www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

The Digital Futurist(ตอนที่ 546) Blockchain-Powered Healthcare Solutions: Health Record

The Digital Futurist(ตอนที่ 546) Blockchain-Powered Healthcare Solutions: Health Record
June 12
10:16 2018

“เทคโนโลยีบล็อกเชน จะเข้ามาทำให้ สถานประกอบการด้านสุขภาพต่างๆ สามารถเข้าถึง แก้ไขข้อมูล แชร์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยรักษาโรค และการวิจัยด้านสุขภาพ ได้โดยมีการควบคุมสิทธิการเข้าใช้ การปรับปรุงรายละเอียดการรักษาและยาที่ใช้รักษาให้ข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ”

2

4บล็อคเชน (Blockchain) เทคโนโลยีเบื้องหลังความสำเร็จของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหลาย หนึ่งในนั้นคือ บิทคอยน์ (bitcoin) อย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของบล็อคเชนทำให้ขยายการประยุกต์ใช้ได้ในหลายอุตสาหกรรมรายงานล่าสุดของบริษัท Grand View Research ได้คาดการณ์ตลาดทั่วโลกของเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) ว่าจะมีมูลค่าสูงมากถึง 7.59 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2024

ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล ถูกซื้อขายในตลาดมืดของต่างประเทศด้วยราคาที่สูง เนื่องจากเป็นข้อมูลความลับส่วนบุคคลมีความอ่อนไหว ส่งผลให้หน่วยงานด้านสุขภาพเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์ของเหล่าแฮกเกอร์ โดยเฉพาะการสามารถเข้าใช้งานได้อย่างทั่วถึงผ่านเว็บ และสมาร์ตดีไวซ์ ทำให้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงในประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลรายงานการสำรวจของ Imperva จากงาน Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Conference ปี ค.ศ. 2018 พบว่า มากกว่า 1 ใน 3 ของหน่วยงานด้านสุขภาพเคยถูกโจมตีทางไซเบอร์ ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงาน 1 ใน 10 เคยจ่ายเงินค่าไถ่จากการถูกคุกคามโดย Ransomware อีกด้วย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความสำคัญยิ่งขึ้น เมื่อความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมทั่วประเทศการจัดการเครือข่ายระบบข้อมูลสุขภาพ (Health Information System) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย สถานประกอบการด้านสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยความรวดเร็ว ในต้นทุนที่เหมาะสม เป็นประเด็นที่ท้าทายตลอดมา

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record: EMR) อย่างการเก็บข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบดิจิทัล เพื่อลดการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบเดิม รองรับการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวมักไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดการการเข้าถึงข้อมูลจากหลายสถานประกอบการ

ส่งผลให้ข้อมูลสุขภาพกระจัดกระจายไปตามสถานประกอบการต่างๆ ที่ทำงานแบบแยกส่วนกัน หรือที่มักเรียกว่า silo เสียประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลสุขภาพ เพื่อการวินิจฉัยรักษาโรค และยังเสียโอกาสส่งเสริมการศึกษาเชิงระบาดวิทยา (Epidemiology) อีกด้วย

1

จากความสำคัญของการทำงานสอดประสานกันเพื่อการรักษา การเข้าถึงระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Record: EHR) ได้อย่างทั่วถึง ประเด็นสำคัญจึงมาอยู่ที่แล้วเราควรทำอย่างไรให้ สถานประกอบการด้านสุขภาพต่างๆ สามารถเข้าถึง แก้ไขข้อมูล แชร์ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยรักษาโรค และการวิจัยด้านสุขภาพ ได้โดยมีการควบคุมสิทธิการเข้าใช้ การปรับปรุงรายละเอียดการรักษาและยาที่ใช้รักษาให้ข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

บล็อกเชน (Blockchain) จึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยการบริหารจัดการได้ด้วย ความสามารถที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ แม้จะมีหน่วยงานหรือบุคคลได้รับสิทธิมากกว่าหนึ่งก็ตาม การเข้ามาบริหารจัดการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามสถานประกอบการต่างๆ นำมาซึ่งคุณค่าทางการแพทย์ จึงเรียก บล็อกเชน (Blockchain) ได้ว่าเป็น Value-driven enabler สำหรับวงการสุขภาพ เลยก็ว่าได้

จากคุณสมบัติของเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain) ทำให้ทาง สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology: MIT) โดย Media Lab ได้นำ บล็อกเชน (Blockchain) มาประยุกต์ใช้เสริมศักยภาพของ EHR ด้วยระบบที่ชื่อว่า MedRec เป็นการประสานกันของความต้องการของสังคม ร่วมกับความสามารถของเทคโนโลยี ทำให้สามารถให้สิทธิการบริหารข้อมูลสุขภาพมาอยู่ที่ผู้ป่วยเองได้ เพิ่มการเข้าถึงได้จากต่างสถานประกอบการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ด้วยความปลอดภัยสูง

MedRec ประยุกต์ใช้ สัญญาอัจฉริยะ (Smart contract) ที่เป็นข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ถูกเก็บไว้ในรูปแบบของโค้ดคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเชื่อมโยงผู้ป่วยและสถานประกอบการไปยังตำแหน่งของข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้สถานประกอบการใดเขียนบันทึกข้อมูลได้ หรือเพียงเข้าดูได้เท่านั้น หรือแม้แต่ตั้งค่าให้ห้ามเข้าดูได้อีกด้วย นับได้ว่า บล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาช่วยปฏิวัติการควบคุมข้อมูลสุขภาพให้กลับมาสู่ผู้ป่วยเองอย่างที่ควรจะเป็น

Patientory พัฒนาจากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค โดย Patientory เป็น dApp (Decentralized application) ซึ่งทำงานบน บล็อกเชน (Blockchain) ถูกออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยง Single point of failure มีข้อมูลล่าสุดที่กระจายอยู่ตามบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังในสหรัฐอเมริกามีมากถึง 117 ล้านราย สะท้อนถึงความจำเป็นของการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแอพพลิเคชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อให้ ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ สถานประกอบการด้านสุขภาพ เข้าใช้ข้อมูล จัดเก็บ ส่งต่อข้อมูลสุขภาพได้อย่างปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเสริมการทำงานร่วมกัน ผ่านเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain)

Decentralization การกระจายศูนย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ บล็อกเชน (Blockchain) มีความสำคัญและเหมาะสมกับ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange: HIE) แทนที่จะจัดตั้งศูนย์กลางเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลก็สามารถทำได้ทั้งบน บล็อกเชน (On-chain) หรือ นอก บล็อกเชน (Off-chain) ตามลักษณะความเหมาะสมของข้อมูล โดยปกติแล้วข้อมูลสุขภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่อย่างภาพวินิจฉัย ก็ควรที่จะจัดเก็บไว้นอก บล็อกเชน (Off-chain) บนฐานข้อมูลเดิมซึ่งมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดีอยู่แล้ว

3

Tags

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.