www.cioworldmagazine.com

 Breaking News

The Digital Futurist(ตอนที่ 532) Digital Transformation in Healthcare

The Digital Futurist(ตอนที่ 532) Digital Transformation in Healthcare
April 19
10:48 2017

“…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมือง นั่นเอง…”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4“ภายใต้กระแสDigital Transformationได้เกิดขึ้นในทุกๆ อุตสาหกรรม เมื่อมองไปในวงการการแพทย์และดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีที่เข้ามาปฏิรูปอุตสาหกรรมทางการแพทย์ได้ทำให้หลายคนตั้งความหวังถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่อีกมุมหนึ่งดิจิทัลได้กลายเป็นของขมสำหรับการบริการทางการแพทย์แบบเดิม ที่อาจถูกแทนที่ด้วยบริการดิจิทัลหน้าใหม่”

“อนิจฺจา วตสงฺขารา …” เชื่อว่าคุ้นหูหลายท่านอย่างแน่นอน ซึ่งกล่าวถึง สังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง แม้จะไม่จิรังยั่งยืน การรักษาสภาพกายให้แข็งแรง เพื่อจะได้มีโอกาสสร้างสรรค์สังคม มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง นับเป็นความโชคดีของคนในยุคดิจิทัลอย่างทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยเสริม คุณภาพชีวิต (quality of life) ให้กับเราทุกคน

เพียงเรารักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ก็กล่าวได้ว่ามีส่วนช่วยเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของบ้านเรา ย่อมต้องเผชิญกับภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกาพบว่า ในปี ค.ศ. 2015 มีมูลค่าสูงถึง 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ [ข้อมูลจาก Centers for Medicare & Medicaid Services]

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการจัดภายในสถานประกอบการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาสุขภาพให้ทั่วถึง ประหยัดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล นับเป็นประเด็นท้าทายของทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของคนเราเพิ่มสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว มีการคาดการณ์กันว่าด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 3 แสนล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรัง (chronic diseases) ที่คุกคามประชากรหลายล้านรายทั่วโลก เราสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย มอนิเตอร์ (monitor) ติดตามสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย หรือจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้กับผู้ป่วยหน้าใหม่ ได้ปรับพฤติกรรมได้ก่อนที่จะสายเกินแก้

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้งาน ข้อมูลต่างๆ มีส่วนสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มสถานประกอบการด้านสุขภาพและโรงพยาบาลแล้ว digital twin ทวีความสำคัญมากขึ้น การจำลองเครื่องจักร สิ่งก่อสร้าง สิ่งของต่างๆ ให้เสมือนจริงด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วอาศัยเซนเซอร์ส่งข้อมูล มาเพื่อแสดงผลสภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ (real-time) หรือจะทำการทดสอบภายใต้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนได้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์จริง

ล่าสุดบริษัทซอฟต์แวร์ที่อยู่ในวงการมานานกว่า 3 ทศวรรษ สร้างงาน digital twin สามมิติของวัตถุอย่าง อาคาร สะพาน และรถยนต์ เพื่อการทดสอบเสมือนจริง ทำให้สามารถจำลองสถานการณ์เหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ก่อนเช่น แผ่นดินไหว แล้วสำรวจผลกระทบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างได้ก่อนเกิดเหตุจริง ซึ่งแน่นอนช่วยบรรเทาความสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง ด้วยองค์ความรู้ที่มี กำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างแบบจำลองเสมือนจริง เป็นคู่แฝดร่างกายมนุษย์ โดยเริ่มจำลอง หัวใจ ด้วยโมเดลทางคอมพิวเตอร์

4ด้วยอวัยวะจำลองเสมือนจริง ทำให้การดูแลรักษาพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ อวัยวะแตกหักหรือถูกกระทบกระเทือน สามารถจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการวินิจฉัยและนำมาประกอบการรักษาได้ ข้อมูลสุขภาพในรูปแบบดิจิทัลของแต่ละบุคคล จะถูกนำมาสร้างคู่แฝดดิจิทัล (digital twin) ของเราขึ้นมา ทำให้การรักษามีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ปรับให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคลเป็นรายๆ ได้ คาดหวังผลของการรักษาได้ดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อน

เทคโนโลยีใดก็ตามจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านสุขภาพแล้ว จะสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเราได้ ต้องเกิดจากการทำงานที่ประสานสอดคล้องกันระหว่างสถานประกอบการด้านสุขภาพ ตัวผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล และภาครัฐที่ให้ความสำคัญ กำหนดนโยบายที่สนับสนุน มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนา

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.