www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

The Digital Futurist (ตอนที่ 538) Digital Transformation Not Only Technology

The Digital Futurist (ตอนที่ 538) Digital Transformation Not Only Technology
October 06
11:44 2017

“Digital transformation มีหลายองค์ประกอบและหลายปัจจัยที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่เรื่องการผลักดันนโยบายให้กลายเป็นแนวปฏิบัติและทันเวลาที่ธุรกิจต้องการ รวมถึงทักษะใหม่ของบุคลากร ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนทางเทคโนโลยีเท่านั้น”

50-63 Columnist CIO.indd

HPE1 662x190

4ยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ ผู้บริโภคไม่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ แต่พฤติกรรมของผู้บริโภค การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่ ลูกค้าเป็นพระเจ้าถูกต้องเสมอ ปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น ได้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้องสำคัญ องค์กรต่างๆ ที่มุ่งเพียงก้าวสู่ดิจิทัลเน้นเทคโนโลยีเท่านั้นคงไม่เพียงพอ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ Business transformation ด้วย

เมื่อกล่าวถึง Digital transformation อาจจะนึกถึงเพียงเทคโนโลยีเท่านั้นว่า ควรเลือกเทคโนโลยีใดมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ทำอย่างไรกับระบบที่มีอยู่เดิม ซึ่งมีส่วนสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมด Digital transformation มีความสำคัญมากกว่าเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น

Digital transformation not only technology

ผู้นำองค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมมากกว่าแต่ก่อนจากความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนี้ การมองเพียงกรอบภายในอุตสาหกรรมของตนอาจไม่เพียงพออีกต่อไป จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคหนึ่งราย เป็นทั้งลูกค้าของกลุ่มค้าปลีก ผู้ใช้บริการของสถาบันการเงิน คนไข้ของสถานพยาบาล ภายในคนเดียวกัน

การหมั่นประเมินตรวจสอบการเคลื่อนไหวของแต่ละอุตสาหกรรมรอบตัวนับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การจัดการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของต่างอุตสาหกรรม ได้กลายมาเป็นมาตรฐานกลางที่ผู้บริโภคคาดหวังที่จะได้รับจากธุรกิจอื่นด้วยแล้ว

โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นคลื่นลูกใหม่ที่สำคัญ เกิดมาพร้อมกับสมาร์ต ดีไวซ์ในบางอุตสาหกรรมพบว่าพฤติกรรมการใช้งานของคนรุ่นใหม่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ เช่นการใช้บริการด้านการเงิน หลายประเทศ คนรุ่นใหม่ทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขา ซึ่งลักษณะเช่นเดียวกันนี้ก็เกิดกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารสาขาและพนักงานที่มีอยู่เดิม สร้างทักษะใหม่ให้เหมาะกับธุรกิจในยุคต่อไป

Digital transformation

แม้แต่ธุรกิจค้าปลีกที่เคยรุ่งเรืองในต่างประเทศ ก็มีข่าวการปิดสาขาให้ได้ยินกันอยู่เป็นประจำ พฤติกรรมผู้บริโภคในบ้านเราอาจยังคงทำให้ห้างสรรพสินค้าได้รับความนิยมอยู่ จากกิจกรรมต่างๆ ที่ทำได้ยากบนโลกออนไลน์ บ้างก็ใช้กลยุทธ์ทำเลทองมาพร้อมอาหารจานอร่อยในราคาย่อมเยา ซึ่งยังคงดึงดูดผู้บริโภคได้

50-63 Columnist CIO.inddการเข้ามาของดิจิทัลสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุกอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเสริมในหน่วยงานอย่างเหมาะสมย่อมสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ ตัวอย่างที่มักกล่าวถึงกันว่า ธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุด กลับไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของห้องเลยธุรกิจแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ไม่จำเป็นต้องมีรถของตนเองแม้แต่คันเดียว ธุรกิจสื่อสารขนาดใหญ่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของอุปกรณ์โทรคมนาคม ล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยดิจิทัล

หลายหน่วยงานปรับตัวในยุคดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการแยกสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่มาบริหารจัดการ และเน้นความสามารถที่องค์กรมีอยู่ประสานดึงดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจช่วยในการติดต่อสื่อสาร ทำธุรกรรมกับผู้บริโภค บางหน่วยงานนำดิจิทัลมาใช้ด้านการตลาด สื่อสาร จัดกิจกรรม ตามประเพณีที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลงตัว นอกจากจะช่วยส่งเสริมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้ว ยังสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค เข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ส่งผลเสริมให้เป็น แบรนด์ในใจ นึกถึงเวลาที่ต้องการได้เสมอ

แน่นอนผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจย่อมมีหลายกลุ่ม การจัดการบริหารเลือกกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายให้ชัด แล้วมุ่งเน้นนำดิจิทัลเข้าไปใช้ ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจที่มักมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัด สิ่งสำคัญคือการมองจากมุมของผู้บริโภค แล้วปรับกระบวนทัศน์ภายในหน่วยงานโดยประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อเสริมประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค นำสู่แผนงานสำหรับ Digital transformation โดยปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละหน่วยงาน

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

BannerWeb_CIOworld_2

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget

Categories

Newsletters

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก CIOWorldMagazine.com