www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • การพัฒนาไอซีทีสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริง “หัวเว่ยเผยผลวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยยกระดับความยั่งยืนของประเทศด้านสุขภาพ การศึกษา และโครงสร้างพื้นฐานรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ”...
  • Digitization กับจุดอิ่มตัวของการค้าไร้พรมแดน “พอล โดโนแวน นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากยูบีเอสแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์การค้า บนข้อสงสัยว่า ในวันนี้โลกของเรามาถึงจุดสูงสุดของการค้าแล้วหรือยัง กับการเข้ามาของDigitization ที่ตัดซัพพลายเชนออกจากระบบการค้า”...
  • หัวเว่ย มุ่งสร้างระบบนิเวศด้านบริการสำหรับกลุ่มเอ็นเตอร์ไพรส์ “หัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มุ่งสร้างระบบนิเวศด้านบริการ เตรียมขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัล เปิดตัวกลยุทธ์ Platform + Ecosystemบ่มเพาะและสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืน ผนึกความร่วมมือในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างชุมชนโอเพ่นซอร์สและแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา”...
  • กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ไรส์’ จัด D-Next: Demo Day 2018 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีด นวัตกรรมองค์กร และสตาร์ทอัพระดับภูมิภาค โชว์ผลงาน Prototype ของ 15 ทีม สตาร์ทอัพระดับโลก ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม Bootcamp พัฒนาศักยภาพ ขยายการเติบโตธุรกิจตลอดระยะเวลา 3 เดือน ต่อผู้บริหารกลุ่ม ปตท. นักลงทุนและนักธุรกิจชั้นนำในวงการสตาร์ทอัพกว่า 300 ท่าน...
  • ดีแทคเร่งติดตั้งและใช้งานโครงข่าย 4G TDD “โนเกียผนึกดีแทคในการติดตั้งและใช้งานเครือข่าย 4G TDD ในเชิงพาณิชย์รายแรกในประเทศไทยผู้ใช้บริการดีแทคเทอร์โบจะได้ใช้งาน 4G TDD บริการอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เร็ว และเสถียรมากขึ้น”...

dtac เสริมแกร่งสตาร์ตอัพด้วย Lean Canvas

dtac เสริมแกร่งสตาร์ตอัพด้วย Lean Canvas
May 15
17:11 2017

ดีแทค แอคเซอเลอเรท ปี5 เดินหน้าเข้มข้น เสริมความแข็งแกร่งการสร้างแผนธุรกิจ เชิญมือหนึ่งด้าน Lean Canvas อบรมสตาร์ตอัพ ลดข้อผิดพลาด มองปัญหาและโอกาส ให้พร้อมโตระดับโลก

HPE1 662x190

หลังจากที่ ดีแทค แอคเซอเลอเรท ประกาศผลทีมสตาร์ตอัพที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ ปี 5 ทั้งหมด 12 ทีม โดยทุกทีมได้เข้ารับการอบรมในโปรแกรม Intensive world class boot camp ที่ Hangar Co working space และการโค้ชชิ่ง จาก Mentor ระดับโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในเชิงการพัฒนาธุรกิจ

ไฮไลต์ของจัดอบรมเพิ่มศักยภาพของสตาร์ตอัพทั้ง 12 ทีม คือ จากได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการจาก Mentors ที่มีชื่อเสียงและผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการสตาร์ตอัพ โดยปีนี้ดีแทค แอคเซอเลอเรทได้เชิญ แอช มารียา (Ash Maurya) บิดาแห่ง Lean Startup Canvas model และ Nir Eyal เจ้าของทฤษฏี Hooked model ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสตาร์ตอัพระดับโลกอย่าง Facebook และ Instagram มาให้ความรู้ระดับโลก

