www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

The Digital Futurist(ตอนที่ 556) 5G and Artificial Intelligence (AI): The Heart of Future

The Digital Futurist(ตอนที่ 556) 5G and Artificial Intelligence (AI): The Heart of Future
April 19
14:38 2019

“ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่ 5 หรือ 5G รวมถึงความสามารถของการประมวลผลด้วยระบบAI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ และแทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่า สิ่งเหล่านี้คืออนาคตของโลก ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม”

1ท่านที่นิยมชมชอบติดตาม เทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมล่าสุด เชื่อได้ว่าต้องสนใจเทคโนโลยี 5G กับ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ อย่างแน่นอน เนื่องจากทั้งสองเทคโนโลยีจะเข้ามาพัฒนาสร้างสรรค์ตลาดที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และยังจะสร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้นอีกด้วย

Banner_CIO_big one_version2

5G มาตรฐานล่าสุด เปิดให้ใช้ย่านความถี่ใหม่ที่สามารถรับส่งข้อมูลไร้สายได้รวดเร็วขึ้น และความหน่วงเวลาแฝง (latency) ที่ต่ำลง เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีพลิกโฉมเทคโนโลยีและธุรกิจ ด้วยการประยุกต์ใช้งาน (application) รูปแบบใหม่ ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการใช้งานรายบุคคล การใช้งานเชิงธุรกิจ และการใช้งานในอุตสาหกรรม

ดร.พีร์ Newการใช้งานความถี่ช่วง millimeter wave รองรับการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ทำให้เกิดนวัตกรรมบริการใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และองค์กร ผู้ให้บริการไร้สายก็จะสามารถส่งข้อมูลความเร็วสูงได้เทียบเท่ากับผู้ให้บริการผ่านสาย

การประสานการทำงานระหว่าง 5G และ AI ทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous vehicle)จากเซ็นเซอร์ตรวจจับข้อมูลที่รถยนต์ ข้อมูลปริมาณมากเกิดที่ตัวรถยนต์ การสื่อสารไร้สายแบบเดิมจะไม่เหมาะกับการส่งข้อมูลจำนวนมากเช่นนี้ 5G เข้ามาช่วยส่งข้อมูลที่มีปริมาณจนนักวิชาการเรียก รถยนต์ไร้คนขับ (Autonomous vehicle) ว่าเป็น ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data center) ติดล้อเคลื่อนที่ได้

แทรกชาร์ต การคาดการณ์จำนวนของ Autonomous vehicles

เมืองอัจฉริยะ (Smart city) เทคโนโลยี 5G จะเข้ามาเป็นหนึ่งโครงข่ายสื่อสารหลักสำหรับ รถยนต์ไร้คนขับ การแพทย์ทางไกล และกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ เป็นต้น ทั้ง 5G และ AI เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากที่ส่งมาจากหลายตัวตรวจจับ ผ่าน 5G เพื่อการตัดสินใจในการผลิตได้อย่าง real-time เครื่องจักรจะเรียนรู้ที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การผนวกรวมดิจิทัลเข้ากับ ภาคอุตสาหกรรม ทั้ง 5G และ AI เป็นกาวประสานที่สำคัญ โดยต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล

3AI จากจินตนาการในนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) สู่เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตของเราในแต่ละวัน จากการสั่งงานด้วยเสียง การวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าบนโลกออนไลน์ การนำเสนอสินค้าบริการที่ตรงตามความต้องการ การควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ หรือแม้แต่การแนะนำว่าใครควรเป็นเพื่อนเราบนสื่อสังคมออนไลน์

เมื่อเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากขึ้น จึงเกิดคำถามขึ้นว่า “เทคโนโลยีเหล่านี้มีอคติหรือไม่อย่างไร?”ผู้นำด้านเทคโนโลยีมีการจัดการเรื่องจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Google ได้ตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยให้ทางบริษัทพัฒนาเทคโนโลยี AI ไปในทางที่มีจริยธรรม

ทาง Amazon ประกาศความร่วมมือกับมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ทุนการวิจัยเน้นไปที่ ความเป็นธรรมในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Fairness in AI) เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส เพื่อให้เห็นภาพว่าการปราศจากข้อมูลที่มีอคติสำคัญมาก

เราสามารถพิจารณาได้จากตัวอย่างดังนี้ เมื่อบริษัทใช้เครื่องมือดิจิทัลช่วยคัดเลือกใบสมัครงาน ถ้ามีข้อมูลเชิงอคติว่า เพศหนึ่งมีแนวโน้มขยัน หรือ ฉลาด กว่าอีกเพศ อาจทำให้กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานผิดเพี้ยนไปเลือกเฉพาะเพศหนึ่งเท่านั้น หรือแม้แต่การใช้เสียงสุภาพสตรีตอบใน Siri, Google assistant หรือ Alexa อาจมีส่วนทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจไปว่าเพศหญิงเท่านั้นที่จะคอยช่วยเหลือ

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ หรือ อุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ทำความเข้าใจถึงประโยชน์และข้อจำกัดของเทคโนโลยี แม้จะมีความกังวลว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์เราก็ตาม การพัฒนาของเทคโนโลยีจะมีส่วนเสริมให้เกิดอาชีพ การจ้างงานลักษณะใหม่ อย่างการดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การบริหารจัดการการทำงานร่วมกันของ Machine กับ Human

ท้ายบทความ

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_3
SDWAN NSS Lab
CEBIT 300x250

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
communication

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com