www.cioworldmagazine.com

 Breaking News
  • 3 เรื่องด่วนที่ CIO ต้องจัดการ รับมือ COVID-19 การ์ทเนอร์แนะ 3 เรื่องด่วน CIO เร่งจัดการรับมือสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ชี้ต้องมีแผนและการเตรียมตัวที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจทั้งหมดและพร้อมนำมาใช้ทันที...
  • Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 “Top 10 Strategic Technology Trends for 2020 ภายใต้การเกิดขึ้นของ People-Centric Smart Space ตัวกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และการดำเนินการทั้งหมดขององค์กร”...
  • Cyber security 2020 “CIO World&Business ได้รวบรวม การคาดการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในปี 2563 จาก ผู้ให้บริการระบบการรักษาความปลอดภัยหลายๆ ราย ทั้งจาก พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์, ฟอร์ติเน็ต และ เทรนด์ไมโคร ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารในสายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง C-Level ในสายงานอื่นๆ ทุกคน”...
  • CIO คือ ผู้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต “ผลการศึกษาฉบับล่าสุดชี้ให้เห็นว่าซีไอโอจะเป็นบุคคลสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในอนาคต และความสามารถของซีไอโอในการควบคุมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้าง ขับเคลื่อน จัดการ เชื่อมต่อและปกป้อง คือ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ”...
  • ‘DES’ BIG MISSION DIGITIZING THAI ECONOMY เดินหน้าประเทศไทย สู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วิสัยทัศน์ 15 คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม...

The Digital Futurist (ตอนที่ 559) 5G Artificial Intelligence: The Heart of Digital Innovation

The Digital Futurist (ตอนที่ 559) 5G  Artificial Intelligence: The Heart of Digital Innovation
July 05
14:42 2019

“ขอยกตัวอย่าง การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือบุคคล สามารถขยายผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ หลายประเทศประสบความสำเร็จจากเทคโนโลยีเพราะการปรับใช้อย่างมียุทธศาสตร์ หลายหน่วยงานร่วมมือกันเดินไปสู่เป้าหมายของประเทศ”

1หัวใจของนวัตกรรมดิจิทัล คือ การนำมาใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (efficiency) เสริมประสิทธิผล (productivity) ในการทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือเพิ่มความสุข (happiness) อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้บริหาร ซึ่งแท้จริงแล้วมีมูลค่าเหนือกว่าสิ่งใดที่มนุษย์เราสมมุติสร้างขึ้นมาเป็นตัววัดทางเศรษฐกิจ รายได้กลับเป็นเพียงผลพลอยได้จากผลสำเร็จของการนำนวัตกรรมดิจิทัลไปแก้ปัญหา สร้างสุข ให้กับหน่วยงาน องค์กรและผู้ใช้งาน

เมื่อผนวกนวัตกรรมดิจิทัลทั้ง 5G และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ร่วมกับศาสตราวุธแห่งยุคดิจิทัลอย่าง Blockchain, Internet of Things (IoT) และ Data analytic เข้าด้วยกันแล้ว นับเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทำความเข้าใจ นำมาประยุกต์ใช้งาน

ดร.พีร์ Newองค์กรใดสามารถทำความเข้าใจ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมย่อมเสริมความสามารถในการแข่งขัน (competitive advantage) ให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในและนอกอุตสาหกรรม เนื่องจากปัจจุบันเส้นแบ่งระหว่างอุตสาหกรรมที่มีแต่ก่อนค่อนข้างจางหายไป ธุรกิจหนึ่งสามารถข้ามไปแข่งขันในอีกอุตสาหกรรมได้ไม่ยากด้วยเครื่องมือดิจิทัล

ประเทศที่สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ก็ย่อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (competitiveness) ให้อยู่ในระดับแนวหน้า มีภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วยประสิทธิภาพสูง สามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากทั่วโลก ด้วยสิ่งแวดล้อมที่พร้อมจะสร้างความสุข (happiness) ให้กับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ พร้อมกับการต้อนรับคนฝีมือดีกลับบ้านเกิด นำความรู้ที่สะสมมาจากอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลก มาสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งจากภายในด้วยคนในผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

เรามาติดตามแนวโน้มนวัตกรรมดิจิทัลผ่านการใช้งานด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare) และภาคการผลิต (Manufacturing) ไปด้วยกัน

Healthcare

จากการสำรวจผู้บริหาร 221 รายในหน่วยงานด้าน Healthcare ของ Accenture พบว่า 2 ใน 3 ระบุว่า AI และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อองค์กรในสามปีจากนี้ และกว่า 90% ของผู้บริหารระดับ C-level กำลังทดสอบ AI รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ในองค์กร และผู้บริหารส่วนหนึ่งเชื่อว่า health IT จะสามารถช่วยให้ระบุความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

