www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator RISE เปิดตัวโปรแกรม AI Accelerator เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โปรแกรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมองค์กร...
  • HPE วางแผนสนับสนุนงานวิจัย AI และ Big Data ให้ฟีโบ้ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) ผนึกกำลัง ฟีโบ้ สร้างขุมกำลังปัญญาประดิษฐ์ของประเทศ ตอบสนองการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีชั้นสูงในการประมวลผลข้อมูล ปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ...
  • สำรวจพฤติกรรม นักช้อปออนไลน์ในประเทศไทย “CIO World&Business ได้นำรายงานของ Picodi.com ที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของปี 2018 ในหลายๆ ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของคนไทย ทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเชื่อต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ อายุเฉลี่ยของผู้ซื้อสินค้า ช่วงเวลาของการใช้บริการรวมถึงหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยม ข้อมูลทั้งหมดจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญให้การซื้อขายในอุตตสาหกรรมนี้ปรับตัว”...
  • ลูกค้าดีแทค จ่ายทุกบริการของแอปเปิ้ลผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ลูกค้าดีแทค สามารถชำระเงินสำหรับทุกบริการของ App Store, Apple Music และ iTunes ผ่านบิลของดีแทคได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป...
  • แพลตฟอร์ม HR ในยุค Digital Transformation องค์กรสมัยใหม่จำเป็นต้องมองหาแพลตฟอร์ม HR ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรบุคคลในโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 60% กำลังวางแผนลงทุนเทคโนโลยีใหม่ใน 12-24 เดือน...

The Digital Futurist (ตอนที่ 554) 5G, AI, IoT and Blockchain for The Future of Logistics

The Digital Futurist (ตอนที่ 554) 5G, AI, IoT and Blockchain for The Future of Logistics
February 08
17:30 2019

“เมื่อคณะผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงความจำเป็นในการประยุกต์ใช้ดิจิทัล นำเทคโนโลยี 5G, AI, IoT และ Blockchain มาใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร มีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้ว ย่อมจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล”

2หนึ่งกลยุทธ์จำเป็นของทุกองค์กรในยุคดิจิทัลคือ Digital Transformation ซึ่งมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหน่วยธุรกิจ (Business to Business: B2B) หรือ ผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) ได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว ดิจิทัล ยังเป็นส่วนสำคัญเพื่อดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในแต่ละประเทศ

Banner_CIO_big one_version2

จากงานวิจัยของ Forbes Insights พบว่า ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลด้านการขนส่งร้อยละ 65 เชื่อว่าองค์กรอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Transformation) จากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยการบริหารจัดการทั้งภายในและนอกองค์กรด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

ดร.พีร์ Newในบางประเทศมีกฎหมายบังคับให้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอยตรวจวัดการทำงานของรถขนส่ง และคนขับ ติดตามชั่วโมงการขับขี่ ระยะเวลาที่พัก เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยสามารถทำงานได้โดยผ่าน อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ที่สามารถตรวจจับ และส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายสื่อสารไร้สาย

ในอนาคตเราจะสามารถส่งปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ ได้ด้วยความหน่วงเวลาแฝง (latency) ที่ต่ำ ผ่านโครงข่าย 5G ทำให้การส่งภาพเคลื่อนไหวภายในรถขนส่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความคมชัดสูง แบบ real-time โดยสามารถถูกประมวลผลด้วยเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เสริมความสามารถในการเตือนภาวะหลับใน ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินลงได้

ระบบสารสนเทศทั่วไปมักเก็บข้อมูลในลักษณะรวมศูนย์ ทำให้ต้องอาศัยผู้บริหารจัดการระบบกลาง ในยุคดิจิทัลที่ผู้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้ว การบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology: DLT)ได้รับความสนใจอย่างมาก นำมาลดบทบาทของตัวกลางลง ลดต้นทุนการขนส่ง ทั้งนี้ Distributed Ledger สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นคือ Blockchain ที่ถูกประยุกต์ใช้ในระบบเงินเสมือน Bitcoin ที่มักถูกกล่าวถึงในปัจจุบัน

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) รายใหญ่ของโลก ร่วมมือกับพันธมิตรผู้พัฒนาโซลูชั่น และบริษัทที่ปรึกษา เชื่อมต่อเครือข่าย Distributed Ledger Technology (DLT) บนแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ด้วยการแลกเปลี่ยนเอกสารระหว่างกันในรูปแบบดิจิทัล พร้อมติดตามได้ว่าอยู่ที่ใด นอกจากการจัดการเอกสารแล้ว DLT ยังมีส่วนช่วยให้กระบวนการในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นไปอย่างรวดเร็ว เสริมประเด็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และนำเสนอข้อมูลล่าสุดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ การกระจายข้อมูลที่เชื่อถือได้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสถาบันการเงิน บริษัทประกันภัยได้ เป็นต้น

ผู้บริหารยุคดิจิทัลในองค์กรชั้นนำ ต่างให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ผนวกรวมกับ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดในด้าน โลจิสติกส์ (Logistics) การขนส่งสินค้า ภาพรวมทั้งโซ่อุปทาน (Supply chain) การตัดสินทางธุรกิจแบบ real-time

ปกติแล้วกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics team) ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อการตัดสิน เพื่อเลือกผู้ประกอบการขนส่ง (Carrier) เส้นทางการขนส่ง และตารางเวลา โดยทั่วไปอาจต้องใช้เวลานานเพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่หลากหลายเหล่านี้

3แต่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือดิจิทัล ทำให้การวิเคราะห์ คัดเลือกพันธมิตร รายละเอียดการขนส่ง ทำได้อย่างอัตโนมัติ ระบบจะแสดงทางเลือกเพียงไม่กี่รูปแบบให้กับทางผู้ปฏิบัติงานตัดสินใจเลือกในลำดับสุดท้ายด้วยความรวดเร็ว

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ (Predictive analytic) เมื่อสามารถคาดการณ์แนวโน้มความต้องการได้ การวางแผน ตระเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักร และกำลังคน ก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานร่วมกันของ AI และ IoT เข้ามาเสริม งานซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) ส่งผลให้เครื่องจักร อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ลดความเสี่ยงที่จะต้องหยุดการให้บริการอย่างกะทันหัน ซึ่งจะส่งผลต่อการบริการลูกค้า

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยสำคัญในทุกองค์กร เมื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเข้าใจ ตระหนักถึงความจำเป็นในการประยุกต์ใช้ ดิจิทัล นำเทคโนโลยี 5G, AI, IoT และ Blockchain มาใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งองค์กร มีพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้ว ย่อมจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) ก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Forbes

ท้ายบทความ

Banner (660x80 Pixel)

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
Banner (320x250 Pixel) EDIT
CEBIT_webbanner_320x250pxl_TH

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com