www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • ไซเซลเปิดตัวสวิตช์พีโออี สำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ สร้างโอกาสทางธุรกิจไอโอที ไซเซล ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการออกแบบและผลิตสวิตช์ได้พัฒนาสวิตช์พีโออีรุ่น GS1300 และ GS1350 สำหรับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ ออกแบบให้มีจำนวนพอร์ตที่หลากหลายและสามารถจ่ายพลังงานได้สูง...
  • AIS 5G โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามจังหวัด กรุงเทพ หาดใหญ่ AIS นำคณะสื่อมวลชน ชมความก้าวหน้าของการทดลอง ทดสอบ Use Case เทคโนโลยี 5G ในสภาพแวดล้อมจริง โชว์บังคับรถไร้คนขับข้ามภูมิภาค กทม.- หาดใหญ่ แสดงศักยภาพสำคัญ 5G ความเร็วในการรับส่งสัญญาณ ความเร็วในการตอบสนอง และความเสถียรของระบบ...
  • BKI ปลื้มเบี้ยครึ่งปีแรกเติบโต 19% คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้า 2 หมื่นล้าน กรุงเทพประกันภัยเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีเบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 คาดสิ้นปี 62 ทะลุเป้าหมาย 20,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนโดยเน้นการรับประกันภัยอย่างมีคุณภาพและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด พร้อมกับการลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีเสริมบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและคู่ค้า...
  • เปิดงานมหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ BIDC 2019 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ภาครัฐผนึกภาคอุตสาหกรรมเปิดมหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ “Bangkok International Digital Content Festival 2019” หรือ BIDC 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Digital Co-creation เป็นการผนึกพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ให้เข้มแข็งและยั่งยืนหนุนไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางด้านดิจิทัล คอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมเปิดเวทีจับคู่เจรจาการค้า หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง...
  • SMEA ไต้หวัน วางแผนขยายสินค้าเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย องค์กรบริหารธุรกิจเอสเอ็มอีไต้หวัน (SMEA) ออกโรงช่วยผู้ประกอบการฯ สินค้าเทคโนโลยี ให้ความรู้การทำธุรกิจออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ เดินหน้าหาพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มช่องจำหน่าย คาดหวังยอดขายธุรกิจเอสเอ็มอี เพิ่มขึ้น 15%...

สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำ พื่อตอบสนองต่อ Digital disruption

สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำ พื่อตอบสนองต่อ Digital disruption
May 12
15:43 2017

“ความสำเร็จในช่วงศตวรรษที่ 21 ประเทศและองค์กรต่างๆ จะเอาชนะกันด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมและความคล่องตัว ประเทศและองค์กรใดที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจะสามารถเป็นผู้ชนะได้ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล”

Banner_CIO_big one_version2

1สิ่งสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของแต่ละประเทศ คือการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปในกระบวนการขององค์กรและธุรกิจไปจนถึงระบบการศึกษา ซึ่งจะส่งผลระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารองค์กรหลายๆรายต่างต้องการรักษาตำแหน่งทางการตลาดของตัวเองไว้ จึงได้มีการกำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อความสามารถในแข่งขัน ยกระดับองค์กร กำจัดอุปสรรค เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่

เทคโนโลยีดิจิทัลอาจสร้างผลกระทบต่อองค์กรได้ เช่นเรื่องโครงสร้างองค์กร อุปสรรคและความสามารถในนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ล้วนมีกลยุทธ์ด้านดิจิทัล แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจทำให้บางองค์กรต้องประสบกับปัญหาช่องว่างทางทักษะ (Skills gap) ซึ่งเป็นสาเหตุให้การพัฒนาด้านดิจิทัลของหลายๆองค์กรต้องหยุดชะงักมาแล้ว

สถาบันวิจัย Russell Reynolds Associates ได้ทำการสำรวจผู้บริหารองค์กรกว่า 2,000 องค์กร ถึงผลกระทบโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ทางดิจิทัลขององค์กร อุปสรรคและความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลใน 15 อุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงความสามารถขององค์กรด้วยดิจิทัล ผู้บริหารองค์กรเหล่านั้น มีความเห็นว่าธุรกิจของตัวเองอาจจะถูก Disrupt โดยเทคโนโลยีดิจิทัลได้ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงระดับสูงในอีก 12 เดือนข้างหน้า

โดยองค์กรแบบ B2C ได้รับผลกระทบมากที่สุด จากการวิจัยของพบว่าอุตสาหกรรมสื่อ (Media) ได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การให้บริการทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ธุรกิจประกันภัย ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค การให้บริการด้านความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ภาคการศึกษา และอุตสาหกรรมการผลิต ตามลำดับ

Columnist Cornerอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญ2 ประการที่เป็นเพราะเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่

1) กำแพงขวางกันระหว่างอุตสาหกรรมถูกขจัดลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล จนทำให้องค์กรที่เคยครองตลาดมาก่อน ถูกท้าทายโดยองค์กรจากอีกอุตสาหกรรม เช่น Kodak ที่อยู่ในอุตสาหกรรมฟิล์ม ถูกท้าทายโดย NOKIA จากอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จึงทำให้โครงสร้างตลาดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง (Disruption) ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าดิจิทัลทำให้การเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ต่างกันสามารถเข้ามาแข่งขันกันได้โดยแทบจะไม่มีอุปสรรคขวางกัน

2) องค์กรขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมโดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากรูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิมนั้น มักจะมีวัฒนธรรมองค์กรที่ฝังลึก ยากแก่การเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อมั่นจากความสำเร็จในอดีตอันยาวนาน ว่าจะไม่มีองค์กรใดเอาชนะตนเองได้ และมักจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และมักจะถูกบังคับให้ออกสู่ตลาดในที่สุด เช่น ฟิล์ม Kodak, ร้านหนังสือ Borders เป็นต้น

อ่านต่อหน้า2

Pages: 1 2

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com