การวางโครงข่าย 5G ตามเสาโคมไฟถนน เป็นอีกแนวทางที่เมืองใหญ่ในประเทศที่พัฒนาแล้วมีแผนที่จะดำเนินการเพื่อให้มีสัญญาณ 5G ครอบคลุมทั่วถึง โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีผู้ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดจำนวนมาก การติดอุปกรณ์ IoT ที่มี เซนเซอร์ คอยตรวจจับการเคลื่อนที่ภายในห้อง ทางเดินระหว่างห้อง ประตู โต๊ะเก้าอี้ ห้องน้ำ ห้องครัว ประกอบกับสัญญาณชีพที่ wearable device ตรวจจับไว้

ข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งผ่าน 5G เข้าสู่ระบบ AI อย่างต่อเนื่องจนได้ข้อมูลมากพอที่จะประมวลผลให้รูปแบบปกติของผู้ใช้งาน หลังจากนั้นระบบก็จะสามารถตรวจจับความผิดปกติแจ้งเข้าสู่ระบบบันทึกเพื่อประกอบการดูแลสุขภาพในลำดับต่อไป หรือแม้แต่การส่งหน่วยฉุกเฉินได้อย่างทันเวลา เสมือนมีพยาบาลดิจิทัลคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

Cedars-Sinai สถานพยาบาลที่ไม่แสวงหากำไรใน ลอสแองเจลิส เป็นโรงพยาบาลขนาด 958 เตียง เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายสาขา ได้ประยุกต์ Virtual reality (VR) สำหรับการดูแลรักษาความปวด (pain management) ภายในโรงพยาบาล และได้จัดงานประชุมวิชาการ Virtual Medicine Conference โดยมีการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจไว้หลายเรื่องอาทิ การนำ Virtual reality เสริมเรื่องการดูแลรักษาความปวด (pain management) ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน การผนวก VR เข้ากับระบบ Clinical workflow

โดยประเด็นกลับไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยี แต่สำคัญที่การสร้างคอนเทนต์ (content) ให้เหมาะสมจะช่วยเสริมการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถมอง VR เปรียบเสมือนกระบอกฉีดยาเท่านั้น สิ่งสำคัญคือ คอนเทนต์ (content) จะต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมว่าจะนำไปประยุกต์กับผู้ป่วยในกลุ่มใด ด้วยการประสานของ 5G และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเสริมการรักษาสุขภาพให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่สำคัญคือเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย คนที่คอยดูแลผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อีกด้วย

Manufacturing

Use cases เป็นหัวใจสำคัญเมื่อกล่าวถึง 5G การใช้งานจริงทยอยให้เห็นมากขึ้นเป็นลำดับ สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต หนึ่งบริษัทชั้นนำด้านอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลัง ได้นำเทคโนโลยี 5G และ AI มาใช้ในโรงงานผลิต electrical drive ในสแกนดิเนเวีย โดยร่วมมือกับโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการโครงข่าย 5G และ บริษัทพัฒนาโซลูชั่น Computer vision และ AI

จากความเร็วของ 5G ทำให้ได้ภาพในลักษณะ real-time ผนวกกับความชาญฉลาดของ AI และการสื่อสารที่มี latency ต่ำผ่านระบบ 5G มีส่วนเพิ่มคุณภาพในการผลิต ลดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังช่วยเตือนอย่างอัตโนมัติให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่อง การยศาสตร์ (Ergonomics) ในโรงงานผลิต ปรับสภาพการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานที่ทำงานให้เหมาะสมอย่าง real-time เพื่อความปลอดภัยต่อพนักงาน

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีผลิตภัณฑ์ต่างเวอร์ชันในสายการผลิตเดียวกัน ความผิดพลาดสามารถตรวจพบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยจะมีการเพิ่มเทคโนโลยี Augmented reality (AR) มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับ 5G เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก

การประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือบุคคล จะขยายผลสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศได้นั้น จำเป็นต้องมีการออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ต่างจากการปลูกไม้ดอกไม้ผลให้งอกงาม ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน วางกฎระเบียบควบคุมที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศเพื่อระบบนิเวศนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมให้ส่วนประกอบสำคัญของนวัตกรรมทั้งจากหน่วยงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ภาครัฐเอกชน สถานศึกษาและอุตสาหกรรม ร่วมมือกันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีความสุข

อ่านไฟล์ PDF.

ท้ายบทความ

 

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com