ตอัพที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ปี 5 ทั้งหมด 12 ทีม โดยทุกทีมได้เข้ารับการอบรมในโปรแกรม Intensive world class boot camp ที่ Hangar Co working space และการโค้ชชิ่ง จาก Mentor ระดับโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในเชิงการพัฒนาธุรกิจ

ไฮไลต์ของจัดอบรมเพิ่มศักยภาพของสตาร์ตอัพทั้ง 12 ทีม คือ จากได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการจาก Mentors ที่มีชื่อเสียงและผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการสตาร์ตอัพ โดยปีนี้ดีแทค แอคเซอเลอเรทได้เชิญ แอช มารียา (Ash Maurya) บิดาแห่ง Lean Startup Canvas model และ Nir Eyal เจ้าของทฤษฏี Hooked model ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสตาร์ตอัพระดับโลกอย่าง Facebook และ Instagram มาให้ความรู้ระดับโลก

เจอผู้คิดค้นแนวคิด Lean Canvas ตัวจริง

แอช มารียา เป็นผู้คิดค้นวิธีการสร้างโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งจบได้ภายในกระดาษเพียงหน้าเดียว นั่นคือ Lean canvasโดยเน้นให้แผนธุรกิจนั้น สามารถนำไปใช้ได้จริง ชัดเจน ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจ โดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพนั้น เริ่มต้นจากคำถามว่า “ทำไม”

Lean canvas เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ ให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยอาศัย ข้อมูลหรือดาต้า ที่เกิดจากการทดลองจากสมมติฐานที่สตาร์ตอัพกำหนดขึ้น ทำให้การนำแผนไปใช้ในเชิงธุรกิจจริงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่คาดคิดได้ ซึ่งนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อดีตสตาร์ตอัพอย่าง Facebook หรือ Dropbox เติบโตกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกได้

“การตั้งคำถามและทำการทดลองสมมติฐานเหล่านั้น ทำให้เรามองธุรกิจได้ชัดและกว้างมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจได้” แอช กล่าว

Ash Maurya 2

สตาร์ตอัพส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสตาร์ตอัพไม่เข้าใจ ปัญหา ในธุรกิจที่ทำจริงๆ ทำให้ธุรกิจที่ทำไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เสียทั้งเวลาและเงินทุน เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และขั้นตอนต่อมา คือ การหาโซลูชันที่เป็นไปได้ เพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่ชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (early adopter) เพื่อเป็นการทดลองตลาดและนำผลตอบรับมาพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป

สิ่งสำคัญของ Lean canvas อีกประการคือ การกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญ (Key metrics) ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและประเมินผลได้ง่าย กำหนดเพียงแค่ 1-2 ดัชนีที่ตอบโจทย์หัวใจของธุรกิจ จากยุคดั้งเดิมที่กำหนดดัชนีชี้วัดการประเมินผลไว้อย่างมากมาย แต่ดัชนีเหล่านั้นกลับไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

“ปัญหาที่สตาร์ตอัพทั่วโลกเผชิญ คือ เมื่อธุรกิจดำเนินไประยะหนึ่งจะเจอทางตันในการทำให้ธุรกิจเติบโต และเมื่อหาทางออกไม่เจอก็จะเกิดความล้มเหลว ซึ่ง Lean canvas นี้ จะเป็นโมเดลที่ทำให้เห็นได้ว่าสตาร์ตอัพจะโตได้อย่างไร จะทำอย่างไรให้เป็นสตาร์ตอัพที่มีประสิทธิภาพ” แอช กล่าว

lean-canvas

ตัวอย่างการใช้ Lean Canvas ในการทำแผนธุรกิจ

แนวคิด Lean Canvas นี้ ไม่จำกัดเพียงแต่สตาร์ตอัพเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในระดับองค์กรใหญ่ๆ ได้ เพียงขอแค่ผู้ใช้มีความคิดการเป็นผู้ประกอบการในใจ (Enterpreneurial thinking) ซึ่งแนวคิดนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง อินเทล ไมโครซอฟท์ ก็มีการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการร่างแผนธุรกิจ

“ผมอยากฝากถึงสตาร์ตอัพชาวไทยที่กำลังเดินหน้าทางธุรกิจอยู่ขณะนี้ สิ่งสำคัญที่ผมได้จากการเดินทางไปพบกับปัญหาของสตาร์ตอัพ คือ วิธีการมองและเข้าใจปัญหา ด้วยการมองปัญหาด้วยความรัก (Love the Problem) น่าจะเป็นแนวคิดใหม่ที่จะทำให้สามารถเข้าใจและอยู่ร่วมกับอุปสรรคต่างๆ และแก้ไขมันได้” แอช สรุป

ทดลองใช้ Lean Canvas

Why Lean Canvas vs Business Model Canvas?

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com