เจอผู้คิดค้นแนวคิด Lean Canvas ตัวจริง

แอช มารียา เป็นผู้คิดค้นวิธีการสร้างโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ซึ่งจบได้ภายในกระดาษเพียงหน้าเดียว นั่นคือ Lean canvasโดยเน้นให้แผนธุรกิจนั้น สามารถนำไปใช้ได้จริง ชัดเจน ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจ โดยจะเน้นให้ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพนั้น เริ่มต้นจากคำถามว่า “ทำไม”

Lean canvas เปรียบเสมือนเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ ให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยอาศัย ข้อมูลหรือดาต้า ที่เกิดจากการทดลองจากสมมติฐานที่สตาร์ตอัพกำหนดขึ้น ทำให้การนำแผนไปใช้ในเชิงธุรกิจจริงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่คาดคิดได้ ซึ่งนี่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อดีตสตาร์ตอัพอย่าง Facebook หรือ Dropbox เติบโตกลายมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกได้

“การตั้งคำถามและทำการทดลองสมมติฐานเหล่านั้น ทำให้เรามองธุรกิจได้ชัดและกว้างมากขึ้น ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจได้” แอช กล่าว

Ash Maurya 2

สตาร์ตอัพส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากสตาร์ตอัพไม่เข้าใจ ปัญหา ในธุรกิจที่ทำจริงๆ ทำให้ธุรกิจที่ทำไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เสียทั้งเวลาและเงินทุน เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และขั้นตอนต่อมา คือ การหาโซลูชันที่เป็นไปได้ เพื่อตอบสนองกลุ่มคนที่ชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (early adopter) เพื่อเป็นการทดลองตลาดและนำผลตอบรับมาพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป

สิ่งสำคัญของ Lean canvas อีกประการคือ การกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญ (Key metrics) ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและประเมินผลได้ง่าย กำหนดเพียงแค่ 1-2 ดัชนีที่ตอบโจทย์หัวใจของธุรกิจ จากยุคดั้งเดิมที่กำหนดดัชนีชี้วัดการประเมินผลไว้อย่างมากมาย แต่ดัชนีเหล่านั้นกลับไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

“ปัญหาที่สตาร์ตอัพทั่วโลกเผชิญ คือ เมื่อธุรกิจดำเนินไประยะหนึ่งจะเจอทางตันในการทำให้ธุรกิจเติบโต และเมื่อหาทางออกไม่เจอก็จะเกิดความล้มเหลว ซึ่ง Lean canvas นี้ จะเป็นโมเดลที่ทำให้เห็นได้ว่าสตาร์ตอัพจะโตได้อย่างไร จะทำอย่างไรให้เป็นสตาร์ตอัพที่มีประสิทธิภาพ” แอช กล่าว

lean-canvas

ตัวอย่างการใช้ Lean Canvas ในการทำแผนธุรกิจ

แนวคิด Lean Canvas นี้ ไม่จำกัดเพียงแต่สตาร์ตอัพเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปใช้ในระดับองค์กรใหญ่ๆ ได้ เพียงขอแค่ผู้ใช้มีความคิดการเป็นผู้ประกอบการในใจ (Enterpreneurial thinking) ซึ่งแนวคิดนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง อินเทล ไมโครซอฟท์ ก็มีการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในการร่างแผนธุรกิจ

“ผมอยากฝากถึงสตาร์ตอัพชาวไทยที่กำลังเดินหน้าทางธุรกิจอยู่ขณะนี้ สิ่งสำคัญที่ผมได้จากการเดินทางไปพบกับปัญหาของสตาร์ตอัพ คือ วิธีการมองและเข้าใจปัญหา ด้วยการมองปัญหาด้วยความรัก (Love the Problem) น่าจะเป็นแนวคิดใหม่ที่จะทำให้สามารถเข้าใจและอยู่ร่วมกับอุปสรรคต่างๆ และแก้ไขมันได้” แอช สรุป

ทดลองใช้ Lean Canvas

Why Lean Canvas vs Business Model Canvas?

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_1

Like Us On Facebook

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com

Categories