www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

The Digital Futurist (ตอนที่ 568) Digital for Overcoming COVID-19 Crisis

The Digital Futurist (ตอนที่ 568) Digital for Overcoming COVID-19 Crisis
March 25
14:13 2020

“การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยยุติการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเอาชนะมันได้มีหลายประเด็นที่เป็นไปได้จริงและมีประโยชน์ต่อการทำงาน ทั้งการคาดการณ์การแพร่ระบาดของโรคการวินิจฉัยโรคของประชาชนโดยใช้แบบสำรวจตนเองออนไลน์ หรือการบริหารสถานการณ์บนพื้นฐานของข้อมูล”

วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกอย่างทุกวันนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาเป็นผู้ช่วยที่จะก้าวไปข้างหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับเรา มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาเตรียมตัวล่วงหน้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

Prevention Strategy

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI เข้ามามีส่วนในการคาดการณ์การแพร่ระบาด เนื่องจากการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนเป็น สัปดาห์ หรือเพียงไม่กี่วัน ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมการด้านสาธารณสุข การบริหารจัดการการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Global Pandemic) การกักตัวอยู่เพียงลำพัง (self-quarantine) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 สตาร์ทอัพในแคนาดา BlueDot ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ big data คาดการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้วแจ้งเตือนให้กับลูกค้าทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ก่อนหน้าที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO จะออกมาแจ้งเตือนการระบาดครั้งนี้

การวิเคราะห์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ (Infectious disease) ด้วยสติปัญญาของมนุษย์ร่วมกับ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ด้วย Big dataการประมวลผลทางภาษา (Natural Language Processing) หรือ NLPการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนับแสน จากหน่วยงานสาธารณสุขของแต่ละประเทศ ข้อมูลการเครื่องบินทั่วโลก สื่อออนไลน์ รายงานสุขภาพปศุสัตว์ การกระจายตัวของประชากร นำข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง

ประเด็นสำคัญคือเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ถูกนำมาประยุกต์ช่วยอย่างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ไม่ได้เข้ามาทดแทน แต่ช่วยระบุประเด็นที่ควรพิจารณาให้กับผู้เชี่ยวชาญ ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คาดการณ์การแพร่ระบาดได้ล่วงหน้า เพื่อการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ต่างๆ ให้พร้อมเมื่อวิกฤติมาถึง

Screening & Monitoring

จากภาพผู้รอคิวเข้าตรวจเชื้อในต่างประเทศ ขับรถมารอคิวตรวจแบบ ไดร์ฟ ทรู (Drive thru) เป็นแถวยาวเป็นกิโลเมตร นอกจากสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อจากการสัมผัส แล้วยังก่อให้เกิดความเครียดอย่างไม่จำเป็น

การใช้แบบสำรวจตนเองออนไลน์ หรือจะเป็น แชทบอท (Chatbot) คอยพูดคุยสอบถามอาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media) การปรึกษาการแพทย์ทางไกล โทรเวช (Telemedicine)หรือ วิดีโอคอล (Video call) ที่มาพร้อมกับ หุ่นยนต์คอยรับบริการผู้ป่วยในจุดคัดกรอง ซึ่งมีการประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาลในหลายประเทศในสถานการณ์เช่นนี้ มีการพัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเริ่มนำมาใช้งานในบ้านเราบ้างแล้ว โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวอยู่เพียงลำพัง (self-quarantine) ผู้มีโรคเรื้อรังที่พักอยู่ที่บ้าน สามารถติดต่อทางไกลกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้

เพื่อป้องกัน ลดโอกาสการติดเชื้อได้ทั้งตัวผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนั้นสามารถนำเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยตั้งเตือนผู้เฝ้าระวังอาการให้วัดอุณหภูมิ สัญญาณชีพต่างๆ ระดับออกซิเจน แล้วบันทึกข้อมูล ส่งข้อมูลอาการออนไลน์อย่างเป็นประจำได้อย่างอัตโนมัติ

ที่สำคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับกระบวนการ (process) ให้เป็นอัตโนมัติ ติดตามรายบุคคลได้อย่างสม่ำเสมอ ส่งข้อมูลไปยังสถานพยาบาลได้อย่างอัตโนมัติ ในกรณีฉุกเฉินยังสามารถส่งบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือได้ทันเวลา และที่สำคัญลดความแออัดในสถานพยาบาล ลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพิ่มพื้นที่ให้กับผู้ป่วยที่จำเป็น ลดความเสี่ยงการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเอง

ประเด็นสำคัญแม้มนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม ในวิกฤติเช่นนี้ เราจำเป็นต้องห่างกัน เว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) ลดโอกาสการแพร่เชื้อ และรับเชื้อโดยไม่จำเป็น เมื่อต้องเข้าไปในที่ที่คนพลุกพล่าน จำเป็นต้องใส่หน้ากากเข้าหากัน รักษาสุขภาพอนามัยทุกท่านครับ

เอกสารอ้างอิง
1. World Health Organization (WHO), “Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report,” March 2020.
2. MIT Technology Review, “AI could help with the next pandemic—but not with this one,” March 2020.
3. CNBC, “How this Canadian start-up spotted coronavirus before everyone else knew about it,” March 2020.
4. bluedot
5. Fortune, “How A.I. is aiding the coronavirus fight,” March 2020.
6. Forbes, “How AI May Prevent The Next Coronavirus Outbreak,” March 2020.
7. Diginomica, “How Canadian AI start-up BlueDot spotted Coronavirus before anyone else had a clue,” March 2020.
8. Association of American Medical Colleges (AAMC), “As COVID-19 races through communities, hospitals ramp up telehealth to protect patients and providers,” March 2020.
9. AP, “Telemedicine emerges as care option during COVID-19 outbreak,” March 2020
10. CIO World&Business, “หุ่นยนต์อัจฉริยะ ช่วยสู้ภัย COVID-19,” มีนาคม 2563
11.Healthcare IT News, “Telemedicine during COVID-19: Benefits, limitations, burdens, adaptation,” March 2020.

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com